Kontakty

Kancelária riaditeľky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka úradu Mgr. Janka Krahulíková 403 IV. 038/2440 100 janka.krahulikova@upsvr.gov.sk
Kancelária riaditeľky Eva Valentová 404 IV. 038/2440 101 eva.valentova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Mgr. René Schmizing 209 II. 038/2440 230 rene.schmizing@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia služieb pre občana Hudoková Oľga, Ing. 32 I. 038/2440106 olga.hudokova@upsvr.gov.sk
referent OSO Biharyová Viera, Ing. 11 I. 038/2440105 viera.biharyova@upsvr.gov.sk
referent OSO Belanová Miriam, Mgr. 11 I. 038/2440322 miriam.belanova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Blesovce, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Kamanová, Malé Ripňany, Mýtna Nová Ves,Podhradie, Topoľčany ul.: Cintorínska, J. Jesenského, Jahodová, Komenského, Lipová, M.Závodného Bajzíková Darina,Bc. 23 I. 038/2440319 darina.bajzikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Čermany, Horné Štitáre, Jacovce, Norovce, Veľké Bedzany, Topoľčany ul.: Dopravná, Fialková, Inovecká, J. Bottu, K. Kuzmányho, Slnečná, Václavská Bakaľárová Alica 13 I. 038/2440317 alica.bakalarova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Krtovce, Práznovce, Topoľčany ul.: K Panklu, Nám. M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Palkovičova, Park Alexandra Dubčeka Čerňanová Ľudmila, Bc. 35 I. 038/2440321 ludmila.cernanova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Chrabrany, Koniarovce, Rajčany, Veľké Dvorany, Topoľčany ul.: D. Jurkoviča, kpt. Jaroša Gáliková Bibiána, Mgr. 35 I. 038/2440321 Bibiana.Galikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Nemčice, Nitrianska Blatnica, Tovarníky, Velušovce, Závada, Záhrady, Topoľčany ul.: Gagarinova, Pionierska, V. Beniaka Grácová Anna 13 I. 038/2440311 Anna.Gracova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Súlovce, Urmince, Topoľčany ul.: Narcisová, Sedmikrásková, Streďanská Hipíková Daniela, Mgr. 35 I. 038/2440314 Daniela.Hipikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Lipovník, Prašice, Vozokany, Topoľčany ul.: A. Grznára, Budovateľská, Cukrovarnícka, Jaselská, Kalinčiakova,Pivovarnícka, Topoľová Kopecká Darina, Mgr. 15 I. 038/2440551 Darina.Kopecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Kuzmice, Nitrianska Streda, Svrbice, Topoľčany ul.: J. Alexyho, Pod kalváriou, Škultétyho Kvašajová Henrieta, Bc. 23 I. 038/2440320 Henrieta.Kvasajova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Behynce, Bzince, Belince, Biskupová,Tesáre, Tvrdomestice, Obsolovce, Topoľčany ul.:Ľ. Fullu, Moyzesova, Obchodná, Odbojárov, Orgovánová, Pavlovova, P. Jilemnického, Podjavorinskej, Sládkovičova, Slobody, Slovenských partizánov, Timravy, Vajanského, Záhradnícka, Železničiarska Mačeková Kristína 14 I. 038/2440303 Kristina.Macekova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Horné Chlebany, Lužany, Topoľčany- mesto , Veľké Ripňany, Topoľčany ul.: Palárikova, Zelený rínok Matejková Katarína, Ing. 1. 33 I. 038/2440520 Katarina.Matejkova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Topoľčany ulice: Mieru, Muškátová, Pribinova, Skýcovská, Clementisova, Čsl. Armády, Hrebíčková, J. Hollého, M. A. Bazovského,Margarétová, P.Mudroňa, Pílska, Puškinova Močková Viera, Mgr. 33 I. 038/2440318 Viera.Mockova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Čeľadince, Dolné Chlebany, Kovarce, Nemečky, Orešany, Šalgovce, Topoľčany ul.: B.Němcovej, Dr. P. Adámiho, Fraňa Kráľa, Hurbanova, Janka Kráľa, J.Wolkra, Ladislava Dorušáka, Malinová, Snežienková, Šafárikova, Tulipánová Pastiriková Monika,Mgr. 14 I. 038/2440556 Monika.Pastirikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Solčany, Topoľčany ul.: Jána Kollára, kpt. Žalmana, Mojmírova Piterková Katarína, Ing. 33 I. 038/2440104 Katarina.Piterkova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Ludanice, Oponice, Preseľany, Topoľčany ul.: Brezová, Práznovská cesta, Ružová, Sama Chalupku, Stummerova, Štúrova, T. Vansovej, Tovarnícka Rzepecká Andrea, Mgr. 15 I. 038/2440512 Andrea.Rzepecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Krnča, Krušovce, Solčianky, Topoľčany