Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, vyradenie z evidencie UoZ, informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
RECEPCIA - informácie o evidencii UoZ, poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Šofranková Marcela, Mgr. Mintaľová Beáta 1 prízemie 051/2440 999
vedúca oddelenia Sykorová Monika, Mgr., PhD. 47 I. poschodie 051/2440 200 monika.sykorova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Bujňačková Spišáková Lucia, JUDr. 44 I. poschodie 051/2440 201 Lucia.BujnackovaSpisakova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Galajdová Renáta, Mgr. 72 I. poschodie 051/2440 203 renata.galajdova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Dzivý Baluchová Martina, Ing. 26 prízemie 051/2440 202 Martina.DzivyBaluchova@upsvr.gov.sk
písm. A, Hm, Hn, Hp - Hť Jacková Gabriela, Ing. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 223 gabriela.jackova@upsvr.gov.sk
písm. Baa - Bak, Bo, Bp, Bu - Bž Debreceniová Simona, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 simona.debreceniova@upsvr.gov.sk
písm. Bal - Abranovce, Bajerov, Bertotovce, Brestov, Bretejovce, Bražany, Bzenov, Čelovce, Červenica, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulová Ves, Fintice, Fričovce, Fulianka, Geraltov, Gregorovce, Haniska, Hendrichovce, Hermanovce, Hrabkov, Chmeľov Semanová Darina, Ing. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 223 darina.semanova@upsvr.gov.sk
písm. Bal - Chmeľovec, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Janov, Janovík, Kapušany, Kendice, Klenov, Kojatice, Kokošovce, Krížovany, Kvačany, Lada, Lažany, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Lipníky, Lipovce, Ľubotice, Ľubovec, Lúčina Semanová Darina, Ing. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 223 darina.semanova@upsvr.gov.sk
písm. Bal - Malý Slivník, Malý Šariš, Medzany, Miklušovce, Mirkovce, Mošurov, Nemcovce, Okružná, Ondrašovce, Ovčie, Petrovany, Podhorany, Podhradík, Prešov Semanová Darina, Ing. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 223 darina.semanova@upsvr.gov.sk
písm. Bal - Proč, Pušovce, Radatice, Rokycany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Seniakovce, Suchá Dolina, Svinia, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Šarišské Bohdanovce, Šindliar, Široké, Štefanovce, Teriakovce, Terňa, Trnkov, Tuhrina, Tulčík, Varhaňovce Tirdiľová Ľubica pracovisko č. 7 prízemie 051/2440 217 lubica.tirdilova@upsvr.gov.sk
písm. Bal - Veľký Slivník, Veľký Šariš, Víťaz, Vyšná Šebastová, Záborské, Záhradné, Zlatá Baňa, Žehňa, Žipov, Župčany Tirdiľová Ľubica pracovisko č. 7 prízemie 051/2440 217 lubica.tirdilova@upsvr.gov.sk
písm. Bam - Baž, Br - Bť Jakšová Miriam, Ing. pracovisko č. 33 I.p. 051/2440 211 miriam.jaksova@upsvr.gov.sk
písm. Be, W Jakubková Lucia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 225 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
písm. Bi - Bl, Bf - Bn Tirdiľová Ľubica pracovisko č. 7 prízemie 051/2440 217 lubica.tirdilova@upsvr.gov.sk
písm. C, CH, I Hudacká Ľubica pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 lubica.hudacka@upsvr.gov.sk
písm. Ča, Čj - Čž, Pov - Pž, Re - Rch Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
písm. Čb - Či Prokop Pavel, Mgr. pracovisko č. 13 prízemie 051/2440 208 pavel.prokop@upsvr.gov.sk
písm. Lum-Lž, Pa-Pď, Pj-Pň Dzuricová Lucia, Mgr. pracovisko č. 48 I. poschodie 051/2440 214 lucia.dzuricova@upsvr.gov.sk
písm. Du, Dv, Dy, Dž Pirošová Zuzana, Mgr. pracovisko č. 15 prízemie 051/2440 216 zuzana.pirosova@upsvr.gov.sk
písm. Ď, Pe - Pi, Ru - Rž Sariková Júlia, JUDr. pracovisko č. 28 I. medziposchodie 051/2440 219 julia.sarikova@upsvr.gov.sk
písm. E, St, Sť, Za - Zď Mrúzová Andrea, Mgr. pracovisko č. 47 I.p. 051/2440 214 andrea.mruzova@upsvr.gov.sk
písm. Fa - Fep, Fr - Fž Ivanková Andrea, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 225 andrea.ivankova@upsvr.gov.sk
písm. Fer - Fp Petríková Lucia, Mgr. pracovisko č. 8 prízemie 051/2440 217 lucia.petrikova@upsvr.gov.sk
písm. Gaa - Gab, Ni - Nm Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 3 prízemie 051/2440 226 robert.skorka@upsvr.gov.sk
písm. Gac - Gch, Gu - Gž Pavúková Baranová Kristína, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 226 kristina.pavukovabaranova@upsvr.gov.sk
písm. Gi - Gl Balážová Marta, Mgr. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 marta.balazova@upsvr.gov.sk
písm. Gm, Gn, Gr - Gť Kostelníková Mária, Mgr. pracovisko č. 52 I.p. 051/2440 205
písm. Ha - Hl Mihoková Darina, Ing. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 darina.mihokova@upsvr.gov.sk
písm. Hor - Abranovce, Bajerov, Bertotovce, Brestov, Bretejovce, Brežany, Bzenov, Čelovce, Červenica, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulová Ves, Fintice, Fričovce, Fulianka, Geraltov, Gregorovce, Haniska, Hendrichovce, Hermanovce, Hrabkov, Chmeľov Klobušovská Svetlana, Mgr. pracovisko č. 51 I.p. 051/2440 205 svetlana.klobusovska@upsvr.gov.sk
