Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemčeková Andrea, Ing. 12 príz. 042/2440 310 andrea.nemcekova@upsvr.gov.sk
Recepcia Michálková Anna, Mgr. 9 príz. 042/2440 333 anna.michalkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Emília Vančová 9 príz. 042/2440 333 emilia.vancova@upsvr.gov.sk
Koš - Ky, F, Mil - Mis, Mit Janičíková Veronika, Bc. 7 príz. 042/2440 313 veronika.janicikova@upsvr.gov.sk
Be - By, Ci, A Tichá Zuzana, Mgr. 7 príz. 042/2440 313 zuzana.ticha@upsvr.gov.sk
Ma, Mih - Mik, Č, I Vicena Jozef, Bc. 6 príz. 042/2440 321 jozef.vicena@upsvr.gov.sk
H Galbavá Anna, Bc. 15 príz. 042/2440 319 anna.galbava@upsvr.gov.sk
Ba, R, Gaz - Gaž, O Kvaššayová Blanka, Ing. 15 príz. 042/2440 316 blanka.kvassayova@upsvr.gov.sk
J, T, Ge - Gu Cíbiková Lenka, Bc. 14 príz. 042/2440 314 lenka.cibikova@upsvr.gov.sk
Ca - Ce, Co - Cz, E, P, Mi - Mič, Mich Bučková Iveta, Ing. 14 príz. 042/2440 314 iveta.buckova@upsvr.gov.sk
Ka - Koš, Ml - Mo Michálková Lýdia 14 príz. 042/2440 320 lydia.michalkova@upsvr.gov.sk
Ď, V, W, Z, Ž, Me Boháčková Darina, Ing. 13 príz. 042/2440 315 darina.bohackova@upsvr.gov.sk
D, L, Gal - Gav, N Jánošíková Zdenka, Ing. 13 príz. 042/2440 317 zdenka.janosikova2@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, U, Ch, S, Miš, Miz Hladká Eva 13 príz. 042/2440 315 eva.hladka@upsvr.gov.sk
Š, Ga - Gaj, Mr, Mu - My Šarláková Alena, Ing. 13 príz. 042/2440 317 alena.sarlakova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Košútová Jaroslava, Mgr. 1 príz. 042/2440 309 jaroslava.kosutova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM - prac. Púchov Letková Lenka, Bc. 1 príz. 042/2440 309 042/2441 303 lenka.letkova@upsvr.gov.sk
EURES Matochová Oľga, Mgr. 2 príz. 042/2440 303 olga.matochova@upsvr.gov.sk

Ďalšie kontakty úradu

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2440 999
Sekretariát riaditeľa 218 2.p 042/2440 101 pb@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Rumanová Nadežda, Mgr. 103 1.p 042/2440 370 nadežda.rumanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Dubcová Emília, Mgr. 120 1.p 042/2440 450 emilia.dubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Jakubička Alexander, Ing. 112 1.p 042/2440 400 alexander.jakubicka@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dvorská Zuzana, Mgr. 309 3.p 042/2440 550 zuzana.dvorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Jankovská Erika, PhDr. 316 3.p 042/2440 600 erika.jankovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Michálková Ľubica, Mgr. 322 3.p 042/2440 670 lubica.michalkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Krajčiová Monika, Ing. 317 3.p 042/2440 640 monika.krajciova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Dubcová Anna, Mgr. 302 3.p 042/2440 672 anna.dubcova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Púchov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2441 999
Referát služieb pre občana Fajthová Ľubomíra, Bc. 143 1.p 042/2441 310 lubomira.fajthova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, G Malovcová Darina 205 2.p 042/2441 311 darina.malovcova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, E, S, O, P Žipajová Miroslava 209 2.p 042/2441 317 miroslava.jankovicova@upsvr.gov.sk
H, L, Š, D, Ď Zágorová Andrea, Bc. 209 2.p 042/2441 313 andrea.zagorova@upsvr.gov.sk
I, R, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž, F Harnádková Janka, Ing. 241 2.p 042/2441 315 janka.harnadkova@upsvr.gov.sk
J, M, N, Ň Piačková Klaudia, Ing. 207 2.p 042/2441 154 klaudia.piackova@upsvr.gov.sk
K, Ch Gašpárková Marta, Ing. 205 2.p 042/2441 312 marta.gasparkova@upsvr.gov.sk
Oblasť poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
A - K Vašíčková Anna 210 2.p 042/2441 314 anna.vasickova@upsvr.gov.sk
L - Ž Lešková Dagmar, Bc. 210 2.p 042/2441 316 dagmar.leskova@upsvr.gov.sk
Oblasť pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
Fujeríková Zuzana, Bc. 146 1.p 042/2441 510 zuzana.fujerikova@upsvr.gov.sk
Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sedláčková Andrea, Bc. 104 1.p 042/2441 604 andrea.sedlackova@upsvr.gov.sk
Oblasť peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Bodjanová Jarmila, PhDr. 109 1.p 042/2441 642 jarmila.bodjanova@upsvr.gov.sk
Valášková Helena, Bc. 107 1.p 042/2441 670 helena.valaskova@upsvr.gov.sk
späť