Kontakty

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka Mgr. Šeďová Monika 307 2 058/2440101 Monika.Sedova@upsvr.gov.sk
Sekretariát Mgr. Piljanová Erika 306 2 058/2440101 Erika.Piljanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Martinková Ingrid 512 2 058/2440500 Ingrid.Martinkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti PhDr. Takáčová Tímea 316 2 058/2440300 Timea.Takacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Šafárikova , 04801 Rožňava Recepcia: 058/2440250
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Švantnerová Eva 206 1 058/2440311 eva.svantnerova@upsvr.gov.sk
Recepcia Zatrochová Monika 101 príz. 058/2440250 monika.zatrochova@upsvr.gov.sk
Recepcia Lukáčová Alena 101 príz. 058/2440250 alena.lukacova@upsvar.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo, evidencia ZoZ Mgr. Bischof Gabriel 205 1 058/2440326 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk
Ing. Zuzana Štefániková Zuzana.Stefanikova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie A,B,C,Č,Ž, Krásnoh. Dlhá Lúka, Čučma Ing. Lipták Gabriel 207 1 058/2440313 gabriel.liptak@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - S,Š,T,U,V,Z, Rožňava - B Ing. Sentpéteryová Iveta 207 1 058/2440321 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - D,E,F,K,P,R, Ing. Hlaváč Ján 208 1 058/2440323 jan.hlavac@upsvar.gov.sk
Ochtiná A-J, Brdárka, Rožňava K Bc. Pál Tibor 209 1 058/2440325 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Honce, Lúčka, Kružná, Petrovo, Ochtiná K - Z Ing. Molčanová Patrícia 209 1 058/2440325 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Lipovník Rožňava - D,Ď Mgr. Kuchtová Alena 210 1 058/2440328 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Brzotín - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J,K,L, Hanková, Rožňava - S Mgr. Poláková Iveta 210 1 058/2440328 iveta.polakova@upsvr.gov.sk
Jovice, Drnava, Rožňava - W, Y, Z, Ž , Mgr. Kónya Zoltán 211 1 058/2440319 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Betliar, Rochovce, Gočaltovo, Rožňava - Š Olexa Štefan 212 1 058/2440318 stefan.olexa@upsvr.gov.sk
Čierna Lehota, Hrušov, Kováčová, Rožňava - I, J Hroncová Frederika 212 1 058/2440318 frederika.hroncova@upsvr.gov.sk
Roštár, Rožňava - E, M, Balcová Valéria 213 1 058/2440314 valeria.balcova@upsvr.gov.sk
Hrhov, Jablonov n/T., Rožňava - T , Bc. Piljanová Janka 213 1 058/2440314 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Rožňava - O, Ő, Ö, L, Szajkó Alexander 214 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Silická Jablonica, Slavoška, Markuška Rožňava - G Sklenár Ján 214 1 058/2440315 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Projekt "BAZ", Príspevok na pohreb Mgr. Mlynárová Janka 215 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Štítnik, Rožňava - C, Balog Štefan 215 1 058/2440327 stefan.balog@upsvar.gov.sk
Rudná, Rožňava - F, P Hudák Ivan 217 1 058/2440322 ivan.hudak@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Rožňava - A,Á Mgr. Chlebová Linda 217 1 058/2440322 linda.chlebová@upsvr.gov.sk
Slavošovce - L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, Rozložná, Rožňava - H,CH,U Mgr. Csoltóová Marcela 218 1 058/2440317 marcela.csoltoova@upsvr.gov.sk
Slavošovce - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, Pača, Rožňava - Č, N Mgr. Almášiová Zuzana 218 1 058/2440317 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo, Mgr. Kuchárová Ivana 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Gočovo, Dobšiná K, Nižná Slaná B, Z, N Hlaváčová Mária 913 1 058/2443325 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Rejdová, Dobšiná P, R, S, Š, T, Ť, Nižná Slana Č, M, Bc. Korfanta František 913 1 058/2443325 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Stratená, Henckovce, Dobšiná A, Á, E, É, F, G, I, J, U, V, W, Nižná Slaná D, O, P, R, Ř, S, Š, T, V Ing. Molčanová Jana 909 1 058/2443326 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
Dedinky, Vyšná Slaná, Dobšiná H, L, Ľ, M, N, O, Ó, Nižná Slaná A, J, K, L, Ž Ing. Ďurajová Mária 914 1 058/2443522 maria.durajova@upsvr.gov.sk
Vlachovo, Kobeliarovo, Dobšiná B, C, Č, D, Ď, Nižná Slaná G, H, Bc. Kosková Margaréta 914 1 058/2443522 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Kunová Teplica, Gemerská Panica Plešivec - L Durbáková Ildikó 801 1 058/2442327 ildiko.durbakova@upsvr.gov.sk
Gemerská Hôrka, Vidová, Silická Brezová, Plešivec - B Ing. Petrovská Ivana 801 1 058/2442327 ivana.petrovska@upsvr.gov.sk