písm. Hor - Chmeľovec, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Janov, Janovík, Kapušany, Kendice, Klenov, Kojatice, Kokošovce, Krížovany, Kvačany, Lada, Lažany, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Lipníky, Lipovce, Ľubotice, Ľubovec, Lúčina Klobušovská Svetlana, Mgr. pracovisko č. 51 I.p. 051/2440 205 svetlana.klobusovska@upsvr.gov.sk
písm. Hor - Malý Slivník, Malý Šariš, Medzany, Miklušovce, Mirkovce, Mošurov, Nemcovce, Okružná, Ondrašovce, Ovčie, Petrovany, Podhorany, Podhradík, Šarišská Poruba Klobušovská Svetlana, Mgr. pracovisko č. 51 I.p. 051/2440 205 svetlana.klobusovska@upsvr.gov.sk
písm. Hor - Prešov, Proč, Pušovce, Radatice, Rokycany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Seniakovce, Suchá Dolina, Svinia, Šarišská Trstená, Šarišské Bohdanovce, Šindliar, Široké, Štefanovce, Teriakovce, Terňa, Trnkov, Tuhrina, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Slivník Kostelníková Mária, Mgr. pracovisko č. 52 I.p. 051/2440 205 maria.kostelnikova@upsvr.gov.sk
písm. Hor - Veľký Šariš, Víťaz, Vyšná Šebastová, Záborské, Záhradné, Zlatá Baňa, Žehňa, Žipov, Župčany Kostelníková Mária, Mgr. pracovisko č. 52 I.p. 051/2440 205 maria.kostelnikova@upsvr.gov.sk
písm. Hos - Hož, Hu - Hž Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. p. 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
písm. Ja - Jch, Tu - Tž Kamenčíková Katarína, Mgr. pracovisko č. 38 I. p. 051/2440 213 katarina.kamencikova@upsvr.gov.sk
písm. Ji - Jž, Vap - Vas Hangoniová Andrea, Mgr. pracovisko č. 20 prízemie 051/2440 221 andrea.hangoniova@upsvr.gov.sk
písm. Kaa - Kap Karasová Petra, Ing. pracovisko č. 44 I.p. 051/2440 209 petra.karasova@upsvr.gov.sk
písm. Kar - Kl, Lu - Luľ Sabolová Jana, Mgr. pracovisko č. 40 I.p. 051/2440 212 jana.sabolova@upsvr.gov.sk
písm. Km - Kom Langová Ľubomíra, Mgr. pracovisko č. 18 prízemie 051/2440 227 lubomira.langova@upsvr.gov.sk
písm. Kon - Koz Szidorová Ildikó pracovisko č. 17 prízemie 051/2440 227 ildiko.szidorova@upsvr.gov.sk
písm. Kož - Kub, Vam - Vao Borecká Sylvia, Mgr. pracovisko č. 25 I. medziposchodie 051/2440 229 syvia.borecka@upsvr.gov.sk
písm. La - Lť, Ľ Bernátová Helena pracovisko č. 30 I. medziposchodie 051/2440 218 helena.bernatova@upsvr.gov.sk
písm. Da-Dť Lukáčová Silvia, Mgr. pracovisko č. 32 I.medziposchodie 051/2440 224 silvia.lukacova@upsvr.gov.sk
písm. Ma - Maf, Ro - Rť, Žl - Žy, X, Y Švedová Miroslava, Mgr. pracovisko č. 27 I. medziposchodie 051/2440 219 miroslava.svedova@upsvr.gov.sk
písm. Mag - Maň, No - Nž Grznárová Marcela, Mgr. pracovisko č. 49 I.p. 051/2440 204 marcela.grznarova@upsvr.gov.sk
písm. Mao - Mel Paľová Lenka, Mgr. pracovisko č. 29 I. medziposchodie 051/2440 218 lenka.palova@upsvr.gov.sk
písm. Mem - Mik, Na - Nď, Ň Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 42 I.p. 051/2440 210 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
písm. Mil - Mr Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I.p. 051/2440 206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
písm. Ms - Mž, Ne - Nch, O Piskurová Lenka, Bc. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 lenka.piskurova@upsvr.gov.sk
písm. Poa - Pol, Vaa - Vaľ Sisáková Terézia, Mgr. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 terezia.sisakova@upsvr.gov.sk
písm. Ri - Rň, Ža - Žk Safková Mária, Ing. pracovisko č. 37 I.p. 051/2440 213 maria.safkova@upsvr.gov.sk
písm. Ra - Raď, Škt - Šž Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 35 I.p. 051/2440 207 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
písm. Sa - Sď, Sf - Sk, Q Dzurovčáková Mária, Mgr. pracovisko č. 43 I.p. 051/2440 209 maria.dzurovcakova@upsvr.gov.sk
písm. Se, Sy - Sž, U Vlčková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 45 I.p. 051/2440 206 zuzana.vlckova@upsvr.gov.sk
písm. Sl - Sr, Su, Sv Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I.p. 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
písm. Ša - Škš Vavreková Kristína, Bc. pracovisko č. 39 I.p. 051/2440 212 kristina.vavrekova@upsvr.gov.sk
písm. Ta - Tš, Ť Smetanková Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.smetankova@upsvr.gov.sk
písm. Vaš - Vž Pacovská Jana, Mgr. pracovisko č. 34 I.p. 051/2440 211 jana.pacovska@upsvr.gov.sk
písm. Ze - Zy, Kuc - Kž Cupáková Viera pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 viera.cupakova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta Čislikovská Gabriela, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 gabriela.cislikovska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Bujňák Ján, Mgr. 21 prízemie 051/2440 231 jan.bujnak@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Kaščáková Gabriela, Ing. 19 prízemie 051/2440 233 gabriela.kascakova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Olšavská Adriana, Mgr. 20 prízemie 051/2440 232 adriana.olsavska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Sabolová Martina, Mgr. 21 prízemie 051/2440 231 martina.sabolova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Ščepitová Mária, Ing. 20 prízemie 051/2440 232 maria.scepitova@upsvr.gov.sk
EURES, cudzinci Maňková Jana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 jana.mankova@upsvr.gov.sk
agenda hromadného prepúšťania, povinného podielu, cudzinci Konišovská Adriana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 adriana.konisovska@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana, Námestie slobody 87, Sabinov INFORMÁTOR - recepcia:051/2442 999
