Kontakty

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka Mgr. Monika Šeďová 307 2 058/2440100 Monika.Sedova@upsvr.gov.sk
Sekretariát Piljanová Erika 306 2 058/2440101 Erika.Piljanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Martinková Ingrid 306 2 058/2440500 Ingrid.Martinkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti PhDr. Takáčová Tímea 316 2 058/2440300 Timea.Takacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Šafárikova , 04801 Rožňava Recepcia: 058/2440250
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Švantnerová Eva, Ing. 218 1 058/2440311 eva.svantnerova@upsvr.gov.sk
Recepcia Monika Zatrochová 101 príz. 058/2440250 monika.zatrochova@upsvr.gov.sk
Recepcia Alena Lukáčová 101 príz. 058/2440250 alena.lukacova@upsvar.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo, evidencia ZoZ Mgr. Bischof Gabriel 206 1 058/2440326 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk
Zatiaľ bez agendy Bc. Marcišová Veronika 206 1 058/2440326 veronika.marcisova@upsvr.dov.sk
Krh. Podhradie A,B,C,Č,Ž, Krásnoh. Dlhá Lúka, Čučma Ing. Lipták Gabriel 207 1 058/2440313 gabriel.liptak@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - S,Š,T,U,V,Z, Rožňava - B Ing. Sentpéteryová Iveta 207 1 058/2440321 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - G, H, I, J, L, M, N, O, Rožňava -V Andrea Hajdúková 208 1 058/2440323 andrea.hajdukova2@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - D,E,F,K,P,R, Ing. Ján Hlaváč 208 1 058/2440323 jan.hlavac@upsvar.gov.sk
Ochtiná A-J, Brdárka, Rožňava K Bc. Pál Tibor 209 1 058/2440328 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Honce, Lúčka, Kružná, Petrovo, Ochtiná K - Z Ing. Molčanová Patrícia 209 1 058/2440328 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Lipovník Rožňava - D,Ď Mgr. Kuchtová Alena 210 1 058/2440325 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Brzotín - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J,K,L, Hanková, Rožňava - S Mgr. Poláková Iveta 210 1 058/2440325 iveta.polakova@upsvr.gov.sk
Jovice, Drnava, Rožňava - W, Y, Z, Ž , Mgr. Zoltán Kónya 211 1 058/2440319 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Rožňavské Bystré, Rakovnica, Koceľovce, Rožňava - R Lukáčová Gabriela 211 1 058/2440319 gabriela.lukacova@upsvr.gov.sk
Betliar, Rochovce, Gočaltovo, Rožňava - Š Štefan Olexa 212 1 058/2440318 stefan.olexa@upsvr.gov.sk
Čierna Lehota, Hrušov, Kováčová, Rožňava - I, J Frederika Hroncová 212 1 058/2440318 frederika.hroncova@upsvr.gov.sk
Roštár, Rožňava - E, M, Valéria Balcová 213 1 058/2440314 valeria.balcova@upsvr.gov.sk
Hrhov, Jablonov n/T., Rožňava - T , Bc. Piljanová Janka 213 1 058/2440314 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Rožňava - O, Ő, Ö, L, Alexander Szajko 214 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Silická Jablonica, Slavoška, Markuška Rožňava - G Ján Sklenár 215 1 058/2440324 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Projekt "BAZ", Príspevok na pohreb Mgr. Jana Mlynárová 215 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Rudná, Rožňava - F, P Ivan Hudák 217 1 058/2440322 ivan.hudak@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Rožňava - A,Á Linda Chlebová 217 1 058/2440322 linda.chlebová@upsvr.gov.sk
Slavošovce - L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, Rozložná, Rožňava - H,CH,U Mgr. Marcela Csoltóová 218 1 058/2440317 marcela.csoltoova@upsvr.gov.sk
Slavošovce - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, Pača, Rožňava - Č, N Mgr. Almášiová Zuzana 218 1 058/2440317 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo, Mgr. Ivana Kuchárová 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Gočovo, Dobšiná K, Nižná Slaná B, Z, N Hlaváčová Mária 913 1 058/2443325 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Rejdová, Dobšiná P, R, S, Š, T, Ť, Nižná Slana Č, M, Bc. František Korfanta 913 1 058/2443325 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Stratená, Henckovce, Dobšiná A, Á, E, É, F, G, I, J, U, V, W, Nižná Slaná D, O, P, R, Ř, S, Š, T, V Ing. Jana Molčanová 909 1 058/2443326 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
Dedinky, Vyšná Slaná, Dobšiná H, L, Ľ, M, N, O, Ó, Nižná Slaná A, J, K, L, Ž ing. Mária Ďurajová 914 1 058/2443522 maria.durajova@upsvr.gov.sk
