Kontakty

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka Mgr. Šeďová Monika 307 2 058/2440101 Monika.Sedova@upsvr.gov.sk
Sekretariát Mgr. Piljanová Erika 306 2 058/2440101 Erika.Piljanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Martinková Ingrid 512 2 058/2440500 Ingrid.Martinkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti PhDr. Takáčová Tímea 316 2 058/2440300 Timea.Takacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Safáriková 112, 04801 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bodzášová Eva, Mgr. 206 1 058/2440311 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
Recepcia Monika Zatrochová príz. 058/2440250 monika.zatrochova@upsvr.gov.sk
Recepcia Alena Lukáčová príz. 058/2440250 alena.lukacova@upsvr.gov.sk
Príspevok na pohreb, Evidencia ZoZ Mgr. Janka Mlynárová 205 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - A,B,C,Č,Ž, Krásnoh. Dlhá Lúka, Čučma Ing. Lipták Gabriel 207 1 058/2440313 gabriel.liptak@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - S,Š,T,U,V,Z, Rožňava - B Ing. Sentpéteryová Iveta 207 1 058/2440321 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - G,H,I,J,L,M,N,O, Rožňava - V Mgr. Gonos Ivan 208 1 058/2440323 ivan.gonos@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - D,E,F,K,P,R, Ing. Ján Hlaváč 208 1 058/2440323 jan.hlavac@upsvr.gov.sk
Ochtiná A-J, Brdárka, Petrovo, Hanková, Rožňava - E,M Simanová Radka 209 1 058/2440325 radka.simanova@upsvr.gov.sk
Honce, Lúčka, Kružná, Ochtiná K-Z Ing. Molčanová Patrícia 209 1 058/2440325 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - M,N,O,P,R,S,Š,T,V,Z,Ž, Lipovník Mgr. Kuchtová Alena 210 1 058/2440328 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Brzotín - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J,K,L, Rožňava - S Mgr. Poláková Iveta 210 1 058/2440328 iveta.polakova@upsvr.gov.sk
Jovice, Drnava, Rožňava - W,Y,Z,Ž, Slavošovce - R,T,U Mgr. Linda Chlebová 211 1 058/2440319 linda.chlebova@upsvr.gov.sk
Rožňavské Bystré, Koceľovce, Rožňava - O,Ő,Ö,R, Slavošovce - S,Š,V,Z,Ž Burdigová Alžbeta 211 1 058/2440319 alzbeta.burdigova@upsvr.gov.sk
Betliar, Rochovce, Gočaltovo, Rožňava - Š Štefan Olexa 212 1 058/2440318 štefan.olexa@upsvr.gov.sk
Čierna Lehota, Hrušov, Kováčová, Rožňava - J Bc. Gunárová Jana 212 1 058/2440318 jana.gunarova@upsvr.gov.sk
Roštár, Rokovnica Valéria Balcová 213 1 058/2440314 valeria.balcova@upsvr.gov.sk
Hrhov, Jablonov n/T., Rožňava - T Bc. Piljanová Janka 213 1 058/2440314 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Rožňava - D,Ď,DZ Alexander Szajko 214 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Slavoška, Markuška, Rožňava - G Ján Sklenár 214 1 058/2440316 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Silická Jablonica, Rožňava - K Bc. Tibor Pál 215 1 058/244327 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Štítnik, Rožňava - C Štefan Balog 215 1 058/244328 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Rudná, Rožňava - A,Á,F,P Ivan Hudák 217 1 058/2440322 ivan.hudak@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Rožňava - I Mgr. Kónya Zoltál 217 1 058/2440323 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Slavošovce - A,B,C,D,Ď,E,F,L,M,N,O,P, Rozložná, Rožňava - H,CH,U Kristína Danková 218 1 058/244317 kristina.dankova@upsvr.gov.sk