INFORMÁTOR - recepcia Gurka Štefan 101 prízemie 051/2442 999 stefan.gurka@upsvr.gov.sk
vedúci úseku služieb pre občana Palenčár Stanislav, Mgr. 206 II.p. 051/2442 200 stanislav.palencar@upsvr.gov.sk
písm. B (okrem Bi), L, Ľ, N, Ň Ďuďáková Mária, Mgr. pracovisko č. 6 I.p. 051/2442 206 maria.dudakova@upsvr.gov.sk
písm. C, M, R, Ř Kocúreková Ľubomíra, Mgr. pracovisko č. 14 I.p. 051/2442 211 lubomira.kocurekova@upsvr.gov.sk
písm. Č Sedláková Erika, Mgr. pracovisko č. 16 I.p. 051/2442 202 erika.sedlakova@upsvr.gov.sk
písm. F, J Košalková Antónia, Mgr. pracovisko č. 7 I.p. 051/2442 206 antonia.kosalkova@upsvr.gov.sk
písm. Du - Dv Kravcová Jarmila pracovisko č. 11 I.p. 051/2442 208 jarmila.kravcova@upsvr.gov.sk
písm. Kb - Kz Jašková Katarína, Mgr. pracovisko č. 5 I.p. 051/2442 205 katarina.jaskova@upsvr.gov.sk
písm. E, U, X, Y - zastupovanie vedúceho úseku Ondrejkovičová Iveta, Ing. pracovisko č. 17 II.p. 051/2442 201 iveta.ondrejkovicova@upsvr.gov.sk
písm. Ga- Gn Mihalíková Alžbeta pracovisko č. 8 I.p. 051/2442 207 alzbeta.mihalikova@upsvr.gov.sk
písm. A, Ď, Go až Gz, I, O, S Kačmariková Martina, Mgr. pracovisko č. 9 I.p. 051/2442 207 martina.kacmarikova@upsvr.gov.sk
písm. Dz, Dž, H, CH Čekanová Zuzana, Mgr. pracovisko č. 15 I.p. 051/2442 212 zuzana.cekanova@upsvr.gov.sk
písm. Bi Sontág Miroslav, Ing. pracovisko č. 12 I.p. 051/2442 209 miroslav.sontag@upsvr.gov.sk
písm. Ka (okrem Kaleja/Kalejová Jarovnice), Z, Ž Kušnírová Emília, Mgr. pracovisko č. 3 I.p. 051/2442 203 emilia.kusnirova@upsvr.gov.sk
písm. Da až Dt, Š, T, Ť, V, W Šidiková Ľudmila pracovisko č. 10 I. p. 051/2442 208 ludmila.sidikova@upsvr.gov.sk
Kaleja - Kalejová (iba z Jarovníc) Krišová Marta, Mgr. pracovisko č. 4 I.p. 051/2442 204 marta.krisova@upsvr.gov.sk
písm. P, Q Begániová Jana pracovisko č. 13 I.p. 051/2442 210 jana.beganiova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana, pracovisko Sabinovská 2, Lipany
INFORMÁTOR - recepcia
písm. D, Ď, Dz, Dž, E, F, CH, N, Ň, O, T, Ť Dvorščáková Andrea 2 1. p. 051/2443 214 andrea.dvorscakova@upsvr.gov.sk
písm. A, B, J, X, Y, Z, Ž Novická Oľga, Mgr. 5 I.p. 051/2443 216 olga.novicka@upsvr.gov.sk
písm. C, Č, L, Ľ Vološinová Mária, Bc. 5 I.p. 051/2443 216 maria.volosinova@upsvr.gov.sk
písm. I, S, Š, V, W Drobňáková Denisa, Mgr. 1 I.p. 051/2443 213 denisa.drobnakova@upsvr.gov.sk
písm. G, H, R, Ř Straková Jana, Mgr. 4 I.p. 051/2443 215 jana.strakova@upsvr.gov.sk
písm. M, P, Q Lazorová Alena, Mgr. 1 I.p. 051/2443 213 alena.lazorova@upsvr.gov.sk
písm. K, U Kordiaková Andrea, Mgr. 4 I.p. 051/2443 215 andrea.kordiakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Feňďová Janka, Mgr. 75 II. medziposchodie 051/2440 400 janka.fendova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ Estočková Zuzana, Mgr. 68 I.p. 051/2440 401 zuzana.estockova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ Slováková Sandra, PhDr. 95 II.p. 051/2440 412 sandra.slovakova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária (§ 50, § 50j, § 51a, § 56, 59, § 54 "Cesta z kruhu nezamestnanosti", § 54 NP "Šanca na zamestnanie", § 54 "Chceme byť aktívni na trhu práce 50+") Uličná Monika, Mgr. 37 I. medziposchodie 051/2440 402 monika.ulicna@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária (§ 50, § 50j, § 51a, § 56, 59, § 54 "Cesta z kruhu nezamestnanosti", § 54 NP "Šanca na zamestnanie", § 54 "Chceme byť aktívni na trhu práce 50+") Koščová Elena, Bc. 37 I. medziposchodie 051/2440 402 elena.koscova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária (§ 32, § 51, § 52, § 52a, § 53, § 53a, § 54 NP "Cestou k zamestnaniu", § 54 NP "Abolventská prax štartuje zamestnanie") Kotíková Ester, Mgr. 38 I. medziposchodie 051/2440 403 ester.kotikova@upsvr.gov.sk
§ 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe Krankota Jozef, Mgr. 117 III.p. 051/2440 110 jozef.krankota@upsvr.gov.sk
§ 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe Šarocká Katarína, Bc. 117 III.p. 051/2440 405 katarina.sarocka@upsvr.gov.sk
§ 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - úhrady Baňasová Slavka, Mgr. 117 III.p. 051/2440 405 slavka.banasova@upsvr.gov.sk
§ 32 - náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, § 53 a) príspevok na podporu mobility za prácou Kochan Miloš, Ing. 117 III. p. 051/2440 409 milos.kochan@upsvr.gov.sk
§ 49 - poskytovanie informácií o príspevku na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko 1 Oulická Slávka, Ing. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 slavka.oulicka@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko Martonová Helena, Bc. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 helena.martonova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Halaj Michal, Ing. 108 II.p. 051/2440 414 michal.halaj@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Uhlárová Hana 108 II.p. 051/2440 414 hana.uhlarova@upsvr.gov.sk
§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ Beňová Janka 99 II.p. 051/2440 410 janka.benova@upsvr.gov.sk
