Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Adrian Demko 415 3 033/2443310 adrian.demko@upsvr.gov.sk
Šenkvice, Dubová, Štefanová, Recepcia Mgr. Martina Hlavenová 411 3 033/2443318 matrina.hlavenova@upsvr.gov.sk
Pezinok S - Ž, Recepcia Mgr. Anna Urbanová 411 3 033/2443313 anna.urbanova@upsvr.gov.sk
Modra H - K, Častá Mgr. Miroslava Hrabčáková 411 3 033/2443313 miroslava.hrabcakova@upsvr.gov.sk
Pezinok M - R, Báhoň Bc. Marta Csengelová 410 3 033/2443311 marta.csengelova@upsvr.gov.sk
Pezinok A - G, Budmerice Janka Cabadajová 410 3 033/2443311 jana.cabadajova@upsvr.gov.sk
Pezinok H - L Mgr. Michaela Noskovičová 409 3 033/2443317 michaela.noskovicova@upsvr.gov.sk
Modra A - G, Doľany, Vinosady, Píla Ivan Šustek 409 3 033/2443317 ivan.sustek@upsvr.gov.sk
Svätý Jur, Viničné Mgr. Mária Milová 407 3 033/2443312 maria.milova@upsvr.gov.sk
Slovenský Grob, Limbach, Vištuk Ing. Andrea Matuškovičová 407 3 033/2443319 andrea.matuskovicovaPK@upsvr.gov.sk
Modra L - Ž, Jablonec Mgr. Jarmila Dančišinová 407 3 033/2443314 jarmila.dancisinova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Jana Buchová 414 3 033/2443410 jana.buchova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Silvia Uscká 414 3 033/2443309 silvia.uscka@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
zodpovedný pracovník za úsek v Senci Mgr. Anežka Vicenová 4 príz. 02/20453300 anezka.vicenova@upsvr.gov.sk
Senec C,Č,D,E,F,G,H,CH,Reca, Recepcia Mgr. Poórová Erbenová Ivana 9 príz. 02/20453316 ivana.poorovaerbenova@upsvr.gov.sk
Senec A,B,Dunajská Lužná, Recepcia Mgr. Silvia Švrčková 9 príz. 02/20453316 silvia.svrckova@upsvr.gov.sk
Senec I,J,K,L,Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Zálesie Kristína Jiránková 9 príz. 02/20453315 kristina.jirankova@upsvr.gov.sk
Blatné, Hamuliakovo, Chorvátsky Grob Ing. Elena Stoláriková 1 príz. 02/20453314 elena.stolarikova@upsvr.gov.sk
Senec M,N,O, Boldog,Hrubý Šúr, Hurbanova Ves,Malinovo, Nový Svet Eva Kolláriková 1 príz. 02/20453314 eva.kollarikova2@upsvr.gov.sk
Senec T,U,V,W,X,Y,Z,Ž, Čataj, Hrubá Borša, Miloslavov, Rovinka Gabriela Smolejová 1 príz. 02/20453314 gabriela.smolejova@upsvr.gov.sk
Senec P,R, S, Š, Q, Igram, Most pri Bratislave Dana Belašičová 2 príz. 02/20453311 dana.belasicova@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Kráľová pri Senci Bc. Michaela Kakašová 2 príz. 02/20453311 michaela.kakasova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka Mgr. Iveta Macáková 3 príz. 02/20453317 iveta.macakova@upsvr.gov.sk
Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky Iveta Bittová 3 príz. 02/20453313 iveta.bittova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Ing. Ingrid Chalásová 7 príz. 02/20453410 ingrid.chalasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Haladová Eva 306 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Koordinácia EÚ, A,Č,D,CH,L,Ľ,N,O,R,V,W,Koz Mgr. Ulrichová Eva 306 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD,Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,M,P,Kr,Ku,Kv,Ky Zmajkovičová Mária 306 2 033/2443551 maria.zmajkovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Koordinácia EÚ,Ba,Be,G,H,J,Z,U,Km,Kn,Kob-Kou Mgr.Prutkayová Iveta 306 2 033/2443553 iveta.prutkayova@upsvr.gov.sk
ŠSD,C,F,I,S,Š,T,Ť,E,Ka,Ke,Kh,Ki,Kl,Kov,Ž Oscitá Jana 306 2 033/2443554 jana.oscita@upsvr.gov.sk
DHN, NV-obce v okrese Pezinok Mgr. Gábrišová Dáša 309 2 033/2443510 dasa.gabrisova@upsvr.gov.sk
DHN, NV, Sl. Grob, Pezinok, Vinosady,Viničné Lic. Durdovanský Andrej 309 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