Slavec, Dlhá ves, Silica, Kečovo, Plešivec - A,C,Č,D,E,F,I Mgr. Krajcová Renáta 802 1 058/2442328 renata.krajcova@upsvr.gov.sk
Bretka, Ardovo, Bohúňovo, Meliata, Plešivec - M - Ž Cmorik Mikuláš 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Ing. Biliková Gabriela 405 3 058/2440131 gabriela.bilikova@upsvr.gov.sk
Ing. Mitríková Kamila 405 3 058/2440130 kamila.mitrikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bc. Ujházyová Vlasta 508 1 058/2440510 vlasta.ujhazyova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Mészner Miroslav 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De - Dž, Ď, Sa - Sv , HN - O,Q ,ŠSD Do - Dž Gášpárová Darina 503 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Č, J, Z Ing. Milata Miroslav 511 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T Ing. Potočná Daniela 509 1 058/2440519 daniela.potocna@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – C, Cs, CZ, Kr - Kv Mgr. Huťanová Valerie 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Wágnerová Lenka 510 1 058/2440512 lenka.wagnerova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ga - GL, U Mgr. Spišiaková Renáta 510 1 058/2440512 renata.spisiakova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - A, R Mgr. Lököš Patrik 511 1 058/2440515 patrik.lokos @upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – I, Go – Gy Mgr. Čefová Enikő 511 1 058/2440515 Eniko.Cefova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Da, N, SZ, ŠSD - Da - DL Ligártová Elena 503 1 058/2440517 helena.ligartova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD- F, Ž Ing. Lüköová Judita 509 1 058/2440524 judita.lukoova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W ŠSD - O,Q Ing. Jancová Iveta 505 1 058/2440525 ivera.jancova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ch, Ka - Kn Prívozníková Mária 505 1 058/2440525 maria.privoznikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi Petrová Marcela / Mgr. Horváthová Henrieta 511 3 058/2440554 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - E, Ma - Me, koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov Mgr. Hladíková Eva 506 3 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Mi – Mu, Š Mgr. Pastrnáková Zuzana 506 3 058/2440556 zuzana.pastrnakova2@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Boldiová - By, Po- Pu Mgr. Bakošová Karin 506 3 058/2440550 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
Dotácia na stravu, , dotácia na výkon os. príjemcu, dotácia na školské pomôcky HN, NV, ŠSD – Pa – PL, V Mgr. Gembická Erika 510 1 058/2440512 erika.gembicka@upsvr.gov.sk
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc Petrová Marcela 511 1 058/2440515 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Tomková Diana 414 3 058/2440513 diana.tomkova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Csefová Martina 414 3 058/2440513 martina.scefova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Manková Zuzana 414 3 058/2440513 zuzana.mankova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Gallo Miloš 414 3 058/2440513 milos.gallo@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Fejes Eszter 414 3 058/2440513 eszter.fejes@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Gecelovská Anna 414 3 058/2440513 anna.gecelovska@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Reštart Mgr. Martina Oroszová 609 2 058/2440291 Martina.Oroszova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie Bc. Hodermarská Lea 308 3 058/2440290 lea.hodermarska@upsvr.gov.com
vedúca oddelenia Mgr. Dlhošová Zora 403 3 058/2440290 zora.dlhosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Ing. Štefániková Iveta 608 2 058/2440293 iveta.stefanikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Mgr. Nemčková Alica 608 2 058/2440293 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
poradenstvo PhDr. Balogová Janka 609 2 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