§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, § 51a) príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní Cuprák Jozef, Mgr. 99 II.p. 051/2440 410 jozef.cuprak@upsvr.gov.sk
§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Tomečková Katarína 107 II.p. 051/2440 411 katarina.tomeckova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Tomášová Alexandra, Bc. 67 I.p. 051/2440 406 alexandra.tomasova@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP "Praxou k zamestnaniu" §54 - NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie, aktivita č. 2" Buchala Marek, Mgr. 62 I.p. 051/2440 416 marek.buchala@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Pavuková Anna, Mgr. 62 I. p. 051/2440 416 anna.pavukova@upsvr.gov.sk
§ 50 j) - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP "Šanca na zamestnanie" Heřmánková Júlia, Bc. 35 I. p. 051/2440 420 julia.hermankova@upsvr.gov.sk
§ 59 - príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Karafová Helena, Ing. 63 I.p. 051/2440 404 helena.karafova@upsvr.gov.sk
§ 52 - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a formou menších služieb pre samosprávny kraj Lelák Pavol, Mgr. 64 I.p. 051/2440 413 pavol.lelak@upsvr.gov.sk
§ 52 - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a formou menších služieb pre samosprávny kraj Paločková Mária, Mgr. 64 I.p. 051/2440 413 maria.palockova@upsvr.gov.sk
§ 52 a) - príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Poradská Michaela, Mgr. 35 I. p. 051/2440 420 michaela.poradska@upsvr.gov.sk
§ 51 a) - príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, § 54 NP "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" Stanislavová Marta, Mgr. 107 II.p. 051/2440 411 marta.stanislavova@upsvr.gov.sk
§ 51a) - príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom platenom zamestnaní Mihoková Františka, Mgr. 67 I.p. 051/2440 406 frantiska.mihokova@upsvr.gov.sk
§ 55 - chránené dielne, § 60 - príspevok na úhradu prevádz. nákladov CHD/CHP Jurková Diana, Ing. 66 I.p. 051/2440 408 diana.jurkova@upsvr.gov.sk
§ 55 - chránená dielňa, § 60 príspevok na úhradu prevádz. nákladov CHD/CHP Grejták Lukáš, Mgr. 64 I.p. 051/2440 421 lukas.grejtak@upsvr.gov.sk
§ 55 - chránená dielňa, § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Grejtáková Jana, Mgr. 66 I.p. 051/2440 407 jana.grejtakova@upsvr.gov.sk
§ 55 - chránená dielňa, § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Sedlák Jozef, Mgr. 66 I.p. 051/2440 407 jozef.sedlak@upsvr.gov.sk
§ 55 - chránená dielňa, § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Pavlovič Ľubomír, Mgr. 63 I.p. 051/2440 404 lubomir.pavlovic@upsvr.gov.sk
výbor pre otázky zamestnanosti, overovateľ výdavkov Sakalová Valéria, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 valeria.sakalova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Majorošová Valéria 104 2.p. 051/2440 417 valeria.majorosova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Šarišská Andrea, Mgr. 103 2.p. 051/2440 418 andrea.sarisska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Ralbovská Zdenka, Mgr. 104 II.p. 051/2440 417 zdenka.ralbovska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Filipák Martin, Mgr. 103 II.p. 051/2440 418 martin.filipak@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Koňaříková Anna, Ing. 105 II.p. 051/2440 310 anna.konarikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS Földešová Eva, Mgr. 106 II.p. 051/2440 311 eva.foldesova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Niková Adriana, Mgr. 98 II.p. 051/2440 312 adriana.nikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Husárová Mária, Mgr. 79 II.medziposchodie 051/2440 313 maria.husarova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Drobňák Martin, Mgr. 101 II.p. 051/2440 313 martin.drobnak@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Brezinová Dominika, Mgr. 101 II. p. 051/2440 313 dominika.brezinova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Čorejová Katarína, Mgr. 79 II. medziposchodie 051/2440 313 katarina.corejova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Visocký Pavol, Mgr. 79 II.medziposchodie 051/2440 313 pavol.visocky@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Blihárová Zdenka, Mgr. 98 II.p. 051/2440 312 zdenka.bliharova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS Barillová Patrícia, Ing. 109 II.p. 051/2440 314 patricia.barillova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS Lešková Natália, Mgr. 109 II.p. 051/2440 314 natalia.leskova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS Vincej Marián, Ing. 81 II.p. 051/2440 315 marian.vincej@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS Lorincová Dana, Ing. 81 II.p. 051/2440 315 dana.lorincova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Lejko Lukáš, Mgr. 404 III.p. 051/2441 370 lukas.lejko@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Falat Matúš, Ing. 408 III.p. 051/2441 371 matus.falat@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Fedor Matúš, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 matus.fedor@upsvr.gov.sk