Vlachovo, Kobeliarovo, Dobšiná B, C, Č, D, Ď, Nižná Slaná G, H, Bc. Margaréta Kosková 914 1 058/2443522 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Kunová Teplica, Gemerská Panica Plešivec - L Ildikó Durbáková 801 1 058/2442327 ildiko.durbakova@upsvr.gov.sk
Gemerská Hôrka, Vidová, Silická Brezová, Plešivec - B Ivana Petrovská 801 1 058/2442327 ivana.petrovska@upsvr.gov.sk
Slavec, Dlhá ves, Silica, Kečovo, Plešivec - A,C,Č,D,E,F,I Mgr. Krajcová Renáta 802 1 058/2442328 renata.krajcova@upsvr.gov.sk
Čoltovo, Pašková, Plešivec - G,H,CH,J,K Ing. Halková Mária 803 1 058/2442523 maria.halkova2@upsvr.gov.sk
Bretka, Ardovo, Bohúňovo, Meliata, Plešivec - M - Ž Cmorík Mikuláš 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Biliková Gabriela, Ing. 405 3 058/2440 131 gabriela.bilikova@upsvr.gov.sk
Mitríková Kamila, Ing. 405 3 058/2440 130 kamila.mitrikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bc. Vlasta Ujházyová 508 1 058/2440510 vlasta.ujhazyova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Miroslav Mészner 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De – Dž, Ď, Sa – Sv, ŠSD - Do - Dž Darina Gáspárová 503 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Č, J, Z Ing. Miroslav Milata 511 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T Ing. Daniela Potočná 509 1 058/2440519 daniela.potocna@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – C, Cs, CZ, Kr - Kv Mgr. Valerie Huťanová 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Lenka Wágnerová 510 1 058/2440512 lenka.wagnerova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ga - GL, U Mgr. Renáta Spišiaková 510 1 058/2440512 renata.spisiakova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - A, R Mgr. Patrik Lököš 511 1 058/2440515 patrik.lokos @upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – I, Go – Gy Mgr. Čefová Enikő 511 1 058/2440515 Eniko.Cefova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Da, N, SZ, ŠSD - Da - DL Helena Ligártová 503 1 058/2440517 helena.ligartova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD- F, Ž Ing. Judita Lüköová 509 1 058/2440524 judita.lukoova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W Ing. Iveta Jancová 505 1 058/2440525 ivera.jancova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ch, Ka - Kn Mária Prívozníková 505 1 058/2443525058/2440525 maria.privoznikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi Mgr. Horváthová Henrieta 506 3 058/2440554 henrieta.horvathova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – E, Ma – Me, O, Q Mgr. Hladíková Eva 506 3 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Mi – Mu, Š Mgr. Zuzana Pastrnáková 506 3 058/2440556 zuzana.pastrnakova2@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Boldiová - By, Po- Pu Mgr. Karin Bakošová 506 3 058/2440555 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
Dotácia na stravu, , dotácia na výkon os. príjemcu, dotácia na školské pomôcky HN, NV, ŠSD – Pa – PL, V Mgr. Erika Gembická 510 1 058/2440512 erika.gembicka@upsvr.gov.sk
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc Marcela Petrová 507/A 1 058/2440511 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
Terénni sociálni pracovníci Bc. Diana Tomková, Mgr. Martina Csefová, Bc. Zuzana Manková, Mgr. Ester Feješ, Mgr. Miloš Gallo, Mgr. Anna Gecelovská 414 1 058/2440513

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Dlhošová Zora, Mgr. 403 3 058/2440 290 zora.dlhosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Štefániková Iveta, Ing. 608 2 058/2440 293 iveta.stefanikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Nemčková Alica, Mgr. 608 2 058/2440 293 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Balogová Janka, PhDr. 609 2 058/2440 292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