Slavošovce - G,H,I,J,K, Pača, Rožňava - Č,N Mgr. Almášiová Zuzana 218 1 058/244317 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Ivana Kuchárová 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Gočovo, Dobšiná - K, Nižná Slaná B,Z,N Hlaváčová Mária 913 058/2443525 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Rejdová, Dobšiná - P,R,S,Š,T,Ť, Nižná Slaná Č,M Bc. František Korfanta 913 058/2443526 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Stratená, Henckovce, Dobšiná - A,Á,E,É,F,G,I,J,U,V,W, Nižná Slaná - D,O,P,R,Ř,S,Š,T,V Ing. Jana Molčanová 909 058/2443326 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
Dedinky, Vyšná Slaná, Dobšiná - H,L,Ľ,M,N,O,Ó, Nižná Slaná - A,J,K,L,Ž Ing. Mária Ďurajová 914 058/2443522 maria.durajova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Kunová Teplica, Gemerská Panica, Plešivec - L, Čoltovo - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,I,J,K Ildikó Durbáková 801 1 058/2442327 ildiko.durbakova@upsvr.gov.sk
Gemerská Hôrka, Vidová, Silická Brezová, Plešivec - B, Čoltovo - L,M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Ing. Ivana Petrovská 1 058/2442327 ivana.petrovska@upsvr.gov.sk
Skavec, Dl.Ves, Kečovo, Plešivec - A,C,Č,D,E,F,I,G,H,CH,J,K Mgr. Renáta Krajcová 1 renata.krajcova@upsvr.gov.sk
Bretka, Ardovo, Bohuňovo, Meliata, Pašková, Plešivec - M-Ž Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Ing. Biliková Gabriela 405 3 058/2440131 gabriela.bilikova@upsvr.gov.sk
Ing. Mitríková Kamila 405 3 058/2440130 kamila.mitrikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bc. Ujházyová Vlasta 608 2 058/2440510 vlasta.ujhazyova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Mészner Miroslav 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De - Dž, Ď, Sa - Sv , HN - O,Q ,ŠSD Do - Dž Gášpárová Darina 503 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Č, J, Z Ing. Milata Miroslav 507/A 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T Ing. Potočná Daniela 509 1 058/2440519 daniela.potocna@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – C, Cs, CZ, Kr - Kv Mgr. Huťanová Valerie 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Wágnerová Lenka 510 1 058/2440512 lenka.wagnerova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ga - GL, U Mgr. Spišiaková Renáta 510 1 058/2440512 renata.spisiakova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - A, R Mgr. Lököš Patrik 502 1 058/2440515 patrik.lokos @upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – I, Go – Gy Mgr. Čefová Enikő 502 1 058/2440515 Eniko.Cefova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Da, N, SZ, ŠSD - Da - DL Ligártová Elena 503 1 058/2440517 helena.ligartova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD- F, Ž Ing. Lüköová Judita 511 1 058/2440524 judita.lukoova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W ŠSD - O,Q Ing. Jancová Iveta 505 1 058/2440525 ivera.jancova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ch, Ka - Kn Prívozníková Mária 508 1 058/2440525 maria.privoznikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi Petrová Marcela / Mgr. Horváthová Henrieta 506 3 058/2440554 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - E, Ma - Me, koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov Mgr. Hladíková Eva 506 3 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Mi – Mu, Š Mgr. Pastrnáková Zuzana 511 3 058/2440556 zuzana.pastrnakova2@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Boldiová - By, Po- Pu Mgr. Bakošová Karin 506 3 058/2440550 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc Petrová Marcela 502 1 058/2440515 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
Šafárikova 71, Rožňava