hlavný koordinártor Jurek Slavomír, Ing. 408 III.p. 051/2441 371 slavomir.jurek@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Sedláková Zuzana, Ing. 408 III.p. 051/2441 371 zuzana.sedlakova@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Šiba Jozef, Bc. 408 III.p. 051/2441 371 jozef.siba@upsvr.gov.sk
koordinátor Adamkovičová Gabriela, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 gabriela.adamkovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Adzimová Daniela, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 daniela.adzimova@upsvr.gov.sk
koordinátor Baňas Rudolf, Ing. 401 III.p. 051/2441 374 rudolf.banas@upsvr.gov.sk
koordinátor Blašková Blanka, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 blanka.blaskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Cajgovič Ján 401 III.p. 051/2441 374 jan.cajgovic@upsvr.gov.sk
koordinátor Dužda Igor, Ing. 401 III.p. 051/2441 374 igor.duzda@upsvr.gov.sk
koordinátor Fedor Daniel, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 daniel.fedor@upsvr.gov.sk
koordinátor Galková Monika 403 III.p. 051/2441 375 monika.galkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Grittová Denisa, Mgr. 405 III.p. 051/2441376 denisa.grittova@upsvr.gov.sk
koordinátor Heldák Peter, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 peter.heldak@upsvr.gov.sk
koordinátor Hrešková Jana, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 jana.hreskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Chromá Marta, Mgr., Bc. 402 III.p. 051/2441 373 marta.chroma@upsvr.gov.sk
koordinátor Jalčová Bernardeta, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 bernardeta.jalcova@upsvr.gov.sk
koordinátor Jancura Michal 403 III.p. 051/2441 375 michal.jancura@upsvr.gov.sk
koordinátor Janíčková Zuzana, Mgr. 302 III.p. 051/2441 372 zuzana.janickova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kaščák Jaroslav, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 jaroslav.kascak@upsvr.gov.sk
koordinátor Kmec Lukáš, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 lukas.kmec@upsvr.gov.sk
koordinátor Macejková Martina, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 martina.macejkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Medeiová Andrea, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 andrea.madeiová@upsvr.gov.sk
koordinátor Mikloško Attila 403 III.p. 051/2441 375 atilla.miklosko@upsvr.gov.sk
koordinátor Miščík Martin, Ing. 300 III.p. 051/2441 372 martin.miscik@upsvr.gov.sk
koordinátor Mochňacká Iveta, Mgr. 300 III.p. 051/2441 372 iveta.mochnacka@upsvr.gov.sk
koordinátor Mudrý Marián, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 marian.mudry@upsvr.gov.sk
koordinátor Novysedlák Alexander 405 III.p. 051/2441 376 alexander.novysedlak@upsvr.gov.sk
koordinátor Ohradzanský Juraj 401 III.p. 051/2441 374 juraj.ohradzansky@upsvr.gov.sk
koordinátor Olachová Nikola 405 III.p. 051/2441 376 nikola.olachova@upsvr.gov.sk
koordinátor Onufráková Alena, Mgr. 302 III.p. 051/2441 372 alena.onufrakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Poráč Lukáš 401 III.p. 051/2441 374 lukas.porac@upsvr.gov.sk
koordinátor Prudič Daniel, Mgr. 401 III.p. 051/2441 374 daniel.prudic@upsvr.gov.sk
koordinátor Ragulská Gabriela 403 III.p. 051/2441 375 gabriela.ragulska@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabolová Jana, Ing. 302 III.p. 051/2441 372 jana.sabolova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Sašinová Lenka, Mgr. 405 III. p. 051/2441 376 lenka.sasinova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sedláková Zuzana 405 III.p. 051/2441 376 zuzana.sedlakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Straková Martina 405 III.p. 051/2441 376
koordinátor Šalamonová Anna, Bc. 401 III.p. 051/2441 374 anna.salamonova@upsvr.gov.sk
koordinátor - Sabinov Šidíková Ľudmila 051/2442 999 ludmila.sidikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Švorcová Janka 405 III.p. 051/2441 376 janka.svorcova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomaščinová Karolína 051/2440 420
koordinátor Uhrínová Lucia, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 lucia.uhrinova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ján Vachalec, Mgr. 401 III. p. 051/2441 374 jan.vachalec@upsvr.gov.sk
koordinátor Vavrík Ladislav, Bc. 401 III.p. 051/2441 376 ladislav.vavrik@upsvr.gov.sk
koordinátor Velička Miloš, Ing. 401 III.p. 051/2441 374 milos.velicka@upsvr.gov.sk
koordinátor Visocký Pavol, Mgr. 401 III.p. 051/2441 374 pavol.visocky@upsvr.gov.sk
