Kontakty

Kancelária riaditeľky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka úradu Mgr. Janka Krahulíková 403 IV. 038/2440 100 janka.krahulikova@upsvr.gov.sk
Kancelária riaditeľky Eva Valentová 404 IV. 038/2440 101 eva.valentova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Mgr. René Schmizing 209 II. 038/2440 230 rene.schmizing@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia služieb pre občana Hudoková Oľga, Ing. 32 I. 038/2440106 olga.hudokova@upsvr.gov.sk
referent OSO Biharyová Viera, Ing. 11 I. 038/2440105 viera.biharyova@upsvr.gov.sk
referent OSO Belanová Miriam, Mgr. 11 I. 038/2440322 miriam.belanova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Blesovce, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Kamanová, Malé Ripňany, Mýtna Nová Ves,Podhradie, Topoľčany ul.: Cintorínska, J. Jesenského, Jahodová, Komenského, Lipová, M.Závodného Bajzíková Darina,Bc. 23 I. 038/2440319 darina.bajzikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Čermany, Horné Štitáre, Jacovce, Norovce, Veľké Bedzany, Topoľčany ul.: Dopravná, Fialková, Inovecká, J. Bottu, K. Kuzmányho, Slnečná, Václavská Bakaľárová Alica 35 I. 038/2440317 alica.bakalarova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Chrabrany, Koniarovce, Krtovce, Práznovce, Rajčany, Veľké Dvorany, Topoľčany ul.: D. Jurkoviča, kpt. Jaroša Gáliková Bibiána, Mgr. 35 I. 038/2440313 Bibiana.Galikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Nemčice, Nitrianska Blatnica, Tovarníky, Velušovce, Závada, Záhrady, Topoľčany ul.: Gagarinova, Pionierska, V. Beniaka Grácová Anna 13 I. 038/2440311 Anna.Gracova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Súlovce, Urmince, Topoľčany ul.: Narcisová, Sedmikrásková, Streďanská Hipíková Daniela, Mgr. 35 I. 038/2440314 Daniela.Hipikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Lipovník, Prašice, Vozokany, Topoľčany ul.: A. Grznára, Budovateľská, Cukrovarnícka, Jaselská, Kalinčiakova,Pivovarnícka, Topoľová Kopecká Darina, Mgr. 15 I. 038/2440551 Darina.Kopecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Kuzmice, Nitrianska Streda, Svrbice, Topoľčany ul.: J. Alexyho, Pod kalváriou, Škultétyho Kvašajová Henrieta, Bc. 23 I. 038/2440320 Henrieta.Kvasajova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Behynce, Bzince, Belince, Biskupová,Tesáre, Tvrdomestice, Obsolovce, Topoľčany ul.:Ľ. Fullu, Moyzesova, Obchodná, Odbojárov, Orgovánová, Pavlovova, P. Jilemnického, Podjavorinskej, Sládkovičova, Slobody, Slovenských partizánov, Timravy, Vajanského, Záhradnícka, Železničiarska Mačeková Kristína 14 I. 038/2440303 Kristina.Macekova2@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Horné Chlebany, Lužany, Topoľčany- mesto , Veľké Ripňany, Topoľčany ul.: Palárikova, Zelený rínok Matejková Katarína, Ing. 1. 33 I. 038/2440520 Katarina.Matejkova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Topoľčany ulice: Mieru, Muškátová, Pribinova, Skýcovská, Clementisova, Čsl. Armády, Hrebíčková, J. Hollého, M. A. Bazovského,Margarétová, P.Mudroňa, Pílska, Puškinova Močková Viera, Mgr. 33 I. 038/2440318 Viera.Mockova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Čeľadince, Dolné Chlebany, Kovarce, Nemečky, Orešany, Šalgovce, Topoľčany ul.: B.Němcovej, Dr. P. Adámiho, Fraňa Kráľa, Hurbanova, Janka Kráľa, J.Wolkra, Ladislava Dorušáka, Malinová, Snežienková, Šafárikova, Tulipánová Pastiriková Monika,Mgr. 14 I. 038/2440556 Monika.Pastirikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Solčany, Topoľčany ul.: Jána Kollára, kpt. Žalmana, Mojmírova Piterková Katarína, Ing. 33 I. 038/2440104 Katarina.Piterkova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Ludanice, Oponice, Preseľany, Topoľčany ul.: Brezová, Práznovská cesta, Ružová, Sama Chalupku, Stummerova, Štúrova, T. Vansovej, Tovarnícka Rzepecká Andrea, Mgr. 15 I. 038/2440512 Andrea.Rzepecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Krnča, Krušovce, Solčianky, Topoľčany ul.: 17. novembra, Krátka, Kukučínova, M. Benku, M. Rázusa, Nám. Ľ. Štúra, Radlinského, Sladovnícka, Športovcov Straková Dana Ing. 23 I. 038/2440331 Dana.Strakova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Ardanovce, Bojná, Horné Obdokovce, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Topoľčany ul.: Andreja Hlinku, Agátová, Astrová, Nezábudková, Družby,Povstania, Rastislavova, sv. Cyrila a sv. Metoda, Svätoplukova, Šípová Strapek František, Ing 15 I. 038/2440316 Frantisek.Strapek@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Topoľčany ul.: Bernolákova, Gogoľova, Krušovská, Tríbečská Svorad Patrik, Bc. 13 I. 038/2440312 Patrik.Svorad@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Hrušovany, Radošina, Topoľčany ul.: Gorkého, J. Matušku, Javorová, Ľaliová, Mestský park, Park športovcov, K Panklu, Nám. M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Palkovičova, Park Alexandra Dubčeka Urbancová Mária, Ing. 35 I. 038/2440321 Maria.Urbancova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
asistent EURES, agent pre pracovné miesta Monika Chrastinová, Mgr. 208 II. 038/2440333 monika.chrastinova@upsvr.gov.sk
