Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, vyradenie z evidencie UoZ, informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
RECEPCIA - informácie o evidencii UoZ, poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hudacká Ľubica, Mgr. Mintaľová Beáta 1 prízemie 051/2440 999
vedúca oddelenia Sykorová Monika, Mgr., PhD. 47 I. poschodie 051/2440 200 monika.sykorova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Bujňačková Spišáková Lucia, JUDr. 44 I. poschodie 051/2440 201 Lucia.BujnackovaSpisakova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Galajdová Renáta, Mgr. 72 I. poschodie 051/2440 203 renata.galajdova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Dzivý Baluchová Martina, Ing. 23 prízemie 051/2440 202 Martina.DzivyBaluchova@upsvr.gov.sk
písm. Dž, Du, Dv, Dy pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216
písm. Do, Dp, Mem - Mik, Na - Nď, Ň Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
písm. Bal - obce Proč až Župčany, Bf - Bn, Šo Tirdiľová Ľubica pracovisko č. 7 prízemie 051/2440 217 lubica.tirdilova@upsvr.gov.sk
písm. Fer - Fp Petríková Lucia, Mgr. pracovisko č. 8 prízemie 051/2440 217 lucia.petrikova@upsvr.gov.sk
písm. Bal - obce A až Prešov Semanová Darina, Ing. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 223 darina.semanova@upsvr.gov.sk
písm. A, Hm - Hn, Hp - Ht, Bendík Hangoniová Andrea, Mgr. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 223 andrea.hangoniova@upsvr.gov.sk
písm. Poa - Pol, Va - Vaľ Jakubková Lucia, Mgr. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
písm. Baa - Bak, Bo - Bp, Bu - Bž, Db-Dn, Fed-Fek Debreceniová Simona, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 simona.debreceniova@upsvr.gov.sk
písm. Čb - Či Prokop Pavel, Mgr. pracovisko č. 13 prízemie 051/2440 208 pavel.prokop@upsvr.gov.sk
písm. Ča, Čj - Čž, Pov - Pž, Re - Rch, Št, Šť Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
písm. Ga - Gab, Ni - Nm Potocká Helena, Bc. pracovisko č. 15 prízemie 051/2440 226 helena.potocka@upsvr.gov.sk
písm. Dz, Go - Gp, Rae-Rď Adamkovičová Gabriela, Mgr. pracovisko č. 16 prízemie 051/2440 216 gabriela.adamkovicova@upsvr.gov.sk
písm. Kon - Koz Szidorová Ildikó pracovisko č. 17 prízemie 051/2440 227 ildiko.szidorova@upsvr.gov.sk
písm. Km - Kom, Dr-Dť Pitlaničová Silvia pracovisko č. 18 prízemie 051/2440 227 silvia.pitlanicova@upsvr.gov.sk
písm. Ta - Tš, Ť Smetanková Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.smetankova@upsvr.gov.sk
písm. Ms - Mž, Ne - Nch, O Labová Monika pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
písm. Gm, Gn, Gr-Gť, Hor (obce Prešov, Proč až Župčany) Balážová Marta, Mgr. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 marta.balazova@upsvr.gov.sk
písm. Hor (obce A až Podhradík, Šarišská Poruba) Mihoková Darina, Ing. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 darina.mihokova@upsvr.gov.sk
písm. Kož - Kub, Vam - Vao Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 25 I. medziposchodie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
písm. Kuc - Kž, Šp - Šs, Šu, Ze - Zy Cupáková Viera pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 viera.cupakova@upsvr.gov.sk
písm. Ma - Maf, Ro - Rť, Žl - Žy, X, Y Vavreková Kristína, Bc. pracovisko č. 27 I. medziposchodie 051/2440 219 kristina.vavrekova@upsvr.gov.sk
písm. Ď, Pe - Pi, Ru - Rž, Ř Demčáková Silvia, Mgr. pracovisko č. 28 I. p. 051/2440 219 silvia.demcakova@upsvr.gov.sk
písm. Mao - Meľ Lastovecká Andrea, Mgr. pracovisko č. 29 I. medziposchodie 051/2440 218 andrea.lastovecka@upsvr.gov.sk
písm. La - Lť, Ľ Bernátová Helena pracovisko č. 30 I. medziposchodie 051/2440 218 helena.bernatova@upsvr.gov.sk
písm. Bam - Baž, Br - Bť Jacková Gabriela, Ing. pracovisko č. 33 I.p. 051/2440 211 gabriela.jackova@upsvr.gov.sk
písm. Vaš - Vž Krajňáková Zuzana Mgr. pracovisko č. 34 I.p. 051/2440 211 zuzana.krajnakova@upsvr.gov.sk
písm. C, CH, I Studničková Michaela, Mgr. pracovisko č. 35 I. medziposchodie 051/2440 224 michaela.studnickova@upsvr.gov.sk
písm. Hoa - Hop, Pom - Pou Sivák Patrik, Mgr. pracovisko č. 36 prízemie 051/2440 207 patrik.sivak@upsvr.gov.sk
písm. Ri - Rň, Ža - Žk Safková Mária, Ing. pracovisko č. 37 I.p. 051/2440 213 maria.safkova@upsvr.gov.sk
písm. Ja - Jch, Tu - Tž Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 38 I. p. 051/2440 213 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
písm. Ša - Škš, Bendíková Rešetár Dávid, Mgr. pracovisko č. 39 I. medziposchodie 051/2440 212 david.resetar@upsvr.gov.sk
písm. Kar - Kl, Lu - Luľ Sabolová Jana, Mgr. pracovisko č. 40 I.p. 051/2440 212 jana.sabolova@upsvr.gov.sk
písm. Sl - Sr, Su, Sv, Beo - Bez, W, Bem, Ben, Beň (okrem Bendík, Bendíková) Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I.p. 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
písm. Sa - Sď, Sf - Sk, Q Dzurovčáková Mária, Mgr. pracovisko č. 43 I.p. 051/2440 209 maria.dzurovcakova@upsvr.gov.sk
písm. Ka - Kap Borecká Sylvia, Mgr. pracovisko č. 44 I.p. 051/2440 209 sylvia.borecka@upsvr.gov.sk