ul.: 17. novembra, Krátka, Kukučínova, M. Benku, M. Rázusa, Nám. Ľ. Štúra, Radlinského, Sladovnícka, Športovcov Straková Dana Ing. 23 I. 038/2440331 Dana.Strakova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Ardanovce, Bojná, Horné Obdokovce, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Topoľčany ul.: Andreja Hlinku, Agátová, Astrová, Nezábudková, Družby,Povstania, Rastislavova, sv. Cyrila a sv. Metoda, Svätoplukova, Šípová Strapek František, Ing 15 I. 038/2440316 Frantisek.Strapek@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Topoľčany ul.: Bernolákova, Gogoľova, Krušovská, Tríbečská Svorad Patrik, Bc. 14 I. 038/2440312 Patrik.Svorad@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Hrušovany, Radošina, Topoľčany ul.: Gorkého, J. Matušku, Javorová, Ľaliová, Mestský park, Park športovcov Urbancová Mária, Ing. 35 I. 038/2440321 Maria.Urbancova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agent pre pracovné miesta Ľubomír Teplanský,Ing. 208 II. 038/2440305 Lubomir.Teplansky@upsvr.gov.sk
agent pre pracovné miesta Soňa Sílešová, Mgr. 208 II. 038/2440305 Sona.Silesova@upsvr.gov.sk
asistent EURES, agenda cudzincov Katarína Matejková, Ing. 2 208 II. 038/2440133 Katarina.Matejkova2@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Hostačná 312 III. 038/2440310 henrieta.hostacna@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm.d), § 46 ods.7 PhDr. Zuzana Halajová 406 IV. prístavba 038/2440315 zuzana.halajova@upsvr.gov.sk
§ 46 ods.4, § 47, Preventívne poradenstvo PhDr. Tatiana Hvizdošová 407 IV. prístavba 038/2440 330 tatiana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
§ 43 Ing. Edita Kubinská 406 IV. prístavba 038/2440450 edita.kubinska@upsvr.gov.sk
§ 43 Ing. Katarína Vojvodíková 109 I. 038/2440 457 katarina.vojvodikova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých UoZ Ing. Zuzana Kováčiková 407 IV. prístavba 038/2440 330 zuzana.kovacikova3@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ Bc. Jakub Paška 109 I. 038/2440 457 jakub.paska@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent AOTP a ESF Ing. Ľubomíra Kobelová 206 II. 038/2440 452 lubomira.kobelova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Jana Šuriaková 306 III. 038/2440 233 jana.suriakova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Andrea Mazáňová 306 III. 038/2440 235 andrea.mazanova@upsvr.gov.sk
Vedúci oddelenia AOTP a ESF Ing. Ivana Božiková 211 II. 038/2440 400 ivana.bozikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Zuzana Belisová 206 II. 038/2440 454 zuzana.belisova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Alena Kollárová 206 II. 038/2440 452 alena.kollarova2@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Silvia Jakubíková 212 II. 038/2440 403 silvia.jakubikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Renáta Chrkavá 207 II. 038/2440 402 renata.chrkava@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Katarína Manduchová 207 II. 038/2440 401 katarina.manduchova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Anna Mokošová 212 II. 038/2440 403 anna.mokosova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent správneho konania Mgr. Jana Domanická 204 II. 038/2440 231 jana.domanicka@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania Mgr. Peter Ďurík 204 II. 038/2440 231 peter.durik@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Andrej Siget 406 IV. 038/2440 500 andrej.siget@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok PhDr. Katarína Hermannová 104 I. 038/2440510 katarina.hermannova@upsvr.gov.sk