agent pre pracovné miesta Soňa Sílešová, Mgr. 208 II. 038/2440305 Sona.Silesova@upsvr.gov.sk
agenda cudzincov Katarína Števulová, Ing. 208 II. 038/2440333 katarina.stevulova@upsvr.gov.sk
agent pre pracovné miesta Ľubomír Teplanský,Ing. 208 II. 038/2440305 Lubomir.Teplansky@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Hostačná 312 III. 038/2440310 henrieta.hostacna@upsvr.gov.sk
REPAS+, KOMPAS+, §46 ods. 7 PhDr. Zuzana Halajová 406 IV. prístavba 038/2440315 zuzana.halajova@upsvr.gov.sk
§ 46 ods.4, § 47, Preventívne poradenstvo PhDr. Tatiana Hvizdošová 407 IV. prístavba 038/2440 330 tatiana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých UoZ Ing. Zuzana Kováčiková 108 I. 038/2440 330 zuzana.kovacikova3@upsvr.gov.sk
§ 43 Ing. Edita Kubinská 406 IV. prístavba 038/2440450 edita.kubinska@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Mgr. Martina Madejová 108 I. 038/2440457 martina.madejova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ Bc. Petra Pazallová 108 I. 038/2440457 petra.pazallova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Mgr. Veronika Polomová 108 I. 038/2440457 veronika.polomova@upsvr.gov.sk
§ 43 Ing. Katarína Vojvodíková 407 IV. prístavba 038/2440 330 katarina.vojvodikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia AOTP a ESF Ing. Ivana Božiková 211 II. 038/2440 400 ivana.bozikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Zuzana Belisová 206 II. 038/2440 454 zuzana.belisova@upsvr.gov.sk
NP Šanca pre MUoZ Ing. Katarína Garajová 306 III. 038/2440233 katarina.garajova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Renáta Chrkavá 207 II. 038/2440 402 renata.chrkava@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Silvia Jakubíková 212 II. 038/2440 403 silvia.jakubikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Ľubomíra Kobelová 206 II. 038/2440 452 lubomira.kobelova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Alena Kollárová 206 II. 038/2440 452 alena.kollarova2@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Katarína Manduchová 207 II. 038/2440 401 katarina.manduchova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Andrea Mazáňová 306 III. 038/2440 235 andrea.mazanova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Anna Mokošová 212 II. 038/2440 403 anna.mokosova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Jana Šuriaková 306 III. 038/2440 233 jana.suriakova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent správneho konania Bc. Ľudmila Čerňanová 204 II. 038/2440 231 ludmila.cernanova@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania Mgr. Peter Ďurík 204 II. 038/2440 231 peter.durik@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Andrej Siget 406 IV. 038/2440 500 andrej.siget@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok PhDr. Katarína Hermannová 104 I. 038/2440510 katarina.hermannova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Kristína Adamkovičová 112 I. 038/2440550 kristina.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Nadežda Anovčínová 112 I. 038/2440554 nadezda.anovcinova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Miroslava Bielichová 109 I. 038/2440554 miroslava.bielichova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Alena Candráková 107 I. 038/2440513 alena.candrakova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Renáta Levická 106 I. 038/2440516 renata.levicka@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Miriam Madarasová 105 I. 038/2440553 miriam.madarasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Denisa Matejková 106 I. 038/2440516 denisa.matejkova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Janka Mervartová 109 I. 038/2440554 janka.mervartova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Albína Michalíková 111 I. 038/2440515 albina.michalikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Iveta Mikulášová 111 I. 038/2440514 iveta.mikulasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Veronika Miškolciová 106 I. 038/2440518 veronika.miskolciova@upsvr.gov.sk
Team leader oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Soňa Móciková 105 I. 038/2440553 sona.mocikova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Daniela Poláková 109 I. 038/2440554 daniela.polakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Patrik Zigíň 107 I. 038/2440513 patrik.zigin@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Bezáková Martina 406 IV. 038/2440 500 martina.bezakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Hanová Zuzana 407 IV. 038/2440 672 zuzana.hanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Klostermanová Elena 16 I. 038/2440 675 Elena.Klostermanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Geschwandtnerová Katarína 16 I. 038/2440 645 Katarina.Geschwandtnerova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Čulagová Katarína 12 I. 038/2440 673 katarina.culagova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - podanie žiadosti Mgr. Moringová Zuzana 34 I. 038/2440 