písm. Da, Mo, Se, Sy - Sž, U Sariková Júlia JUDr. pracovisko č. 45 I.p. 051/2440 206 julia.sarikova@upsvr.gov.sk
písm. Mil-Mip, Mis-Mn, Mp-Mr Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I.p. 051/2440 206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
písm. Bae-Bel, E, St, Sť, Za - Zď Mrúzová Andrea, Mgr. pracovisko č. 47 I.p. 051/2440 214 andrea.mruzova@upsvr.gov.sk
písm. Fa-Feč, Pa-Pď, Pj-Pň Jacková Gabriela, Ing. pracovisko č. 48 I. poschodie 051/2440 214 gabriela.jackova@upsvr.gov.sk
písm. Mag - Maň, No - Nž, Škt - Šn Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I.p. 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
písm. Hos - Hož, Hu - Hž, Ra - Raď, Šv - Šž Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. p. 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
písm. Ha-Hľ, Mir (Mirga, Mirgová) Klobušovská Svetlana, Mgr. pracovisko č. 51 I.p. 051/2440 205 svetlana.klobusovska@upsvr.gov.sk
písm. Gi-Gľ pracovisko č. 52 I.p. 051/2440 205
referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta Čislikovská Gabriela, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 gabriela.cislikovska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Karasová Petra, Ing. 19 prízemie 051/2440 233 petra.karasova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Sabolová Martina, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 martina.sabolova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Bujňák Ján, Mgr. 20 prízemie 051/2440 232 jan.bujnak@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, cudzinci Kaščáková Gabriela, Ing. 20 prízemie 051/2440 232 gabriela.kascakova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Ščepitová Mária, Ing. 21 prízemie 051/2440 231 maria.scepitova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Olšavská Adriana, Mgr. 21 prízemie 051/2440 231 adriana.olsavska@upsvr.gov.sk
EURES poradca Maňková Jana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 jana.mankova@upsvr.gov.sk
agenda zamestnávania povinného podielu občanov so ZP, infokarty cudzincov, hromadné prepúšťanie Konišovská Adriana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 adriana.konisovska@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana, Námestie slobody 87, Sabinov INFORMÁTOR - recepcia:051/2442 999
recepcia Gurka Štefan 5 prízemie 051/2442 999 stefan.gurka@upsvr.gov.sk
vedúci úseku služieb pre občana Palenčár Stanislav, Mgr. 206 II.p. 051/2442 200 stanislav.palencar@upsvr.gov.sk
písm. B (okrem Bíly/Bíla), N, Ň, O, Š Ďuďáková Mária, Mgr. pracovisko č. 6 I.p. 051/2442 206 maria.dudakova@upsvr.gov.sk
písm. C, R, Ř, Červeňák/Červeňáková z Jarovníc Kocúreková Ľubomíra, Mgr. pracovisko č. 14 I.p. 051/2442 211 lubomira.kocurekova@upsvr.gov.sk
písm. G okrem Giňa/Giňová Perdíková Júlia pracovisko č. 16 I.p. 051/2442 202 julia.perdikova@upsvr.gov.sk
písm. Dz, Dž, F, J, Ľ, W Košalková Antónia, Mgr. pracovisko č. 7 I.p. 051/2442 206 antonia.kosalkova@upsvr.gov.sk
písm. L, V, Dužda/Duždová Kravcová Jarmila pracovisko č. 11 I.p. 051/2442 208 jarmila.kravcova@upsvr.gov.sk
písm. Ch, Kb - Kz Jašková Katarína, Mgr. pracovisko č. 5 I.p. 051/2442 205 katarina.jaskova@upsvr.gov.sk
písm. E, U, X, Y - zastupovanie vedúceho úseku Ondrejkovičová Iveta, Ing. pracovisko č. 17 II.p. 051/2442 201 iveta.ondrejkovicova@upsvr.gov.sk
písm. Giňa - Giňová Mihalíková Alžbeta pracovisko č. 8 I.p. 051/2442 207 alzbeta.mihalikova@upsvr.gov.sk
písm. A, Ď, I, S, Bíly/Bíla mimo Jarovníc Kačmariková Martina, Mgr. pracovisko č. 9 I.p. 051/2442 207 martina.kacmarikova@upsvr.gov.sk
Kaleja, Kalejová - iba z Jarovníc Šidiková Ľudmila pracovisko č. 15 I.p. 051/2442 212 ludmila.sidikova@upsvr.gov.sk
písm. Bíly/Bíla iba z Jarovníc Sontág Miroslav, Ing. pracovisko č. 12 I.p. 051/2442 209 miroslav.sontag@upsvr.gov.sk
písm. Ka (okrem Kaleja/Kalejová Jarovnice), Z, Ž Kušnírová Emília, Mgr. pracovisko č. 3 I.p. 051/2442 203 emilia.kusnirova@upsvr.gov.sk
písm. M, D okrem Dužda/Duždová Sedláková Erika, Mgr. pracovisko č. 10 I. p. 051/2442 208 erika.sedlakova@upsvr.gov.sk
písm. H, T, Ť Cupráková Helena, Mgr. pracovisko č. 4 I.p. 051/2442 204 helena.cuprakova@upsvr.gov.sk
písm. P, Q Begániová Jana pracovisko č. 13 I.p. 051/2442 210 jana.beganiova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana, pracovisko Sabinovská 2, Lipany
INFORMÁTOR - recepcia
písm. D, Ď, Dz, Dž, E, F, CH, N, Ň, O, T, Ť Dvorščáková Andrea pracovisko č. 3 1. p. 051/2443 213 andrea.dvorscakova@upsvr.gov.sk
písm. A, B, J, X, Y, Z, Ž Novická Oľga, Mgr. pracovisko č. 5 I.p. 051/2443 216 olga.novicka@upsvr.gov.sk
písm. C, Č, L, Ľ Dobňáková Denisa, Mgr. pracovisko č. 6 I.p. 051/2443 216 denisa.drobnakova@upsvr.gov.sk
písm. I, S, Š, V, W Sontágová Angelika, Mgr. pracovisko č. 8 I.p. 051/2443 215 angelika.sontagova@upsvr.gov.sk
písm. G, H, R, Ř Straková Jana, Mgr. pracovisko č. 8 I.p. 051/2443 215 jana.strakova@upsvr.gov.sk
písm. M, P, Q Lazorová Alena, Mgr. pracovisko č. 4 I.p. 051/2443 213 alena.lazorova@upsvr.gov.sk
