Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Adrian Demko 415 3 033/2443310 adrian.demko@upsvr.gov.sk
Šenkvice, RECEPCIA Mgr. Martina Hlavenová 411 3 033/2443318 matrina.hlavenova@upsvr.gov.sk
Pezinok V-Ž, Dubová, RECEPCIA Mgr. Anna Urbanová 411 3 033/2443313 anna.urbanova@upsvr.gov.sk
Modra K-P, Častá Mgr. Miroslava Hrabčáková 411 3 033/2443313 miroslava.hrabcakova@upsvr.gov.sk
Pezinok S-U, Báhoň Bc. Marta Csengelová 410 3 033/2443311 marta.csengelova@upsvr.gov.sk
Pezinok A- G, Vinosady, Doľany Janka Cabadajová 410 3 033/2443311 jana.cabadajova@upsvr.gov.sk
Pezinok K-Ň Mgr. Michaela Miškovičová 408 3 033/2443320 michaela.noskovicova@upsvr.gov.sk
Modra A- J, Vištuk, Štefanová Ivan Šustek 408 3 033/2443317 ivan.sustek@upsvr.gov.sk
Pezinok O-R, Viničné Budmerice Mgr. Lucia Hlavinová 408 3 033/2443317 lucia.hlavinova@upsvr.gov.sk
Svätý Jur, Píla Mgr. Mária Milová 407 3 033/2443312 maria.milova@upsvr.gov.sk
Pezinok H-J, Slovenský Grob Ing. Andrea Matuškovičová 407 3 033/2443319 andrea.matuskovicovapk@upsvr.gov.sk
Modra R-Ž, Jablonec, Limbach Mgr. Jarmila Dančišinová 407 3 033/2443314 jarmila.dancisinova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
zodpovedný pracovník za úsek v Senci Mgr. Anežka Vicenová 4 príz. 02/20453300 anezka.vicenova@upsvr.gov.sk
Senec H, CH, I, J, K Recepcia Mgr. Poórová Erbenová Ivana 9 príz. 02/20453316 ivana.poorovaerbenova@upsvr.gov.sk
Senec A, B, C, Č, D, E, F, G Recepcia Mgr. Silvia Švrčková 9 príz. 02/20453316 silvia.svrckova@upsvr.gov.sk
Kostolná pri Dunaji, Nová Dedinka, Tureň, Zálesie Kristína Jiránková 9 príz. 02/20453315 kristina.jirankova@upsvr.gov.sk
Čataj, Hamuliakovo, Igram, Chorvátsky Grob Ing. Elena Stoláriková 1 príz. 02/20453310 elena.stolarikova@upsvr.gov.sk
Senec L, M, N, O, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Malinovo, Nový Svet Eva Kolláriková 1 príz. 02/20453310 eva.kollarikova2@upsvr.gov.sk
Senec T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Hrubá Borša, Most pri Bratislave, Rovinka Gabriela Smolejová 1 príz. 02/20453314 gabriela.smolejova@upsvr.gov.sk
Senec S, Š, Blatné, Kráľová pri Senci, Miloslavov Dana Belašičová 2 príz. 02/20453311 dana.belasicova@upsvr.gov.sk
Senec P, R, Bernolákovo Bc. Michaela Kakašová 2 príz. 02/20453311 michaela.kakasova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Boldog,Reca Mgr. Zuzana Šalgovičová 2 príz. 02/20453318 zuzana.salgovicova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Kaplna Mgr. Iveta Macáková 3 príz. 02/20453317 iveta.macakova@upsvr.gov.sk
Kalinkovo, Tomášov, Veľký Biel, Vlky Iveta Bittová 3 príz. 02/20453313 iveta.bittova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Ing. Ingrid Chalásová 7 príz. 02/20453410 ingrid.chalasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ŠSD, Koordinácia EÚ, A,Č,D,CH,L,Ľ,N,O,R,V,W,Koz Mgr. Ulrichová Eva 305 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD,Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,M,P,Kr,Ku,Kv,Ky Mgr.Schwantzerová Barbora 305 2 033/2443551 barbora.schwantzerova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Koordinácia EÚ,Ba,Be,G,H,J,Z,U,Km,Kn,Kob-Kou Mgr.Prutkayová Iveta 302 2 033/2443553 iveta.prutkayova@upsvr.gov.sk
ŠSD,C,F,I,S,Š,T,Ť,E,Ka,Ke,Kh,Ki,Kl,Kov,Ž Oscitá Jana 302 2 033/2443554 jana.oscita@upsvr.gov.sk
DHN, NV-obce v okrese Pezinok Mgr. Gábrišová Dáša 309 2 033/2443510 dasa.gabrisova@upsvr.gov.sk
DHN, NV, Sl. Grob, Pezinok, Vinosady,Viničné Lic. Durdovanský Andrej 309 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Mgr. Haladová Eva 304 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu, Koordinácia EÚ-L Ing. Koišová Michaela 15 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD A E H V Y, koordinácia EÚ-A-K M, Náhradná starostlivosť A C E H V Y, DHN Senec L-Z Ing. Šikulová Jolana 15b 1 02/20453550 jolana.sikulova@upsvr.gov.sk