poradenstvo PhDr. Čipková Emília 609 2 058/2440 291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kardosová Ilona, Ing. 303 2 058/2440670 ilona.kardosova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Kasperová Zuzana, Mgr. 501 1 058/2440673 zuzana.kasperova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Urbanová Jana, Mgr. 501 1 058/2440671 jana.urbanova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Rochfalušiová Michaela,Mgr. 501 1 058/2440673 michaela.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Rochfalušiová Lenka, Mgr. 501 1 058/2440671 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Vargová Klára, Mgr. 502 1 085/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Breznenová Vladimíra, Ing. 502 1 058/2440643 vladimira.breznenova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 502 1 058/2440641 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Selčanová Monika 502 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec Tóthová Silvia 801 1 058/2442645 silvia.tothova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná Vlčeková Miriam, Ing. 11 1 058/2443644 miriam.vlcekova@upsvr.gov.sk
zamestnanec - teamleader Bicáková Waskeyová Ľudmila, Ing. 503 1 058/2440640 ludmila.bicakovawaskeyova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár - 0,5 úväzok Hlaváčová Marta, MUDr. marta.hlavacova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár - 0,5 úväzok Kopecký Petr, MUDr.PhD. petr.kopecky@upsvr.gov.sk
posudkový lekár - 0,5 úväzok Stripaj Milan, Mudr. milan.stripaj@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Elexová Helena, Ing. 408 3 058/2440 210 helena.elexova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 50, 50k, 54 Bodzášová Eva, Mgr. 411 3 058/2440 406 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 51a, 54 Kuchtová Mária, Mgr. 411 3 058/2440 404 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 51a, 54 Kasperová Eva, Mgr. 411 3 058/2440 454 eva.kasperova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 54, 56, 56a, 59, 60 Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440 301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 54, 56, 56a, 59, 60 Lőrincová Jana, MVDr. 413 3 058/2440 450 jana.lorincova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a Čiefová Roberta 409 3 058/2440 405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a Tomášik Stanislav 409 3 058/2440 401 stanislav.tomasik@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 50j, 52a, VOZ Uhrinová Mária, Mgr. 409 3 058/2440 401 maria.uhrinova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 32, 52a, 53b Kolláriková Jana 407 3 058/2440 459 jana.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 51 abolventská prax, 54 Praxou k zamestnaniu Kerekešová Eva, Mgr. 407 3 058/2440 411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 49, 54, 57 samozamestnanie, 53 a 53a na dochádzku za prácou a mobilitu Blašková Mária, Ing. 407 3 058/2440 234 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
referát ESF Illyésová Vlasta, Ing. 410 3 058/2440 232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF Gáspárová Orsolya, Bc. 410 3 058/2440 231 Orsolya.Gasparova@upsvr.gov.sk
referát ESF Mosný Mário, Bc. 410 3 058/2440 400 mario.mosny@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Madáčová Lívia, Mgr. 714 1 058/2441 600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Cangárová Alžbeta, Mgr. 717 1 058/2441 602 alzbeta.cangaraova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kuchtová Alena, Mgr. 714 1 058/2441 600 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mlynárová Zuzana, Mgr. 718 príz. 058/2441 601 zuzana.mlynarova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Ciberajová Eleonóra, Mgr. 711 príz. 058/2441 603 eleonora.ciberajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Rusňák Maroš, Mgr. 711 príz. 058/2441 603 maros.rusnak@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Lalik Alexander, Bc. 711 príz. 058/2441 603 alexander.lalik@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Szarka Peter, Mgr. 718 príz. 058/2441 601 peter.szarka@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých, náhr. os. starostlivosť Noge Róbert, Mgr. 710 príz. 058/2441 605 robert.noge@upsvr.gov.sk