písm. K, U Kordiaková Andrea, Mgr. pracovisko č. 7 I.p. 051/2443 215 andrea.kordiakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Feňďová Janka, Mgr. 75 II. medziposchodie 051/2440 400 janka.fendova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Grejtáková Jana, Mgr. 68 I.p. 051/2440 401 jana.grejtakova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Slováková Sandra, PhDr. 95 II.p. 051/2440 412 sandra.slovakova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária (§ 50, § 50j, § 51a, § 59, § 54 "Cesta z kruhu nezamestnanosti", § 54 NP Uličná Monika, Mgr. 38 I. medziposchodie 051/2440 402 monika.ulicna@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária (§ 50, § 50j, § 51a, § 59, § 54 NP Koščová Elena, Bc. 38 I. medziposchodie 051/2440 402 elena.koscova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária (§ 32, § 51, § 52, § 52a, § 53, § 53a, § 54 NP Kotíková Ester, Mgr. 37 I. medziposchodie 051/2440 403 ester.kotikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ, opatrenie č. 2 - Podpora aktívnych MUoZ, § 54 NP Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných na trhu práce, opatrenie č. 1 - Podpora aktívnych UoZ, dočasne overovateľ výdavkov Ivanková Andrea, Mgr. 104 II.poschodie 051/2440 417 andrea.ivankova@upsvr.gov.sk
§ 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe Šarocká Katarína, Bc. 117 III.p. 051/2440 405 katarina.sarocka@upsvr.gov.sk
§ 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - úhrady, § 32 náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou na výberovom konaní Baňasová Slavka, Mgr. 117 III.p. 051/2440 405 slavka.banasova@upsvr.gov.sk
§ 49 - poskytovanie informácií o príspevku na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko, § 54 NP "Cesta na trh práce", aktivita č. 4 "Zamestnám sa sám aj v poľnohosp. prvovýrobe" Oulická Slávka, Ing. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 slavka.oulicka@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko, § 54 NP "Cesta na trh práce", aktivita č. 4 "Zamestnám sa sám aj v poľnohosp. prvovýrobe", § 53a) príspevok na podporu mobility za prácou Martonová Helena, Bc. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 helena.martonova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 5 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Halaj Michal, Ing. 108 II.p. 051/2440 414 michal.halaj@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 5 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Uhlárová Hana 108 II.p. 051/2440 414 hana.uhlarova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Praxou k zamestnaniu" Beňová Janka 62 I.p. 051/2440 416 janka.benova@upsvr.gov.sk
§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Cuprák Jozef, Mgr. 99 II.p. 051/2440 410 jozef.cuprak@upsvr.gov.sk
§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Tomečková Katarína 107 II.p. 051/2440 411 katarina.tomeckova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Cesta z kruhu zamestnanosti", § 54 NP "Šanca pre mladých" Tomášová Alexandra, Bc. 67 I.p. 051/2440 406 alexandra.tomasova@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP "Praxou k zamestnaniu" §54 - NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie, aktivita č. 2" Michalikova Zuzana, Mgr. 62 I.p. 051/2440 416 zuzana.michalikova2@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP "Praxou k zamestnaniu", § 54 - NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie, aktivita č.2" Semanová Andrea, Mgr. 107 II.p. 051/2440 411 andrea.semanova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ, opatrenie č. 2 - Podpora aktívnych MUoZ § 54 NP Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, opatrenie č. 1 - Podpora aktívnych UoZ Schlosserová Veronika, PhDr. PhD. 94 III.p. 051/2440 422 veronika.schlosserova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ, opatrenie č. 2 - Podpora aktívnych MUoZ § 54 NP Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, opatrenie č. 1 - Podpora aktívnych UoZ Hrabovecká Adriána, PhDr. 94 III.p. 051/2440 422 adriana.hrabovecka@upsvr.gov.sk
§ 50 j) - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP "Šanca na zamestnanie" Heřmánková Júlia, Bc. 35 I. p. 051/2440 420 julia.hermankova@upsvr.gov.sk
§ 55 chránená dielňa, § 59 - príspevok na činnosť pracovného asistenta Karafová Helena, Ing. 63 I.p. 051/2440 404 helena.karafova@upsvr.gov.sk
§ 52 - príspevok na AČ formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 52a) príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby, § 54 NP Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, opatrenie č. 2 "Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov" Lelák Pavol, Mgr. 87 II.p. 051/2440 413 pavol.lelak@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 52a) príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) Sašinová Lenka, Mgr. 87 II.p. 051/2440 413 lenka.sasinova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Cesta na trh práce", aktivita č. 1 "Podpora vytvárania pra. miest pre UoZ/ZUoZ", aktivita č. 3 "Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov Poradská Michaela, Mgr. 35 I. p. 051/2440 420 michaela.poradska@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Čopianová Jana, Mgr. 117 III.p. 051/2440 409 jana.copianova@upsvr.gov.sk