ŠSD K L, Náhradná starostlivosť D Ď Dz Dž K L , DHN Bernolákovo, Blatné, Čataj, Igram Mériová Melánia 11 1 02/20453551 melania.meriova@upsvr.gov.sk
ŠSD O R Š T Ť X , koordinácia EÚ N-Z X Y, Náhradná starostlivosť B O R Š T Ť X, DHN Reca, Boldog, Dunajská Lužná, Nový Svet Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD F J S W Ž, Náhradná starostlivosť Č G J S W Ž F , DHN Tomášov, Tureň, Kostolná, Kráľová pri Senci, Vlky Szaszáková Martina 11 1 02/20453554 martina.szaszakova@upsvr.gov.sk
ŠSD CH I N M U Z, Náhradná starostlivosť CH I N M P U Z, DHN Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Hamuliakovo, Hr.Borša, Hr.Šúr, Hurbanova Ves Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD B D Ď Dz Dž, DHN Veľký Biel, Chorv.Grob, Kalinkovo, Miloslavov, Kaplná, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Malinovo, Rovinka, Dotácie a NV obce okresu SC Mgr. Fülöp Erika 15 1 02/20453511 erika.fulop@upsvr.gov.sk
ŠSD P C Č G , DHN Senec A - K, Dotácie a NV Senec, Dunajská Lužná Bc. Uherčíková Alžbeta 15b 1 02/20453511 alzbeta.uhercikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hradská Emília, Mgr. 210 1 033/2443670 emilia.hradska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Urban Miroslav, MUDr. 209 1 - -
posudkový lekár Salmas Zdenko, MUDr. 209 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H, Bieliková Silvia, Mgr. 212 1 033/2443671 silvia.bielikova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z, Hrotková Jana, Mgr. 212 1 033/2443671 jana.hrotkova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R, Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 zuzana.celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Miháliková Viera, Mgr. 310 2 033/2443644 viera.mihalikova@upsvr.gov.sk
A,B,C,Č,F,O,V,W Kramaričová Jana, Bc. 312 2 033/2443643 jana.kramaricova@upsvr.gov.sk
CH,N,Ň,R,Ř,S,Š,U,Z,Ž Mičudová Alena, Ing. 312 2 033/2443643 alena.micudova@upsvr.gov.sk
E,É,H,I,Í,J,M,T,Ť Horváthová Miroslava, Bc. 310 2 033/2443641 miroslava.horvathova@upsvr.gov.sk
D,Ď,DZ,DŽ,G,Kr-Ky,L,Ľ,P Tomaškovičová Ivana, Bc. 310 2 033/2443644 ivana.tomaskovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Frko Dušan, MUDr. - - - -
posudkový lekár Šiška Karol, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W + kontrola Kakašová Erika, Mgr. 6 príz. 02/20453670 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z Agnerová Zuzana, Mgr. 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž Hupková Irena 6 príz. 02/20453671 Irena.Hupkova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Hrachovská Eva, Mgr. 4 príz. 02/20453640 Eva.Hrachovska@upsvr.gov.sk
A,B,J,M,P,U,X Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,Č,D,Ď,S,Š,O,T,Ť Mikyšková Emília 5 príz. 02/20453642 Mikyskova.Emilia@upsvr.gov.sk
E,I,R,CH,K,V,W,H,L Podmanická Jana, Bc. 5 príz. 02/20453642 Jana.Podmanicka@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 303 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra Pösingerová Veronika, Mgr. 305 2 033/244 3603 veronika.posingerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Veronika Fleischhackerová, Mgr. 304 2 033/244 3601 veronika.fleischhackerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Kanková Barbara, Mgr. 305 2 033/244 3607 barbara.kankova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Kováčová Daniela, Bc. 304 2 033/244 3601 daniela.kovacova@upsvr.gov.sk
Pezinok, Báhoň, Budmerice, Dubová, Jablonec, Šenkvice, Štefanová, Viničné , Vištuk, Slovenský Grob Klieštiková Daniela, Mgr. 305 2 033/244 3604 daniela.kliestikova @upsvr.gov.sk
koordinátor NP DEI Jurčíková Michaela, Mgr. 308 2 033/244 3232 michaela.jurcikova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP DEI Gavalcová Dana, Mgr. 308 2 033/244 3232 dana.gavalcova@upsvr.gov.sk