pest. starostlivosť, osvojenie, poručníctvo Madáčová Lívia, Mgr. 714 1 058/2441 600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Ivanová Babela, Mgr. 715 1 058/2441 604 babela.ivanova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Vanyová Mária, Mgr. 713 príz. 058/2441 606 maria.vanyova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Potoczká Andrea, Mgr. 713 príz. 058/2441 606 andrea.potoczka@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Šimonová Aneta, Mgr. 713 príz. 058/2441 606 aneta.simonova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Zápotocká Juhásová Viera, Mgr. 713 príz. 058/2441 606 zapotockajuhasova.viera@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Michal Terrai, Mgr. 103 0 058/2440700 michal.terrai@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor Ján Gonos, Ing. 104 0 058/2440701 jan.gonos@upsvr.gov.sk
Administrátor AC Ján Bacso 104 0 0908978651 jan.bacso@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Občianske združenia, organizácie Rožňava, zastupovanie v RV § 10 Peter Hlaváč 104 0 0908978644 peter.hlavac@upsvr.gov.sk
Koordinátor práce § 12 Jaroslava Jobbáďová 103 0 0905942822 058/2440700 jaroslava.jobbadova@upsvr.gov.sk
Koordinátor práce § 10, § 12, § 52 Lea Hodermarská, Bc. 104 0 0905942855 lea.hodermarska@upsvr.gov.com
Koordinátor práce § 52 Viera Ďuránová 105 0 0905942810 058/2440702 viera.duranova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Silica Zoltán Čefo 104 0 0905942799 zoltan.cefo@upsvr.gov.sk
Kooridántor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Roštár Štefan Prokšely 104 0 0905942378 stefan.proksely@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica Gabriel Iván 104 0 0908978647 gabriel.ivan@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Štítnik, Rozložná, Gočaltovo, Brdárka, Hanková, Koceľovce, Markuška, Petrovo, Slavoška Michaela Hlaváčová Ďurančíková, Ing. 104 0 0908978648 michaela.durancikovahlavacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Krasnohorské Podhradie, Pača Ondrej Hronec 104 0 0905942820 ondrej.hronec@upsvr.gov.sk
Koodinátor: Kr. Dlhá Lúka, Jovice, Lipovník, Drnava, Bôrka, Lúčka, Kováčová Andrea Šoltésová, Bc. 104 0 0905942860 andrea.soltesova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Poloma, Betliar, Čučma Ján Gonos, Bc. 104 0 0908978646 jan.gonos2@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rakovnica, Rudná, Rožňavské Bystré, Honce Marek Ďurský 104 0 0905706752 marek.dursky@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava, Školy mesta Rožňava Zuzana Skalošová 104 0 0908978649 zuzana.skalosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava Alexander Kerekeš 104 0 0901909341 alexander.kerekes@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava, časť Rožňava Baňa, časť Nadabulá Maroš Karalo 104 0 0905942829 maros.karalo@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Koordinátor Dobšiná Mária Oravcová 0908978643 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rejdová, Vyšná Slaná, Stratená, Dedinky Branislav Grančák 0905942811 branislav.grancak@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Nižná Slaná, Kobeliarovo, Vlachovo, Gočovo Jana Spišáková 0905942848 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Koordinátor: Plešivec, Čoltovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Gemerská Panica Andrea Cmoríková, Bc. 0905942837 andrea.koroncziova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Hôrka, Meliata, Pašková, Kunová Teplica, Ardovo, Kečovo, Dlhá Ves, Silická Brezová Július Bukovics 0905942841 julius.bukovics@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kováčová Viera, Ing. 310 2 058/2440170 viera.kovacova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Zakhar Peter, Ing. 311 2 058/2440171 peter.zakhar@upsvr.gov.sk
zamestnanec Molnárová Mária 311 2 058/2440193 maria.molnarova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Bartóková Katarína MSc. 311 2 058/2440181 katarina.bartokova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Lukáčová Mária 311 2 058/2440173 maria.lukacova3@upsvr.gov.sk
zamestnanec Šturmann Bartolomej 314 2 085/2440191 bartolomej.sturmann@upsvr.gov.sk
zamestnanec Forgáč Ivan 314 2 058/2440192 ivan.forgac@upsvr.gov.sk
zamestnanec Hroncová Viera 309 2 058/2440116 viera.hroncova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Šimon Csaba, Mgr. 309 2 058/2440116 csaba.simon@upsvr.gov.sk
zamestnanec Gallová Lucia, Bc. 101 0 058/2440999 lucia.gallova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Kovács Onddrej 101 0 058/2440999 ondrej.kovacs@upsvr.gov.sk
späť