§ 51a) - príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom platenom zamestnaní Mihoková Františka, Mgr. 67 I.p. 051/2440 406 frantiska.mihokova@upsvr.gov.sk
§ 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Hrešková Jana, Mgr. 63 I.p. 051/2440 404 jana.hreskova@upsvr.gov.sk
§ 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Sedlák Jozef, Mgr. 66 I.p. 051/2440 408 jozef.sedlak@upsvr.gov.sk
§ 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Sabolová Jana, Ing. 63 I.p. 051/2440 408 jana.sabolova2@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP Stašová Adriana, Ing. 66 I.p. 051/2440 407 adriana.stasova@upsvr.gov.sk
asistent Výbor pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Prešov, overovateľ výdavkov Sakalová Valéria, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 valeria.sakalova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Šarišská Andrea, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 andrea.sarisska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Ralbovská Zdenka, Mgr. 104 II.p. 051/2440 417 zdenka.ralbovska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Paločková Mária, Mgr. 103 II.p. 051/2440 418 maria.palockova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Grejták Lukáš, Mgr. 103 II.p. 051/2440 418 lukas.grejtak@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Estočková Zuzana, Mgr. 105 II. poschodie 051/2440 310 zuzana.estockova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Földešová Eva, Mgr. 106 II. poschodie 051/2440 311 eva.foldesova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Niková Adriana, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 adriana.nikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Husárová Mária, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 maria.husarova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Drobňák Martin, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 martin.drobnak@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Čorejová Katarína, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 katarina.corejova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Visocký Pavol, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 pavol.visocky@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Blihárová Zdenka, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 zdenka.bliharova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Prihodová Danka, Ing. 101 II.p. 051/2440 313 danka.prihodova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Barillová Patrícia, Ing. 109 II. poschodie 051/2440 314 patricia.barillova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Dzvoníková Viola, Mgr. 106 II. poschodie 051/2440 311 viola.dzvonikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Lukáčová Kánová Dominika, Mgr. 81 II. poschodie 051/2440 315 dominika.lukacovakanova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Lorincová Dana, Ing. 81 II. poschodie 051/2440 315 dana.lorincova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Kuzmiaková Anežka, Mgr. 7 prízemie 051/2440 318 anezka.kuzmiakova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Hricko Ivan, MVDr., Mgr. 97 II. poschodie 051/2440 319 ivan.hricko@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Štinčíková Ivana, Mgr. 88 II. poschodie 051/2440 317 ivana.stincikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Sokirková Ivana, Mgr. 88 II. poschodie 051/2440 317 ivana.sokirkova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, pracovisko Sabinov Drobňáková Martina, PhD., Mgr. 204 II. poschodie 051/2442 317 martina.drobnakova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, pracovisko Sabinov Ferko Tomáš, Mgr. 204 II. poschodie 051/2442 317 tomas.ferko@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, pracovisko Sabinov Vavreková Lenka, Mgr. 204 II. poschodie 051/2442 317 lenka.vavrekova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo, pracovisko Sabinov Duda Mirón, ThLic., PhD. 204 II. poschodie 051/2442 317 miron.duda@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Lejko Lukáš, Mgr. 404 III.p. 051/2441 370 lukas.lejko@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Falat Matúš, Ing. 408 III.p. 051/2441 371 matus.falat@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Fedor Matúš, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 matus.fedor@upsvr.gov.sk
hlavný koordinártor Jurek Slavomír, Ing. 408 III.p. 051/2441 371 slavomir.jurek@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Šiba Jozef, Bc. 408 III.p. 051/2441 371 jozef.siba@upsvr.gov.sk
koordinátor Prudič Daniel, Mgr. 401 III.p. 051/2441 374 daniel.prudic@upsvr.gov.sk
koordinátor Adzimová Daniela, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 daniela.adzimova@upsvr.gov.sk
koordinátor Baňas Rudolf, Ing. 401 III.p. 051/2441 374 rudolf.banas@upsvr.gov.sk