Terénny sociálny pracovník Bc. Tomková Diana 22 3 058/2440527 diana.tomkova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Ambružová Martina 22 3 058/2440527 martina.scefova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Manková Zuzana 20 3 058/2440526 zuzana.mankova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Gallo Miloš 20 3 058/2440526 milos.gallo@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Fejes Eszter 23 3 058/2440527 eszter.fejes@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Gecelovská Anna 20 3 058/2440526 anna.gecelovska@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Šafárikova 71, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Dlhošová Zora 25 3 058/2440290 zora.dlhosova@upsvr.gov.sk
poradenstvo PhDr. Balogová Janka 30 3 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
poradenstvo PhDr. Čipková Emília 30 3 058/2440292 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
NP Reštart Mgr. Martina Oroszová 24 3 058/2440291 Martina.Oroszova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie Bc. Hodermarská Lea 608 3 058/2440293 lea.hodermarska@upsvr.gov.com
vzdelávanie Ing. Štefániková Iveta 608 2 058/2440293 iveta.stefanikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Mgr. Nemčková Alica 608 2 058/2440293 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Spišáková Viola 29 3 058/2440294 viola.spisakova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Buday Patrik 28 3 058/2440295 patrik.buday@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Sedláková Tímea 29 3 058/2440294 timea.sedlakova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Macejková Lucia 27 3 058/2440296 lucia.macejkova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Rákaiová Monika 27 3 058/2440296 monika.rakaiova@upsvr.gov.sk
projekt Ing. Marcišová Ivana 26 3 058/2440297 ivana.marcisova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. PhD. Belánová Jana 26 3 058/2440297 jana.belanova@upsvr.gov.sk
projekt PhDr. Červeňák Jozef 32 3 058/2440298 jozef.cervenak@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Šafárikova 112, Rožňava, Prvý kontakt: 058/2440646
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuchtová Mária, Mgr. 102 prízemie 058/2440670 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
kancelária pre príjem žiadostí 105 prízemie 058/2440646
posudková činnosť - O, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Y Violová Janette, Bc. 104 prízemie 058/2440673 janette.violova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, D, Ď, G, J, P, Z, Ž Daubnerová Jana, Mgr. 104 prízemie 058/2440671 jana.daubnerova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - H, CH, I, K, L, N Rajnicová Ľubica, Mgr. 104 prízemie 058/2440673 lubica.rajnicova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, C, Č, E, F, M Rochfalušiová Lenka, Mgr. 104 prízemie 058/2440671 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - D, G, P Vargová Klára, Mgr. 501 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - B, F, M Breznenová Vladimíra, Ing. 501 1 058/2440643 vladimira.breznenova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - R, S, T Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 501 1 058/2440641 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - I, J, K, L Selčanová Monika 501 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, E, H, CH, N, O, U, V, Z Ujčíková Anna, Mgr. 203 1 058/2440640 anna.ujcikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Bicáková Waskeyová Ľudmila, Ing. 203 1 058/2440640 ludmila.bicakovawaskeyova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná Vlčeková Miriam, Ing. 911 1 058/2443644 miriam.vlcekova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Ivanová Ivana, MUDr.
posudkový lekár Kopecký Petr, MUDr.PhD.
posudkový lekár Stripaj Milan, Mudr.