NRS Adamčíková Martina, Mgr. 302 2 033/244 3602 martina.adamcikova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Slováková Michaela, Mgr. 302 2 033/2443611 michaela.slovakova@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu-Rovinka, Veľký Biel Róková Katarína, Mgr. 12 2 02/204 53600 katarina.rokova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Senec /A,B,C,D,E/ Briestenská Zuzana, Mgr. 12 2 02/204 53603 zuzana.briestenska@upsvr.gov.sk
Dun.Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Hr.Štúr, Senec/F,G,H,CH,I,J/ 12 2 02/204 53600
Bernolákovo, Vlky, Tomášov, Tureň, Igram, Senec/N,O,P,Q,R/ Úradníková Ľubica, PhDr, 14 2 02/204 53602 lubica.uradnikova@upsvr.gov.sk
Kaplná, Čataj, Reca, Nový Svet, Chor. Grob, Čierna Voda, Senec/S,T,U,V,Z,Y/ Mrázová Katarína, Mgr. 14 2 02/204 53602 katarina.mrazova@upsvr.gov.sk
Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Hr. Borša, Hur. Ves, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Miloslavov, Alžbetin Dvor, Senec/K,L,M,N/ Nitková Dáša, PhDr. 2 02/204 53601 dasa.krammer@upsvr.gov.sk
NRS Hodasová Gabriela, Mgr. 2 02/204 53601 gabriela.huckova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka, Blatné Zemanová Petra, Mgr. 14 2 02/204 53602 petra.zemanova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Senec Tomáš Pavúk, Mgr. 16 2 02/204 53639 tomas.pavuk@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49, Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, Príspevok na sťahovanie za prácou - § 53a Veronika Čechová, Ing. 403 3 033/2443451 veronika.cechova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60, NP - Praxou k zamestnaniu v BSK - § 54 Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j, NP "Šanca na zamestnanie pre BSK" Daniela Soboličová, Mgr. 402 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu udržania pracovných miest - §50k, asistent výboru pre otázky zamestnanosti, agenda projektov ESF, overovateľ výdavkov ESF Eva Halászová 403 3 033/2443222 eva.halaszova2@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a Ľubica Kováčová 403 3 033/2443222 lubica.kovacova2@upsvr.gov.sk
Príspevok na aktivačnú činnosť § 52, Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a, Projekt "Sanca na zamestnanie pre BSK" Mária Kadlecová, Mgr. 404 3 033/2443403 maria.kadlecova@upsvr.gov.sk
Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55, Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56, Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a, Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57, Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59, Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektu, rozpočty a publicita Zuzana Čierna, Ing. 413 3 033/2443401 zuzana.cierna@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Klára Melicharová, Mgr. 413 3 033/2443315 klara.melicharova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47 Zuzana Hornáková, Mgr. 413 3 033/2443401 zuzana.hornakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Jarmila Kováčová, Mgr. 8b príz. 02/20453312 jarmila.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Monika Švarcová, Mgr. 406 3 033/2443316 monika.svarcova@upsvr.gov.sk
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Silvia Dubská, Mgr. 206 1 033/2443110 silvia.dubska@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Zuzana Pavlovičová, JUDr. 2 príz. 02/20453301 zuzana.pavlovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačných centier

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Viera Konkoľová, Ing. 313 2 033/2443370 viera.konkolova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Anton Štrba 313 2 033/2443370 anton.strba@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Ladislav Matula, Ing. 313 2 033/2443370 ladislav.matula@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Koordinátor AC Daniel Kmeťo 10 2 02/20453370 daniel.kmeto@upsvr.gov.sk
späť