674 zuzana.moringova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Spolníková Kristína 34 I. 038/2440 643 Kristina.Spolnikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - podanie žiadosti Mgr. Cabajová Lucia 34 prízemie 038/2440 674 lucia.cabajova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Patáková Zuzana 407 IV. 038/2440 642 Zuzana.Patakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Lackovičová Desana 407 IV. 038/2440 644 Desana.Lackovičova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Bc. Vaňová Oľga 407 IV. 038/2440 641 Olga.Vanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Mgr. Vaňová Jana 407 IV. 038/2440 672 Jana.Vanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Šípošová Monika 16 IV. 038/2440 643 monika.siposova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Sedmáková Alica 34 I. 038/2440 643 Alica.Sedmakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Belohorcová Veronika 34 I. 038/2440 643 Veronika.Belohorcova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár MUDr. Martin Ševčík, MPH
posudkový lekár MUDr. Zuzana Pospíšilová
posudkový lekár MUDr. Margita Gerhátová
posudkový lekár MUDr. Andrea Petrásšková

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia SPODaSK Mgr. Miloš Klačanský 213/B II. prístavba 038/2440 600 milos.klacansky@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Zuzana Bartová 211/B II. prístavba 038/2440 601 zuzana.bartova@upsvr.gov.sk
NP DEI tím výchovné opatrenia Mgr. Nikola Beluská 307/B III. 038/2440608 nikola.beluska@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent SPODaSK Mgr. Zuzana Bočkayová 110 I. 038/2440 604 zuzana.bockayova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Hana Doležajová 210/B II. 038/2440 606 hana.dolezajova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent SPODaSK Mgr. Katarína Gábrišová 210/B II. prístavba 038/2440 406 katarina.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Renáta Gálisová 208/B II. prístavba 038/2440 607 renata.galisova@upsvr.gov.sk
NP DEI tím výchovné opatrenia Mgr. Andrea Hubinská 307/B III. 038/2440608 andrea.hubinska@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Dana Ikrényiová 208/B II. prístavba 038/2440 607 dana.ikrenyiova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Silvia Kotýnková 210/B II. prístavba 038/2440 601 silvia.kotynkova@upsvr.gov.sk
NP DEI tím NRS Mgr. Zuzana Kovačiková 312/B III. 038/2440605 zuzana.kovacikova4@upsvr.gov.sk
NP DEI tím NRS Mgr. Zuzana Lacušková 312/B III. 038/2440 605 zuzana.lacuskova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Ing. Zuzana Ozimý 212/B II. prístavba 038/2440 603 zuzana.ozimy@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Mária Palušová 212/B II. prístavba 038/2440 602 maria.palusova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Jana Peterková 209/B II. prístavba 038/2440 602 jana.peterkova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Silvia Petrášová 212/B II. 038/2440 603 silvia.petrasova3@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Miloš Šípoš 211/B II. prístavba 038/2440 611 milos.sipos@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Mária Šprochová 110 I. 038/2440 604 maria.sprochova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK JUDr. Eva Tvrdíková 209/B II. prístavba 038/2440 610 eva.tvrdikova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Aktivačného centra Ing. Ondrej Černek 313/B III. 038/2440 350 ondrej.cernek@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Bc. Mária Gregušová 309/B III. 038/2440 351 maria.gregusova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Igor Goga 309/B III. 038/2440 351 igor.goga@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Mária Králová 308/B III. 038/2440 352 maria.kralova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Ing. Jozef Smatana 312/B III. 038/2440 350 jozef.smatana@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Ing. Mária Opartyová 304 III. 038/2440 170 maria.opartyova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Mária Sílešová 305 III. 038/2440 174 maria.silesova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Beáta Hlinková 305 III. 038/2440 174 beata.hlinkova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a pokladňa Miriam Adamkovičová 311 III. 038/2440 176 miriam.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Správa budovy a autodoprava Ing. Vlastimil Rigáň 309 III. 038/2440 190 vlastimil.rigan@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Ing. Trnovcová Silvia 310 III. 038/2440 181 silvia.trnovcova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Bc. Božena Vyletelková 310 III. 038/2440 181 bozena.vyletelkova@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Blažena Holienčinová prízemie 038/2440 999 blazena.holiencinova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent referátu kontroly Ing. Edita Hlobíková 205 II. 038/2440 130 edita.hlobikova@upsvr.gov.sk
Referent referátu kontroly Ing. Zuzana Budišová 205 II. 038/2440 131 zuzana.budisova@upsvr.gov.sk
späť