koordinátor Vrábeľ Juraj, Mgr. 401 III. p. 051/2441 374 juraj.vrabel@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Raslavská Zlatica, Mgr. 112 III. medziposchodie 051/2440 600 zlatica.raslavska@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Andrijková Valéria, Mgr. 87 II.p. 051/2440 603 valeria.andrijkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Amrichová Marta, Mgr. 111 III. medziposchodie 051/2440 607 marta.amrichova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bacúšanová Elena, Mgr. 116 III. medziposchodie 051/2440 612 elena.bacusanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Humeňanská Eva, JUDr. 113 III. medziposchodie 051/2440 613 eva.humenanska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hažírová Otília, Mgr. 87 II. poschodie 051/2440 603 otilia.hazirova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela maloletých a mladistvých /záškoláctvo Fáber Slavomír, PaedDr. 88 II.p. 051/2440 602 slavomir.faber@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Havlíková Mária, Mgr. 111 III. medziposchodie 051/2440 607 maria.havlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Holtman Andrea, Mgr. 101 II.p. 051/2440 606 andrea.holtman@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela maloletých a mladistvých Huľa Radoslav, JUDr. 82A II.p. 051/2440 615 radoslav.hula@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lešková Helena, Mgr. 100 II.p. 051/2440 604 helena.leskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Liesenerová Anna, Ing. 115 II. medziposchodie 051/2440 609 anna.liesnerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Macková Júlia, Mgr. 82 II.p. 051/2440 608 julia.mackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Kundrová Kristína, Mgr. 101 II.p. 051/2440 606 kristina.kundrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Nižníková Terézia, Mgr. 82 II.p. 051/2440 608 terezia.niznikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Oľhová Jana, Mgr. 101 II.p. 051/2440 606 jana.olhova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Puchalík Jozef, Mgr. 88 II.p. 051/2440 602 jozef.puchalik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pustá Janka, Mgr. 96 III. medziposchodie 051/2440 614 janka.pusta@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých občanov Priščáková Valéria, Mgr. 82A II. poschodie 051/2440 615 valeria.priscakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Uhliar Peter, Mgr. 115 III. medziposchodie 051/2440 609 peter.uhliar@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí a sociálna kuratela Stankovičová Júlia, Mgr. 100 II.p. 051/2440 604 julia.stankovicova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí a sociál. kuratela Světlíková Ivana, Mgr. 96 I.p. 051/2440 614 ivana.svetlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Sabolová Antónia, Mgr. 94 III. medziposch. 051/2440 611 antonia.sabolova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Štofanková Renáta, Mgr. 114 III. medziposchodie 051/2440 601 renata.stofankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Brezinová Dominika, Mgr. 114 III. medziposchodie 051/2440 601 dominika.brezinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Tatičová Veronika, Mgr. 116 III.medziposchodie 051/2440 612 veronika.taticova@upsvr.gov.sk
NP DEI Andraščíková Lucia, Mgr. 94 III. medziposchodie 051/2440 610 lucia.andrascikova@upsvr.gov.sk
NP DEI Bujňáková Adriana, Mgr. 113 III. medziposchodie 051/2440 610 adriana.bujnakova@upsvr.gov.sk
NP DEI Kuchárová Miriam, Mgr. 94 III. medziposchodie 051/2440 610 miriam.kucharova@upsvr.gov.sk
NP PP Horvátová Dana, PhDr. 94 III. medziposchodie 051/2440 611 dana.horvatova@upsvr.gov.sk
NP PP Bystroňová Mária, Mgr. 94 III. medziposchodie 051/2440 611 maria.bystronova@upsvr.gov.sk
NP PP Mochňacká Ivana, Mgr. 94 III. medziposchodie 051/2440 611 ivana.mochnacka@upsvr.gov.sk
NP PP Fecko Štefan, Mgr. 94 III. medziposchodie 051/2440 610 stefan.fecko@upsvr.gov.sk
NP PP Bandúrová Jana, Mgr. 94 III. medziposchodie 051/2440 611 jana.bandurova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lenková Beáta, Mgr., Ing. 204 I.p. 051/2441 551 beata.lenkova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ a agenda PvHN - Ha-Halaj, Ja-Jurašk, Q, X, Y Beliš Juraj, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 juraj.belis@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Ď, E, Ha-Horn, CH, Mať-Mz, Ň, Q, X, Y Duch Miroslav, Mgr. 205 I.p. 051/2441 552 miroslav.duch@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - A, Ca-Cil, Ľ, Šoltészová-Šz, dotácie Uhrinová Silvia, Mgr. 209 I. p. 051/2441 565 silvia.uhrinova@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Dž, Sa-St, T, Ť, W Belišová Stanislava, Mgr. 304 II.p. 051/2441 553 stanislava.belisova@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Ma-Mat Kočanová Eulália, Mgr. 304 II.p. 051/2441 554 eulalia.kocanova@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Ba-Bel, G Hajková Tatiana, Bc. 305 II.p. 051/2441 555 tatiana.hajkova@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Ben-Bž, Ka-Kar, N, Su-Sz Majerová Eva, Ing. 305 II.p. 051/2441 576 eva.majerova@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Kas-Kž Piroš Alexander, Mgr., PhD. 305 II.p. 051/2441 576 alexander.piros@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Cim-Cž, Č, D, Dz, J Gmitrová Jaroslava, Mgr. 301 II.p. 051/2441 562 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Horň-Hž, I, Ša-Šoltésová, U, Z, Ž Kováčová Lenka, Mgr. 305 II.p. 051/2441 555 lenka.kovacova@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - Lazorová - Lz, P Goliášová Mária, Bc. 303 II.p. 051/2441 557 maria.goliasova@upsvr.gov.sk
