Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Vajanského 17, Senica se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bulková Klaudia, Mgr. 11 príz. 034/244 0 310 klaudia.bulkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hološková Viera 1 príz. 034/244 0 321 viera.holoskova@upsvr.gov.sk
Recepcia Šrámková Ľubomíra, Mgr. 1 príz. 034/244 0 321 lubomira.sramkova@upsvr.gov.sk
Obce: Čáčov, Sobotište Senica - ulice: Čáčovská cesta, Palárikova ,Tehelná ,Továrenská ,Topoľová Jurášová Alžbeta, Bc. 2 príz. 034/244 0 553 alzbeta.jurasova@upsvr.gov.sk
Obce: Hradište pod Vrátnom, Smrdáky Senica - ulice: Astrová, Juraja Fándlyho, Ľudovíta Vaníčka, L.Novomeského, Senica, Stromová Pernecká Oľga 2 príz. 034/244 0 553 olga.pernecka@upsvr.gov.sk
Obce: Šajdíkove Humence Senica - ulice: Dolné Suroviny,Dlhá, Dr. I. Horvátha, Hollého, Jabloňová, Krátka, Lipová, Olivová, Sládkovičova, Sotinská, Vajanského Nemečkayová Ivana 3 príz. 034/244 0 513 ivana.nemeckayova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová Prievaly Senica - ulice: Hollého , J.Mudrocha , Orgovánová, Ščepková Dušana, Mgr. 3 príz. 034/244 0 513 dusana.scepkova@upsvr.gov.sk
Obce: Jablonica, Rohov Senica- ulice: Jána Náhlika ,Kaplinská, Komenského, M.Nešpora, Nám. Oslobodenia, Rovenská, Školská , Smreková, Záhradná Kerecmanová Stanislava, Mgr. 4 príz. 034/244 0 319 stanislava.kerecmanova@upsvr.gov.sk
Obce: Hlboké Senica - ulice: Bernolákova, Fajnorova, Kalinová, Kalinčiakova , Ružová, S. Jurkoviča, Železničná Benedikovičová Antónia 4 príz. 034/244 0 319 antonia.benedikovicova@upsvr.gov.sk
Obce: Kunov, Prietrž Senica - ulice: Čerešňová, Hviezdoslavova, Sv. Gorazda, Štúrova, V.Paullínyho-ótha Bukajová Alena, Mgr. 5 príz. 034/244 0 314 alena.bukajova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválov, Častkov Senica- ulice: Agátová, Bottova, Brezová, Horné Suroviny,Jablonická cesta, Janka Kráľa, Kasárenská, Moyzesova, Robotnícka Kubečková Kornélia, Mgr. 5 príz. 034/244 0 312 kornelia.kubeckova@upsvr.gov.sk
Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč Senica - ulice: Hlbocká cesta, Jasmínová, SNP, Sv. Cyrila a Metoda Kovaríková Milena, Mgr. 5 príz. 034/244 0 312 milena.kovarikova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč Senica - ulice: Hurbanova, Košútovec, Kvetná, Okružná, Priemyselná, Sadová, Štefana Pilárika Zichová Alena 6 príz. 034/244 0 551 alena.zichova@upsvr.gov.sk
Obce: Rovensko, Rybky Senica - ulice: Brestové, Gen. L. Svobodu, Jána Bežu, Jána Jonáša, Jozefa Závodného, Kolónia, M.Baxatorisa, Muškátová, Štefánikova Mindeková Mária 6 príz. 034/244 0 311 maria.mindekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaštín - Stráže
Štúrova 1328, Šaštín-Stráže
Recepcia Vudiová Ľubica, Bc. 1 príz. 034/244 2 519 lubica.vudiova@upsvr.gov.sk
Obce: Lakšárska Nová Ves Šaštín-Stráže-ulice: Domky, Štúrova, M. R. Štefánika Borský Mikuláš-ulice: Lesná, Peterská Hladký Michal, Mgr. 109 1. 034/244 2 324 michal.hladky@upsvr.gov.sk