Team leader oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Soňa Móciková 105 I. 038/2440553 sona.mocikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Miriam Madarasová 105 I. 038/2440553 miriam.madarasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Veronika Miškolciová 106 I. 038/2440518 veronika.miskolciova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Denisa Matejková 106 I. 038/2440516 denisa.matejkova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Renáta Levická 106 I. 038/2440516 renata.levicka@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Alena Candráková 107 I. 038/2440513 alena.candrakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Patrik Zigíň 107 I. 038/2440513 patrik.zigin@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Nadežda Anovčínová 108 I. 038/2440554 nadezda.anovcinova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Janka Mervartová 108 I. 038/2440554 janka.mervartova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Daniela Poláková 108 I. 038/2440554 daniela.polakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Albína Michalíková 111 I. 038/2440515 albina.michalikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Iveta Mikulášová 111 I. 038/2440514 iveta.mikulasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Martina Bezáková 112 I. 038/2440511 martina.bezakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Zuzana Kováčiková 112 I. 038/2440550 zuzana.kovacikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Andrej Siget 406 IV. 038/2440 500 andrej.siget@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Hanová Zuzana 407 IV. 038/2440 672 zuzana.hanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti, agenda: Bojná, Blesovce, Kuzmice, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Nemčice, Preseľany, Tovarníky, Tesáre, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Bedzany, TOPOĽČANY: B. Němcovej, Clementisova, D. Jurkoviča, Gogoľova, Gorkého, Hollého, J. Alexyho, J. Bottu, J. Kráľa, Krátka, Kukučínova, Ľ. Fullu, M.A.Bazovského, M. Benku, M. Rázusa, Odbojárov, Palárikova, Palkovičova, Pribinova, Ľ. Podjavorinskej, Sladovnícka, Šafárikova, Škultétyho, Štúrova, Terézie Vansovej, Tovarnícka, V. Beniaka Mgr. Klostermanová Elena 16 I. 038/2440 675 Elena.Klostermanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti, agenda: Belince, Dvorany n/Nitrou, Hrušovany, Kamanová, Mýtna Nová Ves Mgr. Geschwandtnerová Katarína 16 I. 038/2440 645 Katarina.Geschwandtnerova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti, agenda: Behynce, Biskupová, Čeľadince, Dolné Chlebany, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Štitáre, Kovarce, Krtovce, Krušovce, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Streda, Norovce, Rajčany, Solčianky, TOPOĽČANY: A.Hlinku, Cintorínska, Čsl. Armády, J. Wolkra, Ladislava Dorušáka, Kpt. Žalmana, Mojmírová, Moyzesova, Mravenisko – všetky ulice, Mudroňova, Povstania, P. Jilemnického, Radlinského, Rastislavova, Sládkovičova, Slobody, Skýcovská, Svätoplukova, Václavská Mgr. Čulagová Katarína 12 I. 038/2440 673 katarina.culagova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - podanie žiadosti Mgr. Moringová Zuzana 34 I. 038/2440 674 zuzana.moringova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti, agenda: Čermany, Horné Obdokovce, Jacovce, Koniarovce, Nemečky, Obsolovce, Oponice, Prašice, Podhradie, Súlovce, Tvrdomestice, Velušovce, Záhrady, Závada, TOPOĽČANY: A.Grznára, Budovateľská, Družby, Gagarinova, Hurbanova, Inovecká, J. Jesenského, J. Matušku, Jaselská, Kalinčiakova, Kpt. Jaroša, K. Kuzmányho, M.Závodného, Nám. M.R.Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Pionierska, Pivovarnícka, Puškinova, Sama Chalúpku, Slov. partizánov, Streďanská, Topoľová, Tríbečská, Vajanského Mgr. Spolníková Kristína 34 I. 038/2440 643 Kristina.Spolnikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - podanie žiadosti Ing. Smatanová Ivana 34 prízemie 038/2440 674 ivana.smatanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Patáková Zuzana 407 IV. 038/2440 642 Zuzana.Patakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Lackovičová Desana 407 IV. 038/2440 644 Desana.Lackovičova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Bc. Vaňová Oľga 407 IV. 038/2440 641 Olga.Vanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Mgr. Vaňová Jana 407 IV. 038/2440 672 Jana.Vanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti, agenda: Ardanovce, Bzince, Chrabrany, Krnča, Lipovník, Ludanice, Nitrianska Blatnica, Orešany, Práznovce, Radošina, Solčany, Svrbice, Šalgovce, Vozokany, Veľké Ripňany, TOPOĽČANY: Bernolákova Cyrila a Metoda Cukrovarnícka, Dopravná, Dr. Adámiho, Fraňa