agenda ŠSD - F, R, Ř, V Šlosáriková Renáta, Mgr. 303 II.p. 051/2441 557 renata.slosarikova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - D, L Holingová Eva, Mgr. 305 II.p. 051/2441 547 eva.holingova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - C, Halak-Horvát S., CH, Z Lipovská Zuzana, Mgr. 301 II. p. 051/2441 562 zuzana.lipovska@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Čil-Čz, I, Pa-Pončák Smoláková Otília, Bc. 303 II.p. 051/2441 558 otilia.smolakova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Ča-Čik, Kop-Kus Kinčáková Jolana, Bc. 303 II.p. 051/2441 559 jolana.kincakova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Ba-Balog, Ga-Giňa Oravcová Mária, Ing. 301 II.p. 051/2441 560 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Giňa Ľudovít - Giňa Z., Horvát Š. - Horváthová R., Koč-Kon, Markušová-Mihalov, Pončáková-Pz, Šti-Šz Repčíková Eva, Mgr. 301 II.p. 051/2441 561 eva.repcikova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Horváthová S. - Hz, V Marcinová Lucia, Mgr. 301 II.p. 051/2441 560 lucia.marcinova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Bandy P. - Bz, U Vaľová Erika, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 erika.valova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Ša-Šte, F Kačmár Dušan, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 dusan.kacmar@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Ka-Kob, O, R, Ř Cocuľa Michal, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 michal.cocula@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Balog P. - Bandy R. Ď, Dz, Grus-Gz, Sa-Sit Olejníková Lenka, Mgr. 301 II. p. 051/2441 561 lenka.olejnikova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Giňová A. - Grup, Ľ, W, Ž Kušnír Ivan, Bc. 301 II.p. 051/2441 563 ivan.kusnir@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - E, Kut-Kz, Ma-Markuš, N, Ň Duchová Beáta, PhDr. 206 I.p. 051/2441 564 beata.duchova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - A, Dž, Mihalová-Mz, T, Ť Květoňová Dana, Mgr. 206 I.p. 051/2441 564 dana.kvetonova@upsvr.gov.sk
agenda PvHN - Jurašl-Jz, Siv-Sz, dotácie Kendrová Sabína, Mgr. 209 I.p. 051/2441 565 sabina.kendrova@upsvr.gov.sk
NP PP Gburová Jana, Bc. 305 II.p. 051/2441 566 jana.gburova@upsvr.gov.sk
NP PP Chovancová Daniela, Bc. 305 II.p. 051/2441 566 daniela.chovancova@upsvr.gov.sk
NP PP Jurina Michal, Mgr. 305 II.p. 051/2441 566 michal.jurina@upsvr.gov.sk
NP PP Lukáč Jozef, Ing. 305 II.p. 051/2441 566 jozef.lukac@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov, Námestie slobody 87, Sabinov
agenda Borodáčová Ivana, Mgr. 211 II. poschodie 051/2442 567 ivana.borodacova@upsvr.gov.sk
agenda Hovancová Eva, PhDr. 210 II. poschodie 051/2442 569 eva.hovancova@upsvr.gov.sk
agenda Lazoríková Beáta 212 II. poschodie 051/2442 571 beata.lazorikova@upsvr.gov.sk
agenda Lichvarčíková Mária, Mgr. 210 II. poschodie 051/2442 570 maria.lichvarcikova@upsvr.gov.sk
agenda Mačajová Lucia, Mgr 210 II. poschodie 051/2442 569 lucia.macajova@upsvr.gov.sk
agenda Bartková Katarína 208 II. poschodie 051/2442 574 katarina.bartkova@upsvr.gov.sk
agenda Kocúreková Emília 214 II. poschodie 051/2442 568 emilia.kocurekova@upsvr.gov.sk
agenda Horníková Veronika, Mgr. 216 II. poschodie 051/2442 573 veronika.hornikova@upsvr.gov.sk
agenda Lukáčová Ľudmila, prom. práv. 216 II. poschodie 051/2442 576 ludmila.lukacova@upsvr.gov.sk
agenda Matvijová Zuzana, Mgr. 202 II. poschodie 051/2442 572 zuzana.matvijova@upsvr.gov.sk
agenda Molčanová Jana 214 II. poschodie 051/2442 568 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
agenda Pastucha Róbert, MVDr. 202 II. poschodie 051/2442 572 robert.pastucha@upsvr.gov.sk
agenda Petrušková Mariana 216 II. poschodie 051/2442 573 mariana.petruskova@upsvr.gov.sk
agenda Pružinská Anna, PhDr. 213 II. poschodie 051/2442 575 anna.pruzinska@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kall Marián, Mgr. 207 I.p. 051/2441 640 marian.kall@upsvr.gov.sk
agenda Krišandová Eva, Mgr. 106 prízemie 051/2441 641 eva.krisandova@upsvr.gov.sk
agenda Kurejová Zuzana, PhDr. 106 prízemie 051/2441 641 zuzana.kurejova@upsvr.gov.sk
agenda Oncová Miriama, Ing. 106 prízemie 051/2441 641 miriama.oncova@upsvr.gov.sk
agenda Inašová Daniela, Ing. 104 prízemie 051/2441 642 daniela.inasova@upsvr.gov.sk
agenda Klecová Adriana, Ing. 104 prízemie 051/2441 642 adriana.klecova@upsvr.gov.sk
agenda Goffová Lívia, PhDr. 104 prízemie 051/2441 642 livia.goffova@upsvr.gov.sk
agenda Farkašová Cecília, Bc. 104 prízemie 051/2441 643 cecilia.farkasova@upsvr.gov.sk
agenda Semanová Katarína, Bc. 104 prízemie 051/2441 643 katarina.semanova@upsvr.gov.sk
agenda Bellová Ivana, Mgr. 105 prízemie 051/2441 644 ivana.bellova@upsvr.gov.sk
agenda Orbanová Ľudmila, Ing. 105 prízemie 051/2441 644 ludmila.orbanova@upsvr.gov.sk
agenda Dugas Radovan 102 prízemie 051/2441 645 radovan.dugas@upsvr.gov.sk
agenda Beňková Miriam, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 miriam.benkova@upsvr.gov.sk
agenda Bandura Štefan, Bc. 305 II.p. 051/2441 647 stefan.bandura@upsvr.gov.sk
agenda Lacková Magdaléna, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 magdalena.lackova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov
agenda Hrabčáková Helena, Mgr. 7 prízemie 051/2442 648 helena.hrabcakova@upsvr.gov.sk
agenda Čačová Anna 8 prízemie 051/2442 649 anna.cacova@upsvr.gov.sk