poradenstvo PhDr. Čipková Emília 609 2 058/2440291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Spišáková Viola 308 2 058/2440294 viola.spisakova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Buday Patrik 308 2 058/2440294 patrik.buday@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Čefová Tímea 308 2 058/2440294 timea.cefova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Macejková Lucia 308 2 058/2440294 lucia.macejkova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Rákaiová Monika 308 2 058/2440294 monika.rakaiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kardosová Ilona 303 2 058/2440670 ilona.kardosova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Mgr. Ľubica Rajnicová 501 1 058/2440673 zuzana.kasperova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Mgr. Urbanová Jana 501 1 058/2440671 jana.urbanova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Mgr. Rochfalušiová Michaela 501 1 058/2440673 michaela.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Mgr. Rochfalušiová Lenka 501 1 058/2440671 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Mgr. Vargová Klára 502 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Ing. Breznenová Vladimíra 502 1 058/2440643 vladimira.breznenova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Mgr. Ichnatoliová Zuzana 502 1 058/2440641 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Selčanová Monika 502 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná Ing. Vlčeková Miriam 911 1 058/2443644 miriam.vlcekova@upsvr.gov.sk
zamestnanec - teamleader Ing. Bicáková-Waskeyová Ľudmila 203 1 058/2440640 ludmila.bicakovawaskeyova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Mgr. Ujčíková Anna 203 1 058/2440640 anna.ujcikova@upsvr.gov.sk
zamestnanec - Terénny sociálny pracovník Bc. Šmihula Dávid 414 3 058/2440513 david.smihula@upsvr.gov.sk
zamestnanec - Terénny sociálny pracovník Mgr. Lukáčová Lucia 414 3 058/2440513 lucia.lukacova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár - 0,5 úväzok MUDr. Hlaváčová Marta marta.hlavacova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár - 0,5 úväzok MUDr. PhD. Kopecký Petr petr.kopecky@upsvr.gov.sk
posudkový lekár - 0,5 úväzok Mudr. Stripaj Milan milan.stripaj@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Šanca Bc. Marcišová Veronika 403 3 058/2440450 veronika.marcisova@upsvr.dov.sk
NP Šanca MVDr. Lőrincová Jana 407 3 058/2440411 jana.lorincova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Ing. Elexová Helena 408 3 058/2440210 helena.elexova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 50, 50k, 54 Mgr. Bodzášová Eva 411 3 058/2440406 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 51a, 54 Mgr. Kuchtová Mária 411 3 058/2440404 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 51a, 54 Mgr. Kasperová Eva 411 3 058/2440454 eva.kasperova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 54, 56, 56a, 59, 60 Mgr. Kolláriková Júlia 413 3 058/2440301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 54, 56, 56a, 59, 60 Ing. Ida Majirošová 413 3 058/2440450 ida.majirosova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a Čiefová Roberta 409 3 058/2440405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a Tomášik Stanislav 409 3 058/2440401 stanislav.tomasik@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 50j, 52a, VOZ Mgr. Uhrinová Mária 409 3 058/2440401 maria.uhrinova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 32, 52a, 53b Ing. Ďurská Ľubica 407 3 058/2440459 lubica.durska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 51 abolventská prax, 54 Praxou k zamestnaniu Mgr. Kerekešová Eva 407 3 058/2440411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 49, 54, 57 samozamestnanie, 53 a 53a na dochádzku za prácou a mobilitu Ing. Blašková Mária 407 3 058/2440234 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
referát ESF Ing. Illyésová Vlasta 410 3 058/2440232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF Mgr. Gáspárová Orsolya 410 3 058/2440231 Orsolya.Gasparova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, pest. starostlivosť, osvojenie, poručníctvo Mgr. Madáčová Lívia 714 1 058/2441600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Cangárová Alžbeta 713 1 058/2441602 alzbeta.cangaraova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Skupeňová Lucia 714 1 058/2441600 lucia.skupenova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Mlynárová Zuzana 710 príz. 058/2441606 zuzana.mlynarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Karkošová Karina 710 príz. 058/2441606 karin.karkosova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Ciberajová Eleonora 711 príz. 058/2441603 eleonora.ciberajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Rusňák Maroš 711 príz. 058/2441603 maros.rusnak@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Erdődiová Nikoleta 711 príz. 058/2441603 Nikoleta.Erdodiova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Mgr. Szarka Peter 708 príz. 058/2441601 peter.szarka@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Mgr. Kavečankyová Jana 708 príz. 058/2441601 jana.kavecankyova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých, náhr. os. starostlivosť