Kráľa, J. Kollára, Komenského, Krušovská, Mestský park, Mieru, Nám. Ľ. Štúra Obchodná, Park športovcov, Pavlovova, Práznovská cesta, Pod Kalváriou, Stummerová, Športovcov, Timravy, Záhradnícka, Železničiarska Mgr. Šípošová Monika 16 IV. 038/2440 643 monika.siposova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Sedmáková Alica 34 I. 038/2440 643 Alica.Sedmakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Belohorcová Veronika 34 I. 038/2440 643 Veronika.Belohorcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia SPODaSK Mgr. Miloš Klačanský 213/B II. prístavba 038/2440 600 milos.klacansky@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Ing. Zuzana Ozimý 212/B II. prístavba 038/2440 603 zuzana.ozimy@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Mária Bednáriková 212/B II. prístavba 038/2440 602 maria.bednarikova2@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Zuzana Bartová 211/B II. prístavba 038/2440 601 zuzana.bartova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Miloš Šípoš 211/B II. prístavba 038/2440 611 milos.sipos@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Jana Peterková 209/B II. prístavba 038/2440 602 jana.peterkova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK JUDr. Eva Tvrdíková 209/B II. prístavba 038/2440 610 eva.tvrdikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Renáta Gálisová 208/B II. prístavba 038/2440 607 renata.galisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Dana Ikrényiová 208/B II. prístavba 038/2440 607 dana.ikrenyiova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent SPODaSK Mgr. Katarína Gábrišová 210/B II. prístavba 038/2440 406 katarina.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Silvia Kotýnková 210/B II. prístavba 038/2440 601 silvia.kotynkova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent SPODaSK Mgr. Zuzana Bočkayová 110 I. 038/2440 604 zuzana.bockayova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Mária Šprochová 110 I. 038/2440 604 maria.sprochova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Petrášová Silvia 212/B II. 038/2440 603 silvia.petrasova3@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Doležajová Hana 210/B II. 038/2440 606 hana.dolezajova@upsvr.gov.sk
Psychológ SPODaSK referát PPS Mgr. Magdaléna Pálešová 311/B III. prístavba 038/2440 609 magdalena.palesova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Aktivačného centra Ing. Ondrej Černek 313/B III. 038/2440 350 ondrej.cernek@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Bc. Mária Gregušová 309/B III. 038/2440 351 maria.gregusova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Igor Goga 309/B III. 038/2440 351 igor.goga@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Mária Králová 308/B III. 038/2440 352 maria.kralova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Lucia Cabajová 308/B III. 038/2440 352 lucia.cabajova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Ing. Jozef Smatana 312/B III. 038/2440 350 jozef.smatana@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Ing. Mária Opartyová 304 III. 038/2440 170 maria.opartyova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Mária Sílešová 305 III. 038/2440 174 maria.silesova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Beáta Hlinková 305 III. 038/2440 174 beata.hlinkova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a pokladňa Miriam Adamkovičová 311 III. 038/2440 176 miriam.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Správa budovy a autodoprava Ing. Vlastimil Rigáň 309 III. 038/2440 190 vlastimil.rigan@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Ing. Trnovcová Silvia 310 III. 038/2440 181 silvia.trnovcova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Bc. Božena Vyletelková 310 III. 038/2440 181 bozena.vyletelkova@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Blažena Holienčinová prízemie 038/2440 999 blazena.holiencinova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent referátu kontroly Ing. Edita Hlobíková 205 II. 038/2440 130 edita.hlobikova@upsvr.gov.sk
Referent referátu kontroly Ing. Zuzana Budišová 205 II. 038/2440 131 zuzana.budisova@upsvr.gov.sk
späť