Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Gabara Miroslav, PhDr. 24A 2 043/2445100 miroslav.gabara@upsvr.gov.sk
sekretariát Stašáková Erika, Mgr. 24A 2 043/2445101 erika.stasakova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Adamec Ľubomír, Ing. 16B 1 043/2445133 lubomir.adamec@upsvr.gov.sk
Bandíková Andrea, Mgr. 16B 1 043/2445133 andrea.bandikova@upsvr.gov.sk
Suroviaková Alena, Ing. 16B 1 043/2445130 alena.suroviakova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSO, pracovisko Námestovo
Recepcia 0 043/2445250
vedúca oddelenia Kormaňáková Eva, Mgr. 9A 0 043/2445310 eva.kormanakova@upsvr.gov.sk
Babinská Janka, Mgr. 3A 0 043/2445312 janka.babinska@upsvr.gov.sk
Brišáková Ivana, Mgr. 3B 0 043/2445322 ivana.brisakova@upsvr.gov.sk
Ďubeková Anna, Mgr. 5A 0 043/2445315 anna.dubekova@upsvr.gov.sk
Gluštíková Oľga, Mgr. 4B 0 043/2445314 olga.glustikova@upsvr.gov.sk
Jašurová Marta 4B 0 043/2445314 marta.jasurova@upsvr.gov.sk
Kubíková Nina, Ing. 8A 0 043/2445311 nina.kubikova@upsvr.gov.sk
Obtulovičová Janka, Bc. 2A 0 043/2445317 janka.obtulovicova@upsvr.gov.sk
Pilarčíková Mária, Mgr. 6A 0 043/2445320 maria.pilarcikova@upsvr.gov.sk
Sládkovič Peter, Mgr. 8A 0 043/2445311 peter.sladkovic@upsvr.gov.sk
Snováková Zdena, Mgr. 3B 0 043/2445316 zdenka.snovakova@upsvr.gov.sk
Vaterková Oľga, Mgr. 4A 0 043/2445319 olga.vaterkova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Bolibruch Ferdinand, Mgr. 1B 0 043/2445303 ferdinand.bolibruch@upsvr.gov.sk
Krupa Peter, Mgr. 1B 0 043/2445501 peter.krupa@upsvr.gov.sk
Poláková Anna, Mgr. 1B 0 043/2445318 anna.polakova2@upsvr.gov.sk
OSO, pracovisko Zákamenné
Balková Marta, Ing. 4 2 043/2448551 marta.balkova@upsvr.gov.sk
Beňušová Janka, Mgr. 3 2 043/2448311 janka.benusova@upsvr.gov.sk
Boorová Mariana, Mgr. 1 2 043/2448310 marianna.boorova@upsvr.gov.sk
Sobčáková Emília, Mgr. 3 2 043/2448311 emilia.sobcakova@upsvr.gov.sk
OSO, pracovisko Tvrdošín
Recepcia 3 043/2447250
Gasperová Zdena, Mgr. 313 3 043/2447555 zdena.gasperova@upsvr.gov.sk
Hrnčiarová Eva, Mgr. 314 3 043/2447513 eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Ješšová Monika, Mgr. 301 3 043/2447402 monika.jessova@upsvr.gov.sk
Kovalík Jozef, Ing. 303 3 043/2447303 jozef.kovalik@upsvr.gov.sk
Obrtáčová Monika, Mgr. 313 3 043/2447553 monika.obrtacova@upsvr.gov.sk
Palková Dana, Mgr. 304 3 043/2447313 dana.palkova@upsvr.gov.sk
Perichtová Gabriela, Mgr. 312 3 043/2447314 gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk
Pirožáková Eva, Bc. 302 3 043/2447401 eva.pirozakova@upsvr.gov.sk
Železňáková Helena, Mgr. 315 3 043/2447312 helena.zeleznakova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Podstavková Margita, Mgr. 11B 1 043/2445300 margita.podstavkova@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti
Murín Dominik, Ing. 21A 2 043/2445110 dominik.murin@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Barta Pavol, Mgr. 20A 2 043/2445115 pavol.barta@upsvr.gov.sk
Kurhajcová Margita, Ing. 21A 2 043/2445110 margita.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Vránová Ema, JUDr. 20A 2 043/2445115 ema.vranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávanie
vedúci oddelenia Bôžek Štefan, Ing. 13B 1 043/2445450 stefan.bozek@upsvr.gov.sk
Beňušíková Eva, Mgr. 12B 1 043/2445512 eva.benusikova@upsvr.gov.sk
Huráková Mária, Ing. 12B 1 043/2445457 maria.hurakova@upsvr.gov.sk
Skurčáková Jana, Mgr. 20B 3 043/2445456 jana.skurcakova@upsvr.gov.sk
Vlžáková Gabriela, Mgr. 12B 1 043/2445512 gabriela.vlzakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Bebejová Eva, Ing. 309 3 043/2447450 eva.bebejova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP aESF
vedúca oddelenia Jakubjaková Janka, Ing. 15B 0 043/2445400 janka.jakubjakova@upsvr.gov.sk
Baleková Lenka, Mgr. 2B 0 043/2445451 lenka.balekova@upsvr.gov.sk
Brišová Petra, Mgr. 5B 0 043/2445454 petra.brisova@upsvr.gov.sk