agenda Partillová Dominika, Ing. 5 prízemie 051/2442 650 dominika.partillova@upsvr.gov.sk
referát posudkových činností
vedúca referátu posudkových činností Durkáčová Zuzana, Mgr. 208 I.p. 051/2441 670 zuzana.durkacova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Karlíková Lucia, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 lucia.karlikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Mihoková Mária, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 maria.mihokova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Knapíková Renáta, Mgr. 108 prízemie 051/2441 672 renata.knapikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Ragančíková Marta, Mgr. 108 prízemie 051/2441 672 marta.ragancikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Sendeková Lucia, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 lucia.sendekova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Kočišová Ľubica, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 lubica.kocisova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Benčová Emília, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 emilia.bencova2@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Heldáková Lenka, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 lenka.heldakova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Miroľová Božena, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 bozena.mirolova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Falatová Lenka, Mgr. 116 prízemie 051/2441 676 lenka.falatova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Vašková Dominika, Mgr. 116 prízemie 051/2441 676 dominika.hunadyova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kusá Iveta, Ing. 53 I.p. 051/2440 700 iveta.kusa@upsvr.gov.sk
rozpočet a úhrada dávok soc. pomoci, zastupovanie vedúcej OE Ferková Jana, Mgr. 84 II.p. 051/2440 701 jana.ferkova@upsvr.gov.sk
úhrada faktúr a platobných poukazov v Štátnej pokladnici Halčáková Juliana 85 II.p. 051/2440 704 juliana.halcakova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Hrabovecká Aneta, JUDr. 84 II.p. 051/2440 702 aneta.hrabovecka@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Kačmárová Magdaléna, Ing. 86 II.p. 051/2440 705 magdalena.kacmarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - AOTP, pohľadávky - výdavkový účet Kaščáková Marta 90 II.p. 051/2440 707 marta.kascakova@upsvr.gov.sk
rozpočet AOTP, správa Keruľová Eva, Ing. 84 II.p. 051/2440 702 eva.kerulova@upsvr.gov.sk
pokladňa, stravné lístky, cestovné príkazy Makarová Ľudmila, Bc. 97 II.p. 051/2440 703 ludmila.makarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - príjmy Matysová Iveta, Bc. 86 II.p. 051/2440 705 iveta.matysova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Onofrejová Alžbeta, Bc. 86 II.p. 051/2440 706 alzbeta.onofrejova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - prevádzkové náklady, faktúry Petrufová Cecília 90 II.p. 051/2440 707 cecilia.petrufova@upsvr.gov.sk
nahrávanie dát pre financovanie AOTP Nemčíková Martina, Mgr. 85 II.p. 051/2440 704 denisa.lukesova@upsvr.gov.sk
správa budov, nakladanie s majetkom štátu, autodoprava Džačár Marián, Mgr. 93 II.p. 051/2440 709 marian.dzacar@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok, nakladanie s majetkom štátu Šarišská Cecília, Mgr. 91 II.p. 051/2440 708 cecilia.sarisska@upsvr.gov.sk
správa budov, mobily, pečiatky, kľúče Beličáková Ida, Ing. 92 II.p. 051/2440 719 ida.belicakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Kaščáková Anna 2 prízemie 051/2440 714 anna.kascakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Fedorová Daniela 3 prízemie 051/2440 713 daniela.fedorova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sedláková Zuzana 2 prízemie 051/2440 714 zuzana.sedlakova@upsvr.gov.sk
registratúra Krajňáková Andrea 2 prízemie 051/2440 714 andrea.krajnakova@upsvr.gov.sk
MTZ Timko Jozef 93 II.p. 051/2440 710 jozef.timko@upsvr.gov.sk
vodič Ňachaj Stanislav 11 prízemie 051/2440 711 stanislav.nachaj@upsvr.gov.sk
vodič Ragulský Ladislav 11 prízemie 051/2440 711 ladislav.ragulsky@upsvr.gov.sk
údržbár Verčimák Tomáš 29 suterén 051/2440 712 tomas.vercimak@upsvr.gov.sk
pracovisko Duklianska 1, Prešov
podateľňa Janíčková Iveta 3 prízemie 051/2441 716 iveta.janickova@upsvr.gov.sk
pracovisko - Námestie slobody 87, Sabinov
správa a vymáhanie pohľadávok Váhovská Iveta 302 III.p. 051/2442 716 iveta.vahovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Molčan Martin 113 I.p. 051/2442 717 martin.molcan@upsvr.gov.sk
vodič Kožár Jaroslav prízemie 051/2442 718 jaroslav.kozar@upsvr.gov.sk

referát kontroly

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent kontroly Berka Ľuboš, Ing. 210 I.p. 051/2441 130 lubos.berka@upsvr.gov.sk
referent kontroly Karas Peter, Ing. 210 I.p. 051/2441 130 peter.karas@upsvr.gov.sk
referent kontroly Kočišová Miroslava, JUDr. 211 I.p. 051/2441 131 miroslava.kocisova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Mikolajová Iveta, Ing. 211 I.p. 051/2441 131 iveta.mikolajova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Raková Ľubica, Ing. 211 I.p. 051/2441 131 lubica.rakova@upsvr.gov.sk
späť