terénny sociálny pracovník Gembická Erika, Mgr. 502 1 058/2440514 erika.gembicka@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Šmihula Dávid, Mgr. 21 3 058/2440513 david.smihula@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Elexová Helena, Ing. 403 3 058/2440 210 helena.elexova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 50, 50k, 54 - Cesta na trh práce aktivita 1, aktivita 2, Šanca na zamestnanie, Cesta z kruhu nezamestnanosti Kasperová Eva, Mgr. 411 3 058/2440 454 eva.kasperova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 51a Polgáryová Andrea, Mgr. 411 3 058/2440 404 andrea.polgaryova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 54, 56, 56a, 57, 59, 60, ESF - NP Šanca pre mladých Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440 301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 54, 56, 56a, 57, 59, 60, ESF - NP Reštart pre mladých, DNO Majirošová Ida, Ing. 413 3 058/2440 450 ida.majirosova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a 50j Čiefová Roberta 409 3 058/2440 405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a, 50j Tomášik Stanislav 409 3 058/2440 401 stanislav.tomasik@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 50j, 54 - Cesta na trh práce aktivita 3, VOZ Uhrinová Mária, Mgr. 409 3 058/2440 401 maria.uhrinova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 49, 54 samozamestnanie, 53, 53a a 54 na dochádzku za prácou a mobilitu Blašková Mária, Ing. 408 3 058/2440 234 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana § 54 NP príspevok aktívnym UoZ NP Reštart pre mladých, NP Reštart pre DNO Lőrincová Jana, MVDr. 408 3 058/2440 406 jana.lorincova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 32, 51, 52a, 54 - Umiestňovanie DlNe, Zamestnanecká prax v PSA Groupe Trnava, Reštart pre DNO - zapracovanie Ďurská Ľubica, Ing. 407 3 058/2440 459 lubica.durska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 51 abolventská prax, § 54 Praxou k zamestnaniu Kerekešová Eva, Mgr. 407 3 058/2440 411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 54 - Šanca pre mladých, Chceme byť aktívni na TP (50+) Marcišová Veronika, Bc. 407 3 058/2440 450 veronika.marcisova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Cesta z kruhu, Cesta na trh práce - aktivita 1 a 2, Príspevok na star. o dieťa, personálne výdavky NP Efektivita, DEI, Cesta na trh aktivita 6, Šanca pre mladých Illyésová Vlasta, Ing. 410 3 058/2440 232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP PZVAOTP, PZVAOTP-2, PZVAOTP-3, Absolventská prax štartuje zamestnanie, Umiestňovanie DlNe na TP, Cesta na trh práce aktivita 4 a 5 Gáspárová Orsolya, Bc. 410 3 058/2440 231 orsolya.gasparova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Úspešne na TP, Podpora zamestnávania ZP, Šanca na zamestnanie, Praxou k zamestnaniu, Chceme byť aktívni 50+, Cesta na trh práce aktivita 3 a 6 príspevky, REPAS, NP Vzdelávanie mladých Mgr. Soltészová Beáta 410 3 058/2440 400 mario.mosny@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, pest. starostlivosť, osvojenie, poručníctvo Mgr. Madáčová Lívia 714 1 058/2441600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Cangárová Alžbeta 713 1 058/2441602 alzbeta.cangaraova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Skupeňová Lucia 714 1 058/2441602 lucia.skupenova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Mlynárová Zuzana 710 príz. 058/2441601 zuzana.mlynarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Karkošová Karina 710 príz. 058/2441606 karin.karkosova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Ciberajová Eleonora 711 príz. 058/2441603 eleonora.ciberajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Rusňák Maroš 711 príz. 058/2441603 maros.rusnak@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Erdődiová Nikoleta 711 príz. 058/2441603 Nikoleta.Erdodiova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Mgr. Szarka Peter 708 príz. 058/2441601 peter.szarka@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Mgr. Kavečankyová Jana 708 príz. 058/2441606 jana.kavecankyova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých, náhr. os. starostlivosť Mgr. Jedinák Tibor 719 príz. 058/2441605 tibor.jedinak@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Vanyová Mária 414 príz. 058/2440513 maria.vanyova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Eva Rišpánová Pažitková 414 príz. 058/2440513 eva.RispanovaPazitkova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Šimonová Aneta 414 príz. 058/2440513 