Obec: Čáry Šaštín-Stráže-ulice:Alej, Bernolákov rad, Borová Šaštín-Stráže-ulice: Alej, Bernolákov rad, Borová, Čistonek, Do Gazárky, Suchovská Erika, Bc. 110 1. 034/244 2 327 erika suchovska@upsvr.gov.sk
Obce: Bilkové Humence Borský Mikuláš - ulice: 1.Mája, Borová, Bratislavská, Cintorínska, Detvianska, Dr. V. Cintula, Družstevná, Habánska, Hurbanova, Chodecká, J. Hollého, Kollárova, Komenského, Kostolná, Kováčska, L. Svobodu, M.R.Štefánika, Na barine, Na dereši, Na doline, Na hliníkoch, Na humnisku, Na rybníčkoch, Na vŕšku, Na záhradách, Na výhone, Pri Struhe, Sadová, Ságelská, Sládkovičova, Smuha, Šaštínska, Školská, Štúrova, U sv. Jána, Urbárska, V ohrade, Za mostom, Záhorácka, Zemanská Tumová Jana, Bc. 111 1. 034/244 2 326 jana.tumova@upsvr.gov.sk
Kúty - ulice: Brnenská, Dr. Š.Heska, Gorazdova, Hlboká cesta, Hollého, Hurbanova, Kollárova, Konečná, Kozia, Na hliníku, Nová, Radlinského námestie, Sasinkova, Školská, Športová, Štefánikova, Štúrova, Textilná, Továrenská, Za školou, Za zbrojnicou, Železničiarska Škapiková Veronika, Bc. 112 1. 034/244 2 322 veronika.skapikova@upsvr.gov.sk
Obce: Kuklov, Štefanov Polláková Katarína 114 1. 034/244 2 555 katarina.pollakova2@upsvr.gov.sk
Obec: Šaštín-Stráže-ulice: Čistonek, Do Gazarky, Hliníkova, Hviezdoslavova, J. Donovala, J. Bottu, J. Hollého, J. Kollára, Jesenského, Kláštorné námestie, Komenského, M. Nešpora, Metodova, Na Kopánke, Na Pažiti, Nádražná, Nám. Slobody, Novoveská, Piesočná, Pri bitúnku, Pri Kadúbku, Pri rybníku, Pri štadióne, Slnečná, Školská, U Vulgana, Vršky, Záhorácka, Záhumenice, Zápotočná, Železničiarská Šaštín-Stráže-ulice: Hliníková, J. Donovala, J.Bottu, J.Kollára, Jesenského, Kláštorné námestie, Komenského, M.Nešpora, Metodova, Na kopánke, Na pažiti, Nádražná, Námestie Slobody, Piesočná, Pri bitúnku, Pri kadúbku, Pri rybníku, Pri štadióne, Slnečná, Školská, U Vulgana,Vŕšky, Záhorácka, Záhumenice, Zápotočná, Železničiarska Klokočková Elena Mgr. 115 1. 034/244 2 315 elena.klokockova@upsvr.gov.sk
Obce: Sekule, Smolinské Pokorná Ingrid, Mgr. 118 1. 034/244 2 325 ingrid.pokorna@upsvr.gov.sk
Kúty -ulice: Bratislavská ul., Obce: Borský Sv. Jur, Moravský Sv. Ján Tomašovičová Helena, Mgr. 119 1 034/244 2 317 helena.tomasovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Hviezdoslavova 17, Holíč
Recepcia Tiripová Veronika Mgr. 110 príz. 034/244 3 563 veronika.tiripova@upsvr.gov.sk
Obce: Trnovec, Kopčany Holíč-ulice: Lúčky, Rodinné domky, Potočná, Pod hrebeňom, Schiffelova, Pri štadióne Tkáčová Jana, Mgr. 105 príz. 034/244 3 338 jana.tkacova2@upsvr.gov.sk
Obce: Popudinské Močidlany, Radimov, Holíč - ulice: Dr. Rapanta, M. Nešpora, Pri kaštieli, Sibírska Galambova Beata, Mgr. 105 príz. 034/244 3 338 beata.galambova@upsvr.gov.sk