koordinátor Blašková Blanka, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 blanka.blaskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Cajgovič Ján 401 III.p. 051/2441 374 jan.cajgovic@upsvr.gov.sk
koordinátor Buchala Marek, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 marek.buchala@upsvr.gov.sk
koordinátor Dužda Igor, Ing. 401 III.p. 051/2441 374 igor.duzda@upsvr.gov.sk
koordinátor Fedor Daniel, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 daniel.fedor@upsvr.gov.sk
koordinátor Galková Monika 403 III.p. 051/2441 375 monika.galkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Grittová Denisa, Mgr. 403 III.p. 051/2441375 denisa.grittova@upsvr.gov.sk
koordinátor Heldák Peter, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 peter.heldak@upsvr.gov.sk
koordinátor Grejták Lukáš, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 lukas.grejtak@upsvr.gov.sk
koordinátor Hrešková Jana, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 jana.hreskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Chromá Marta, Mgr., Bc. 402 III.p. 051/2441 373 marta.chroma@upsvr.gov.sk
koordinátor Jalčová Bernardeta, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 bernardeta.jalcova@upsvr.gov.sk
koordinátor Jancura Michal 403 III.p. 051/2441 375 michal.jancura@upsvr.gov.sk
koordinátor Janíčková Zuzana, Mgr. 302 III.p. 051/2441 372 zuzana.janickova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kaščák Jaroslav, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 jaroslav.kascak@upsvr.gov.sk
koordinátor Kmec Lukáš, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 lukas.kmec@upsvr.gov.sk
koordinátor Krankota Jozef, Mgr. 302 III.p. 051/2441 372 jozef.krankota@upsvr.gov.sk
koordinátor Kamenčíková Katarína, Mgr. 401 III.p. 051/2441 374 katarina.kamencikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Medeiová Andrea, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 andrea.madeiová@upsvr.gov.sk
koordinátor Mikloško Attila 403 III.p. 051/2441 375 atilla.miklosko@upsvr.gov.sk
koordinátor Miščík Martin, Ing. 401 III.p. 051/2441 374 martin.miscik@upsvr.gov.sk
koordinátor Mochňacká Iveta, Mgr. 401 III.p. 051/2441 374 iveta.mochnacka@upsvr.gov.sk
koordinátor Mudrý Marián, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 marian.mudry@upsvr.gov.sk
koordinátor Ohradzanský Juraj 405 III.p. 051/2441 376 juraj.ohradzansky@upsvr.gov.sk
koordinátor Olachová Nikola 405 III.p. 051/2441 376 nikola.olachova@upsvr.gov.sk
koordinátor Onufráková Alena, Mgr. 302 III.p. 051/2441 372 alena.onufrakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Poráč Lukáš 402 III.p. 051/2441 373 lukas.porac@upsvr.gov.sk
koordinátor Pavlovská Andrea 405 III.p. 051/2441 376 andrea.pavlovska@upsvr.gov.sk
koordinátor Ragulská Gabriela 403 III.p. 051/2441 375 gabriela.ragulska@upsvr.gov.sk
koordinátor Šalamonová Anna, Bc. 405 III.p. 051/2441 376 anna.salamonova@upsvr.gov.sk
koordinátor Švorcová Janka 405 III.p. 051/2441 376 janka.svorcova@upsvr.gov.sk
koordinátor Uhrínová Lucia, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 lucia.uhrinova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ján Vachalec, Mgr. 401 III. p. 051/2441 374 jan.vachalec@upsvr.gov.sk
koordinátor Velička Miloš, Ing. 401 III.p. 051/2441 374 milos.velicka@upsvr.gov.sk
koordinátor Vrábeľ Juraj, Mgr. 401 III. p. 051/2441 374 juraj.vrabel@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Duchnovičovo nám. 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Huľa Radoslav, JUDr. 244 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 600 radoslav.hula@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Andrijková Valéria, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, III. posch. 051/2440 603 valeria.andrijkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bacúšanová Elena, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 612 elena.bacusanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Humeňanská Eva, JUDr. 255 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 613 eva.humenanska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bujňáková Adriana, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 613 adriana.bujnakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hažírová Otília, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, III. posch. 051/2440 603 otilia.hazirova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Havlíková Mária, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 607 maria.havlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lukačíková Martina, Bc. 251 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 606 martina.lukacikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lešková Helena, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 604 helena.leskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Liesenerová Anna, Ing. 253 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 609 anna.liesnerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Macková Júlia, Mgr. 244 Duchnovičovo nám. 1, III. posch. 