vedúca referátu,Koordinácia EÚ-L Ing. Koišová Michaela 15 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD,A,C,E,H,V,Z,Y,Be,Bd,Bl,By,Bz,koordinácia EÚ-A-J Ing. Šikulová Jolana 15b 1 02/20453550 jolana.sikulova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Bu,D,Ď,K,L,N Mériová Melánia 11 1 02/20453551 melania.meriova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Bo,Br,O,R,Š,T,Ť, koordinácia EÚ K-Z,X Bc.Matláková Viera 11 1 02/20453551 viera.matlakova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Bi,Č,F,G,J,S,U,W,Ž Szaszáková Martina 11 1 02/20453554 martina.szaszakova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Ba,CH,I,M,P,Q Šimonovičová Kristína 11 1 02/20453554 kristina.simonovicova@upsvr.gov.sk
HN,NV,Obce okresu SC Mgr. Lócziová Gabriela 15 1 02/20453511 gabriela.locziova@upsvr.gov.sk
HN,NV, Senec, Dunajská Lužná Bc. Uherčíková Alžbeta 15b 1 02/20453511 alzbeta.uhercikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hradská Emília, Mgr. 210 1 033/2443670 emilia.hradska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Urban Miroslav, MUDr. 209 1 - -
posudkový lekár Salmas Zdenko, MUDr. 209 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H, Bieliková Silvia, Mgr. 212 1 033/2443671 silvia.bielikova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z, Hrotková Jana, Mgr. 212 1 033/2443671 jana.hrotkova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R, Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 zuzana.celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Miháliková Viera, Mgr. 310 2 033/2443644 viera.mihalikova@upsvr.gov.sk
A,B,C,F,O,V,W Kramaričová Jana, Bc. 312 2 033/2443643 jana.kramaricova@upsvr.gov.sk
CH,N,R,S,U,Z Mičudová Alena, Ing. 312 2 033/2443643 alena.micudova@upsvr.gov.sk
D,DZ,G,Kr,-Ky,L,P, Horváthová Miroslava, Bc. 310 2 033/2443641 miroslava.horvathova@upsvr.gov.sk
E,H,I,J,M,T, Tomaškovičová Ivana, Bc. 310 2 033/2443644 ivana.tomaskovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Frko Dušan, MUDr. - - - -
posudkový lekár Šiška Karol, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W + kontrola Kakašová Erika, Mgr. 6 príz. 02/20453670 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z Agnerová Zuzana, Mgr. 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž Hupková Irena 6 príz. 02/20453671 Irena.Hupkova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Hrachovská Eva, Mgr. 4 príz. 02/20453640 Eva.Hrachovska@upsvr.gov.sk
A,B,J,M,P,U,X Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,Č,D,Ď,S,Š,O,T,Ť Mikyšková Emília 5 príz. 02/20453642 Mikyskova.Emilia@upsvr.gov.sk
E,I,R,CH,K,V,W,H,L Podmanická Jana, Bc. 5 príz. 02/20453642 Jana.Podmanicka@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 303 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra,Báhoň, Budmerice,Jablonec, Slovenský Grob Pösingerová Veronika, Mgr. 305 2 033/244 3603 veronika.posingerova@upsvr.gov.sk
Pezinok / Grinava/ Adamčíková Martina, Mgr. 305 2 033/244 3607 martina.adamcikova@upsvr.gov.sk
Pezinok, Dubová, Štefanová, Viničné, Vinosady Molnárová Eva, Mgr. 305 2 033/244 3607 eva.molnarova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Šenkvice,Sv. Jur, Vištuk Kováčová Daniela, Bc. 302 2 033/244 3611 daniela.kovacova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Bocorová Zuzana, Mgr. 302 2 033/244 3611 zuzana.bocorova@upsvr.gov.sk
koordinátor Jurčíková Michaela, Mgr. 308 2 033/244 3232 michaela.jurcikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Gavalcová Dana, Mgr. 308 2 033/244 3232 dana.gavalcova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Pezinok Štefucová Hana, Mgr. 304 2 033/244 3616 hana.stefucova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