Holíč-ulice: Fučíkova, Gagarinova, Hododnínska, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kpt. Nálepku, Lidická,Mlynská, Námestie sv. Martina,Rúžová, Veterná, Vrádištská,Vysoká Filínová Zuzana, Mgr. 106 príz. 034/244 3 335 zuzana.filinova@upsvr.gov.sk
Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov Bäumlová Viera, Mgr. 109 príz. 034/244 3 333 viera.baumlova@upsvr.gov.sk
Gbely-ulice: Adamov, Byt ŠM, Čsľ.armády, Družstevná, Farské, Gbely, Halaštava, Hudecova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jilemnického, Kollárova, Kolónia, Kpt.Nálepku, Krátka, Lesná, Majerky, Medlenova, M.Nešpora, Mládeže, Prof.Čárskeho. Brodské ulice: Dráhy, Dukelská, Hviezdoslavova,Kradlov, Letná, Mierová, Nová, Športová, Štefánikova, Záhumenská Zálešáková Eva, Bc. 122 príz. 034/244 3 336 eva.zalesakova@upsvr.gov.sk
Gbely-ulice: Naftárska, Nám.Slobody, Obrancov mieru, Petroveská, Petrovská, Pionierska, Potočná, Priehrada, Ružová, Sasinkova, Slnečná, SNP, Štefánikova, Štúrova, Švermova,Učňovská, Záhumenice. Brodské-ulice: Hámre, M.Čulena, Nábrežná, Nádražná, 1.mája, Nálepkova Kubicová Božena, Mgr. 122 príz. 034/244 3 336 bozena.kubicova@upsvr.gov.sk
Holíč-ulice: A. Dubčeka, Bernolákova, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.Čabelku, M.R.Štefánika,Palárikova, SNP, Ul.29.augusta, Staničná. Brodské ulice: Brodské, Nám.SNP, Komeského, Kukučínova Drúžková Ľudmila 123 príz. 034/244 3 527 ludmila.druzkova@upsvr.gov.sk
Obce: Letničie, Brodské-ulice: Krátka, Štúrova, Vajanského. Holíč-ulice: Bažantnica, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, Duklianska, Hollého, Kopčianska, Kukučínova, Lesná, Moyzesova, Partizánska, Pod sýpkou, Priateľstva, Priečna, Sasinkova, Sv.Anny, Svätojánska, Športová, Štúrova, Ul.Márie Terézie, Zámocká Křížová Miriam, Mgr. 123 príz. 034/244 3 527 miriam.krizova@upsvr.gov.sk
pracovisko Skalica
Gorkého 2, Skalica
Recepcia: Obce: Dubovce Skalica-ulice: D. Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Predmestie, Ružová, Široká, Trieda Dr. Clementisa, Kugler Jaroslav, Bc. 4 príz. 034/244 1 331 jaroslav.kugler@upsvr.gov.sk
Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Podhradie, Pribinova, Skalica, Strážnická, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská,Vinohradnícka,Vrchovského, Zlatnícka dolina,Zlatnícka ul. Mikula Adrian, Mgr. 5 príz. 034/244 1 330 adrian.mikula@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Komenského, Koreszkova, Kráľovská, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Školská, Tehelňa, Valy, Nečasová Alena, Mgr. 5 príz. 034/244 1 330 alena.necasova@upsvr.gov.sk
Obce: Mokrý Háj, Lopašov, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Dr. Bunčáka, Dr. Ľ. Okánika, Doležalova, Družstevná, Duklianská, Dr. J. Šátka, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obráncov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova, Veterná, Záhradná, Zápotočná, Senková Emília, Bc. 6 príz. 034/244 1 332 emilia.senkova@upsvr.gov.sk
späť