051/2440 608 julia.mackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Kundrová Kristína, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 606 kristina.kundrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Nižníková Terézia, Mgr. 244 Duchnovičovo nám. 1, III. posch. 051/2440 608 terezia.niznikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Oľhová Jana, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 616 jana.olhova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Puchalík Jozef, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, II. posch. 051/2440 602 jozef.puchalik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pustá Janka, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 614 janka.pusta@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých občanov Priščáková Valéria, Mgr. 244 Duchnovičovo nám. 1, II. posch. 051/2440 615 valeria.priscakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Jagerská Adriana, PhDr. 243 Duchnovičovo nám. 1 0907919800 adriana.jagerska@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí a sociálna kuratela Stankovičová Júlia, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 604 julia.stankovicova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí a sociál. kuratela Světlíková Ivana, Mgr. 253 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 609 ivana.svetlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Štofanková Renáta, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 601 renata.stofankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Brezinová Dominika, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 601 dominika.brezinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Tatičová Veronika, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 612 veronika.taticova@upsvr.gov.sk
NP Révayová Martina, Mgr. 250 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 611 martina.revayova@upsvr.gov.sk
NP DEI Andraščíková Lucia, Mgr. 250 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 610 lucia.andrascikova@upsvr.gov.sk
NP DEI Kuchárová Miriam, Mgr. 250 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 610 miriam.kucharova@upsvr.gov.sk
NP PP Horvátová Dana, PhDr. 250 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 611 dana.horvatova@upsvr.gov.sk
NP PP Bystroňová Mária, Mgr. 250 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 611 maria.bystronova@upsvr.gov.sk
NP PP Mochňacká Ivana, PhDr. 250 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 611 ivana.mochnacka@upsvr.gov.sk
NP PP Fecko Štefan, Mgr. 250 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 610 stefan.fecko@upsvr.gov.sk
NP PP Bandúrová Jana, PhDr. 250 Duchnovičovo nám. 1 051/2440 611 jana.bandurova@upsvr.gov.sk
NP Dugasová Marianna, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1 0907919800 marianna.dugasova@upsvr.gov.sk
NP Pergerová Viera, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1 0907919800 marta.amrichova@upsvr.gov.sk
NP Staragová Barbora, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1 0907919800 barbora.staragova@upsvr.gov.sk
NP Slaninková Martina, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1 0907919800 antonia.sabolova@upsvr.gov.sk
NP Rosoľanková Jana, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1 0907919800 jana.rosolankova@upsvr.gov.sk
referát poradensko - psychologických služieb, Slovenská 87, III. medziposchodie (podkrovie)
psychológ Hovancová Lenka, Mgr. 112 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 502 lenka.hovancova@upsvr.gov.sk
psychológ Mayerová Petra, PhDr., PhD. 113 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 504 petra.mayerova@upsvr.gov.sk
psychológ Palaiová Zuzana, Mgr. 114 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 501 zuzana.palaiova@upsvr.gov.sk
psychológ Warošek Radomír, Mgr. 115 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 503 radomir.warosek@upsvr.gov.sk

koordinátor ochrany detí pred násilím

Duklianska 1 051/2441 505
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím Amrichová Marta, Mgr. 211 Duklianska č.1, I.poschodie 051/2441 505 marta.amrichova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Jackaninová Martina, Mgr. 211 Duklianska č.1, I.poschodie 051/2441 505 martina.jackaninova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lenková Beáta, Mgr., Ing. 204 I.p. 051/2441 550 beata.lenkova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ Beliš Juraj, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 juraj.belis@upsvr.gov.sk
agenda Duch Miroslav, Mgr. 205 I.p. 051/2441 552 miroslav.duch@upsvr.gov.sk
agenda Uhrinová Silvia, Mgr. 209 I. p. 051/2441 565 silvia.uhrinova@upsvr.gov.sk
agenda Belišová Stanislava, Mgr. 304 II.p. 051/2441 554 stanislava.belisova@upsvr.gov.sk
agenda Kočanová Eulália, Mgr. 304 II.p. 051/2441 554 eulalia.kocanova@upsvr.gov.sk
agenda Hajková Tatiana, Bc. 305 II.p. 051/2441 555 tatiana.hajkova@upsvr.gov.sk
agenda Majerová Eva, Ing. 305 II.p. 051/2441 576 eva.majerova@upsvr.gov.sk