aneta.simonova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Zápotocká Juhásová Viera 414 príz. 058/2440513 zapotockajuhasova.viera@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Butkovičová Petra 2.22 1 0908978645 petra.butkovicova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Olochová Jarmila 2.22 1 0908978645 jarmila.olochova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Lada Matej 2.21 1 0905942816 matej.lada@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Peter Siman 2.21 1 0905942816 Peter.Siman@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Babela Ivanová 715 1 058/2440604 babela.ivanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Mgr. Terrai Michal 414 3 058/2440700, 0905/706753 michal.terrai@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor Ing. Gonos Ján 414 3 0905706751 jan.gonos@upsvr.gov.sk
Administrátor AC Bacso Ján 414 3 0908978651 jan.bacso@upsvr.gov.sk
"Občianske združenia, organizácie Rožňava, zastupovanie v RV § 10 Hlaváč Peter 414 3 0908978644 peter.hlavac@upsvr.gov.sk
úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov Jobbáďová Jaroslava 414 3 058/2440700, 0905942822 jaroslava.jobbadova@upsvr.gov.sk
úlohy v zmysle § 52 Ďuránová Viera 414 3 058/2440702 0905942810 viera.duranova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Bôrka, Silica Čefo Zoltán 414 3 0905942799 zoltan.cefo@upsvr.gov.sk
Kooridántor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Roštár, Hanková, Brdárka Prokšely Štefan 414 3 0905942378 stefan.proksely@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica, Kováčová Iván Gabriel 414 3 0908978647 gabriel.ivan@upsvr.gov.sk
úlohy v zmysle § 10, § 12, § 52 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Hlaváčová Ďurančíková Michaela 414 3 0908978648 michaela.durancikovahlavacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Krásnohorské Podhradie, Pača, Drnava, Lúčka Hronec Ondrej 414 3 0905942820 ondrej.hronec@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jovice, Lipovník, Kr. Dlhá Lúka, Rakovnica, Rudná Bc. Gonos Ján 414 3 0908978646 jan.gonos2@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Honce, Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Koceľovce, Petrovo, Markuška, Slavoška, Rožňavské Bystré Ďurský Marek 414 3 0905706752 marek.dursky@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Poloma, Betliar, Čučma Skalošová Zuzana 414 3 0908978649 zuzana.skalosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava - časť Rožňava Baňa, Nadabula Kerekeš Alexander 414 3 0905942829 alexander.kerekes@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava Karalo Maroš 414 3 0905942829 maros.karalo@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Koordinátor Dobšiná Oravcová Mária 910 1 0908978643 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Stratená, Dedinky, Rejdová, Vyšná Slaná, Dobšiná, Vlachovo Grančák Branislav 910 1 0905942811 branislav.grancak@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Nižná Slaná, Kobeliarovo, Henckovce, Gočovo Spišáková Jana 910 1 0905942848 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Koordinátor: Plešivec, Čoltovo, Bohúňovo, Bretka, Gemerská Panica Bc. Cmoriková Andrea 801 1 0905942837 andrea.koroncziova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Hôrka, Ardovo, Kečovo, Silická Brezová, Dlhá Ves, Pašková, Kunova Teplica Bukovics Július 801 1 0905942841 julius.bukovics@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kováčová Viera 310 2 058/2440170 viera.kovacova@upsvr.gov.sk
Štátna pokladnica - úhrady, dodávatelia, projekty Ing. Zakhar Peter 311 2 058/2440171 peter.zakhar@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty,registratúra Molnárová Mária 311 2 058/2440193 maria.molnarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty, MSc. Bartóková Katarína 311 2 058/2440181 katarina.bartokova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Lukáčová Mária 311 2 058/2440173 maria.lukacova3@upsvr.gov.sk
Správa budovy, skladové hospodárstvo Šturmann Bartolomej 314 2 085/2440191 bartolomej.sturmann@upsvr.gov.sk
Správa majetku Forgáč Ivan 314 2 058/2440192 ivan.forgac@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, autoprevádzka Hroncová Viera 309 2 058/2440116 viera.hroncova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Simon Csaba 309 2 058/2440116 csaba.simon@upsvr.gov.sk
Korenšpodencia úradu,podateľňa Bc. Gallová Lucia 103 0 058/2440999 lucia.gallova@upsvr.gov.sk
Vodič Kovács Ondrej 103 0 058/2440999 ondrej.kovacs@upsvr.gov.sk
späť