vedúca referátu Ghidhaoui Róková Katarína 12 2 02/204 53600 katarina.rokova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Senec/A,B,C.D,E/ Briestenská Zuzana, Mgr. 12 2 02/204 53601 zuzana.briestenska@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná,Kalinkovo,Hamuliakovo,Rovinka,Senec/F,G,H,CH,I,J/ Jajcajová Eva, Bc. 12 2 02/204 53600 eva.jajcajova@upsvr.gov.sk
Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji,Hrubá Borša, Hurbanová Ves, Hr. Šúr, Veľký Biel, Most pri Bratislave, Blatné, Senec /K,L,M,N/ Bačinská Silvia, Mgr. 14 2 02/204 53602 silvia.holla@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Nová Dedinka, Vlky, Tomášov, Tureň, Igram, Senec N,O,P,Q,R Úradníková Ľubica, PhDr, 14 2 02/204 53602 lubica.uradnikova@upsvr.gov.sk
Kaplná, Čataj, Reca, Nový Svet, Chor. Grob, Čierna Voda, Miloslavov, Alžbetin dvor, Senec /S,T,U,V,Z,Y/ Mrázová Katarína, Mgr. 14 2 02/204 53602 katarina.mrazova@upsvr.gov.sk
koordinátor Fülöp Erika, Mgr. 12 2 02/204 53601 erika.fulop@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Senec Štefucová Hana, Mgr. 16 2 02/204 53639 hana.stefucova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49, Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, Príspevok na sťahovanie za prácou - § 53a Veronika Čechová, Ing. 403 3 033/2443451 veronika.cechova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60, NP - Praxou k zamestnaniu v BSK - § 54 Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j, NP "Šanca na zamestnanie pre BSK" Daniela Soboličová, Mgr. 402 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu udržania pracovných miest - §50k, asistent výboru pre otázky zamestnanosti, agenda projektov ESF, overovateľ výdavkov ESF Eva Halászová 403 3 033/2443222 eva.halaszova2@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a Ľubica Kováčová 403 3 033/2443222 lubica.kovacova@upsvr.gov.sk
Príspevok na aktivačnú činnosť § 52, Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a, Projekt "Sanca na zamestnanie pre BSK" Mária Kadlecová, Mgr. 404 3 033/2443403 maria.kadlecova@upsvr.gov.sk
Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55, Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56, Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a, Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57, Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59, Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektu, rozpočty a publicita Zuzana Čierna, Ing. 413 3 033/2443401 zuzana.cierna@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Klára Melicharová, Mgr. 413 3 033/2443315 klara.melicharova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47 Zuzana Hornáková, Mgr. 413 3 033/2443401 zuzana.hornakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Jarmila Kováčová, Mgr. 8b príz. 02/20453312 jarmila.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Monika Švarcová, Mgr. 406 3 033/2443316 monika.svarcova@upsvr.gov.sk
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Katarína Strapáková, Mgr. 206 1 033/2443110 katarina.strapakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Zuzana Pavlovičová, JUDr. 2 príz. 02/20453301 zuzana.pavlovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačných centier

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Viera Konkoľová, Ing. 313 2 033/2443370 viera.konkolova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Anton Štrba 313 2 033/2443370 anton.strba@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Ladislav Matula, Ing. 313 2 033/2443370 ladislav.matula@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Koordinátor AC Daniel Kmeťo 10 2 02/20453370 daniel.kmeto@upsvr.gov.sk
späť