agenda Piroš Alexander, Mgr., PhD. 305 II.p. 051/2441 576 alexander.piros@upsvr.gov.sk
agenda Gmitrová Jaroslava, Mgr. 301 II.p. 051/2441 562 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
agenda Kováčová Lenka, Mgr. 305 II.p. 051/2441 555 lenka.kovacova@upsvr.gov.sk
agenda Goliášová Mária, Bc. 303 II.p. 051/2441 557 maria.goliasova@upsvr.gov.sk
agenda Šlosáriková Renáta, Mgr. 303 II.p. 051/2441 557 renata.slosarikova@upsvr.gov.sk
agenda Holingová Eva, Mgr. 305 II.p. 051/2441 547 eva.holingova@upsvr.gov.sk
agenda Lipovská Zuzana, Mgr. 301 II. p. 051/2441 562 zuzana.lipovska@upsvr.gov.sk
agenda Smoláková Otília, Bc. 303 II.p. 051/2441 558 otilia.smolakova@upsvr.gov.sk
agenda Kinčáková Jolana, Bc. 303 II.p. 051/2441 559 jolana.kincakova@upsvr.gov.sk
agenda Oravcová Mária, Ing. 301 II.p. 051/2441 560 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
agenda Repčíková Eva, Mgr. 301 II.p. 051/2441 561 eva.repcikova@upsvr.gov.sk
agenda Marcinová Lucia, Mgr. 301 II.p. 051/2441 560 lucia.marcinova@upsvr.gov.sk
agenda Vaľová Erika, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 erika.valova@upsvr.gov.sk
agenda Kačmár Dušan, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 dusan.kacmar@upsvr.gov.sk
agenda Cocuľa Michal, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 michal.cocula@upsvr.gov.sk
agenda Olejníková Lenka, Mgr. 301 II. p. 051/2441 561 lenka.olejnikova@upsvr.gov.sk
agenda Kušnír Ivan, Bc. 301 II.p. 051/2441 563 ivan.kusnir@upsvr.gov.sk
agenda Duchová Beáta, PhDr. 206 I.p. 051/2441 564 beata.duchova@upsvr.gov.sk
agenda Květoňová Dana, Mgr. 206 I.p. 051/2441 564 dana.kvetonova@upsvr.gov.sk
agenda Kendrová Sabína, Mgr. 209 I.p. 051/2441 565 sabina.kendrova@upsvr.gov.sk
NP PP Gburová Jana, Bc. 305 II.p. 051/2441 566 jana.gburova@upsvr.gov.sk
NP PP Chovancová Daniela, Bc. 305 II.p. 051/2441 566 daniela.chovancova@upsvr.gov.sk
NP PP Jurina Michal, Mgr. 305 II.p. 051/2441 566 michal.jurina@upsvr.gov.sk
NP PP Lukáč Jozef, Ing. 305 II.p. 051/2441 566 jozef.lukac@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov, Námestie slobody 87, Sabinov
agenda Borodáčová Ivana, Mgr. 211 II. poschodie 051/2442 567 ivana.borodacova@upsvr.gov.sk
agenda Hovancová Eva, PhDr. 210 II. poschodie 051/2442 569 eva.hovancova@upsvr.gov.sk
agenda Lazoríková Beáta 212 II. poschodie 051/2442 571 beata.lazorikova@upsvr.gov.sk
agenda Lichvarčíková Mária, Mgr. 210 II. poschodie 051/2442 570 maria.lichvarcikova@upsvr.gov.sk
agenda Mačajová Lucia, Mgr 210 II. poschodie 051/2442 569 lucia.macajova@upsvr.gov.sk
agenda Bartková Katarína 208 II. poschodie 051/2442 574 katarina.bartkova@upsvr.gov.sk
agenda Kocúreková Emília 214 II. poschodie 051/2442 568 emilia.kocurekova@upsvr.gov.sk
agenda Horníková Veronika, Mgr. 216 II. poschodie 051/2442 573 veronika.hornikova@upsvr.gov.sk
agenda Lukáčová Ľudmila, prom. práv. 216 II. poschodie 051/2442 576 ludmila.lukacova@upsvr.gov.sk
agenda Matvijová Zuzana, Mgr. 202 II. poschodie 051/2442 572 zuzana.matvijova@upsvr.gov.sk
agenda Molčanová Jana 214 II. poschodie 051/2442 568 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
agenda Pastucha Róbert, MVDr. 202 II. poschodie 051/2442 572 robert.pastucha@upsvr.gov.sk
agenda Petrušková Mariana 216 II. poschodie 051/2442 573 mariana.petruskova@upsvr.gov.sk
agenda Pružinská Anna, PhDr. 213 II. poschodie 051/2442 575 anna.pruzinska@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kall Marián, Mgr. 207 I.p. 051/2441 640 marian.kall@upsvr.gov.sk
agenda Krišandová Eva, Mgr. 106 prízemie 051/2441 641 eva.krisandova@upsvr.gov.sk
agenda Kurejová Zuzana, PhDr. 106 prízemie 051/2441 641 zuzana.kurejova@upsvr.gov.sk
agenda Oncová Miriama, Ing. 106 prízemie 051/2441 641 miriama.oncova@upsvr.gov.sk
agenda Inašová Daniela, Ing. 104 prízemie 051/2441 642 daniela.inasova@upsvr.gov.sk
agenda Klecová Adriana, Ing. 104 prízemie 051/2441 642 adriana.klecova@upsvr.gov.sk
agenda Goffová Lívia, PhDr. 104 prízemie 051/2441 642 livia.goffova@upsvr.gov.sk
agenda Farkašová Cecília, Bc. 104 prízemie 051/2441 643 cecilia.farkasova@upsvr.gov.sk
agenda Semanová Katarína, Bc. 104 prízemie 051/2441 643 katarina.semanova@upsvr.gov.sk
agenda Bellová Ivana, Mgr. 105 prízemie 051/2441 644 ivana.bellova@upsvr.gov.sk
agenda Orbanová Ľudmila, Ing. 105 prízemie 051/2441 644 ludmila.orbanova@upsvr.gov.sk
agenda Dugas Radovan 102 prízemie 051/2441 645 radovan.dugas@upsvr.gov.sk
agenda Beňková Miriam, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 miriam.benkova@upsvr.gov.sk
agenda Bandura Štefan, Bc. 305 II.p. 051/2441 647 stefan.bandura@upsvr.gov.sk
agenda Lacková Magdaléna, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 magdalena.lackova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov
agenda Hrabčáková Helena, Mgr. 7 prízemie 051/2442 648 helena.hrabcakova@upsvr.gov.sk
agenda Čačová Anna 8 prízemie 051/2442 649 anna.cacova@upsvr.gov.sk
agenda Partillová Dominika, Ing. 5 prízemie 051/2442 650 dominika.partillova@upsvr.gov.sk
referát posudkových činností