Mgr. Noge Róbert 719 príz. 058/2441605 robert.noge@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých, náhr. os. starostlivosť Mgr. Jedinák Tibor 719 príz. 058/2441605 tibor.jedinak@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Vanyová Mária 414 príz. 058/2440513 maria.vanyova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Šimonová Aneta 414 príz. 058/2440513 aneta.simonova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Zápotocká Juhásová Viera 414 príz. 058/2440513 zapotockajuhasova.viera@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Butkovičová Petra 2.22 1 0908978645 petra.butkovicova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Olochová Jarmila 2.22 1 0908978645 jarmila.olochova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Lada Matej 2.21 1 0905942816 matej.lada@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Peter Siman 2.21 1 0905942816 Peter.Siman@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Mgr. Terrai Michal 102 0 058/2440700 michal.terrai@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor Ing. Gonos Ján 104 0 058/2440701 jan.gonos@upsvr.gov.sk
Administrátor AC Bacso Ján 104 0 0908978651 jan.bacso@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Občianske združenia, organizácie Rožňava, zastupovanie v RV § 10 Hlaváč Peter 104 0 0908978644 peter.hlavac@upsvr.gov.sk
Koordinátor práce § 12 Jobbáďová Jaroslava 102 0 0905942822 058/2440700 jaroslava.jobbadova@upsvr.gov.sk
Koordinátor práce § 52 Ďuránová Viera 105 0 0905942810 058/2440702 viera.duranova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Silica Čefo Zoltán 104 0 0905942799 zoltan.cefo@upsvr.gov.sk
Kooridántor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Roštár Prokšely Štefan 104 0 0905942378 stefan.proksely@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica Iván Gabriel 104 0 0908978647 gabriel.ivan@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Štítnik, Rozložná, Gočaltovo, Brdárka, Hanková, Koceľovce, Markuška, Petrovo, Slavoška Ing. Hlaváčová Ďurančíková Michaela 104 0 0908978648 michaela.durancikovahlavacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Krasnohorské Podhradie, Pača Hronec Ondrej 104 0 0905942820 ondrej.hronec@upsvr.gov.sk
Koodinátor: Kr. Dlhá Lúka, Jovice, Lipovník, Drnava, Bôrka, Lúčka, Kováčová Bc. Šoltésová Andrea 104 0 0905942860 andrea.soltesova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Poloma, Betliar, Čučma Bc. Gonos Ján 104 0 0908978646 jan.gonos2@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rakovnica, Rudná, Rožňavské Bystré, Honce Ďurský Marek 104 0 0905706752 marek.dursky@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava, Školy mesta Rožňava Skalošová Zuzana 104 0 0908978649 zuzana.skalosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava, časť Rožňava Baňa, časť Nadabulá Karalo Maroš 104 0 0905942829 maros.karalo@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Koordinátor Dobšiná Oravcová Mária 910 1 0908978643 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rejdová, Vyšná Slaná, Stratená, Dedinky Grančák Branislav 910 1 0905942811 branislav.grancak@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Nižná Slaná, Kobeliarovo, Vlachovo, Gočovo Spišáková Jana 910 1 0905942848 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Koordinátor: Plešivec, Čoltovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Gemerská Panica Bc. Cmoriková Andrea 801 1 0905942837 andrea.koroncziova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Hôrka, Meliata, Pašková, Kunová Teplica, Ardovo, Kečovo, Dlhá Ves, Silická Brezová Bukovics Július 801 1 0905942841 julius.bukovics@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kováčová Viera 310 2 058/2440170 viera.kovacova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Ing. Zakhar Peter 311 2 058/2440171 peter.zakhar@upsvr.gov.sk
zamestnanec Molnárová Mária 311 2 058/2440193 maria.molnarova@upsvr.gov.sk
zamestnanec MSc. Bartóková Katarína 311 2 058/2440181 katarina.bartokova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Lukáčová Mária 311 2 058/2440173 maria.lukacova3@upsvr.gov.sk
zamestnanec Forgáč Ivan 314 2 058/2440192 ivan.forgac@upsvr.gov.sk
zamestnanec Hroncová Viera 309 2 058/2440116 viera.hroncova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Mgr. Simon Csaba 309 2 058/2440116 csaba.simon@upsvr.gov.sk
zamestnanec Bc. Gallová Lucia 103 0 058/2440999 lucia.gallova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Kovács Ondrej 103 0 058/2440999 ondrej.kovacs@upsvr.gov.sk
späť