vedúca referátu posudkových činností Durkáčová Zuzana, Mgr. 208 I.p. 051/2441 670 zuzana.durkacova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Karlíková Lucia, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 lucia.karlikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Mihoková Mária, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 maria.mihokova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Knapíková Renáta, Mgr. 108 prízemie 051/2441 672 renata.knapikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Ragančíková Marta, Mgr. 108 prízemie 051/2441 672 marta.ragancikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Sendeková Lucia, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 lucia.sendekova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Kočišová Ľubica, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 lubica.kocisova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Benčová Emília, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 emilia.bencova2@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Heldáková Lenka, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 lenka.heldakova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Miroľová Božena, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 bozena.mirolova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Falatová Lenka, Mgr. 116 prízemie 051/2441 676 lenka.falatova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Vašková Dominika, Mgr. 116 prízemie 051/2441 676 dominika.hunadyova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kusá Iveta, Ing. 53 I.p. 051/2440 700 iveta.kusa@upsvr.gov.sk
rozpočet a úhrada dávok soc. pomoci, zastupovanie vedúcej OE Ferková Jana, Mgr. 84 II.p. 051/2440 701 jana.ferkova@upsvr.gov.sk
úhrada faktúr a platobných poukazov v Štátnej pokladnici Halčáková Juliana 85 II.p. 051/2440 704 juliana.halcakova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Hrabovecká Aneta, JUDr. 84 II.p. 051/2440 702 aneta.hrabovecka@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Kačmárová Magdaléna, Ing. 86 II.p. 051/2440 705 magdalena.kacmarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - AOTP, pohľadávky - výdavkový účet Kaščáková Marta 90 II.p. 051/2440 707 marta.kascakova@upsvr.gov.sk
rozpočet AOTP, správa Keruľová Eva, Ing. 84 II.p. 051/2440 702 eva.kerulova@upsvr.gov.sk
pokladňa, stravné lístky, cestovné príkazy Makarová Ľudmila, Bc. 97 II.p. 051/2440 703 ludmila.makarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - príjmy Matysová Iveta, Bc. 86 II.p. 051/2440 705 iveta.matysova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Onofrejová Alžbeta, Bc. 86 II.p. 051/2440 706 alzbeta.onofrejova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - prevádzkové náklady, faktúry Petrufová Cecília 90 II.p. 051/2440 707 cecilia.petrufova@upsvr.gov.sk
nahrávanie dát pre financovanie AOTP Sedláková Martina, Mgr. 85 II.p. 051/2440 704 martina.nemcikova@upsvr.gov.sk
správa budov, nakladanie s majetkom štátu, autodoprava Džačár Marián, Mgr. 93 II.p. 051/2440 709 marian.dzacar@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok, nakladanie s majetkom štátu Šarišská Cecília, Mgr. 91 II.p. 051/2440 708 cecilia.sarisska@upsvr.gov.sk
správa budov, mobily, pečiatky, kľúče Beličáková Ida, Ing. 92 II.p. 051/2440 719 ida.belicakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Kaščáková Anna 2 prízemie 051/2440 714 anna.kascakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Fedorová Daniela 3 prízemie 051/2440 713 daniela.fedorova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sedláková Zuzana 2 prízemie 051/2440 714 zuzana.sedlakova@upsvr.gov.sk
registratúra Krajňáková Andrea 2 prízemie 051/2440 714 andrea.krajnakova@upsvr.gov.sk
MTZ Timko Jozef 93 II.p. 051/2440 710 jozef.timko@upsvr.gov.sk
vodič Ňachaj Stanislav 11 prízemie 051/2440 711 stanislav.nachaj@upsvr.gov.sk
vodič Ragulský Ladislav 11 prízemie 051/2440 711 ladislav.ragulsky@upsvr.gov.sk
údržbár Eliáš Tomáš 29 suterén 051/2440 712 tomas.elias@upsvr.gov.sk
pracovisko Duklianska 1, Prešov
podateľňa Janíčková Iveta 3 prízemie 051/2441 716 iveta.janickova@upsvr.gov.sk
pracovisko - Námestie slobody 87, Sabinov
správa a vymáhanie pohľadávok Váhovská Iveta 302 III.p. 051/2442 716 iveta.vahovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Molčan Martin 113 I.p. 051/2442 717 martin.molcan@upsvr.gov.sk
vodič Kožár Jaroslav prízemie 051/2442 718 jaroslav.kozar@upsvr.gov.sk

referát kontroly

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent kontroly Berka Ľuboš, Ing. 111 podkrovie 051/2440 130 lubos.berka@upsvr.gov.sk
referent kontroly Mikolajová Iveta, Ing. 116 podkrovie 051/2440 131 iveta.mikolajova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Karas Peter, Ing. 116 podkrovie 051/2440 131 peter.karas@upsvr.gov.sk
referent kontroly Raková Ľubica, Ing. 96 II.poschodie 051/2440 132 lubica.rakova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Bocková Klaudia, Mgr. 96 II.poschodie 051/2440 132 klaudia.bockova@upsvr.gov.sk
späť