Frčová Elena, Mgr. 7B 0 043/2445410 elena.frcova@upsvr.gov.sk
Hetteš Bohumil, Ing. 1B 0 043/2445401 bohumil.hettes@upsvr.gov.sk
Hládeková Gabriela, Mgr. 6B 0 043/2445452 gabriela.hladekova@upsvr.gov.sk
Macalova Eva, Mgr. 2B 0 043/2445412 eva.macalova@upsvr.gov.sk
Martvoňová Janka, Ing. 5B 0 043/2445453 janka.martvonova@upsvr.gov.sk
Ončáková Martina, Mgr. 10B 0 043/2445220 martina.oncakova@upsvr.gov.sk
Miklátková Monika, Mgr. 10B 1 043/2445222 monika.miklatkova@upsvr.gov.sk
Paveleková Renáta, Mgr. 5B 0 043/2445455 renata.pavelekova@upsvr.gov.sk
Straková Oľga, Mgr. 7B 0 043/2445410 olga.strakova@upsvr.gov.sk
Šimulčíková Judita, Ing. 10B 1 043/2445220 judita.simulcikova@upsvr.gov.sk
Vrábľová Katarína, Mgr. 2B 0 043/2445412 katarina.vrablova@upsvr.gov.sk
Vrtielová Ivana, Mgr. 10B 0 043/2445222 ivana.vrtielova@upsvr.gov.sk
Žitňáková Emília, Mgr. 6B 0 043/2445411 emilia.zitnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Beňušová Jana, Ing. 310 3 043/2447452 jana.benusova@upsvr.gov.sk
Gibasová Slávka, Mgr. 305 3 043/2447451 slavka.gibasova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrá
vedúci oddelenia Katreník Štefan, Ing. 20B 2 043/2445350 stefan.katrenik@upsvr.gov.sk
Jablonská Jana, Mgr. 20B 2 043/2445350 jana.jablonska@upsvr.gov.sk
Jagelka Lukáš, Ing. 20B 2 043/2445350 lukas.jagelka@upsvr.gov.sk
Martvoň Jaroslav 20B 2 043/2445350 jaroslav.martvon@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Branický Róbert, Ing. 101 1 043/2447350 robert.branicky@upsvr.gov.sk
Suranová Silvia, Bc. 101 1 043/2447350 silvia.suranova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Skurčák Peter, Mgr. 30A 3 043/2445500 peter.skurcak@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Sivoňová Katarína, Ing. 10A 1 043/2445510 katarina.sivonova@upsvr.gov.sk
Balušíková Anna, Mgr. 12A 1 043/2445551 jana.hajduchova@upsvr.gov.sk
Barčáková Michaela, Mgr. 14A 1 043/2445515 michaela.barcakova@upsvr.gov.sk
Bubláková Oľga, Mgr. 13A 1 043/2445553 olga.bublakova@upsvr.gov.sk
Dominová Daniela, Mgr. 12A 1 043/2445552 daniela.dominova@upsvr.gov.sk
Gargašová Janka, Mgr. 13A 1 043/2445553 janka.gargasova@upsvr.gov.sk
Hajdúchová Jana, Mgr. 14A 1 043/2445513 jana.hajduchova@upsvr.gov.sk
Laštík Ján, PhDr. 10A 1 043/2445550 jan.lastik@upsvr.gov.sk
Loffayová Monika, Mgr. 14B 1 043/2445511 monika.loffayova@upsvr.gov.sk
Murínová Darina, Mgr. 12A 1 043/2445551 darina.murinova@upsvr.gov.sk
Tarčáková Monika, Bc. 14B 1 043/2445511 monika.tarcakova@upsvr.gov.sk
Tomašíková Valéria, PhDr. 14A 1 043/2445513 valeria.tomasikova@upsvr.gov.sk
Troppová Renáta, Mgr. 12A 1 043/2445514 renata.troppova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Bajová Jarmila, Ing. 114 1 043/2447511 jarmila.bajova@upsvr.gov.sk
Beňová Katarína, Ing. 112 1 043/2447551 katarina.benova@upsvr.gov.sk
Dominová Mária, Bc. 114 1 043/2447511 maria.dominova@upsvr.gov.sk
Furdeková Lucia, Mgr. 102 1 043/2447554 lucia.furdekova2@upsvr.gov.sk
Turčáková Daniela, Mgr. 113 1 043/2447552 daniela.turcakova@upsvr.gov.sk
Žáková Kveta, Ing. 113 1 043/2447552 kveta.zakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Protušová Mária, Mgr. 37A 3 043/2445600 maria.protusova@upsvr.gov.sk
Dafčík Vladimír, Bc. 36A 3 043/2445603 vladimir.dafcik@upsvr.gov.sk
Gemeľová Emília, Mgr. 36A 3 043/2445603 emilia.gemelova@upsvr.gov.sk
Hládeková Jana, Mgr. jana.hladekova@upsvr.gov.sk
Hvoľková Martina, Mgr. martina.hvolkova@upsvr.gov.sk
Chromeková Marta, Mgr. 37A 3 043/2445601 marta.chromekova@upsvr.gov.sk
Juriňáková Antónia, Mgr. 37A 3 043/2445601 antonia.jurinakova@upsvr.gov.sk
Kudjaková Jana, Mgr. jana.kudjakova@upsvr.gov.sk
Mušáková Marcela, Mgr. 39A 3 043/2445602 marcela.musakova@upsvr.gov.sk
Smitková Ivana, Mgr. 39A 3 043/2445602 ivana.smitkova2@upsvr.gov.sk
Sochuliaková Andrea, Judr. 37A 3 043/2445601 andrea.sochuliakova@upsvr.gov.sk
Zábeľová Antónia, Mgr. 36A 3 043/2445603 antonia.zabelova@upsvr.gov.sk
Zboňáková Soňa, Mgr. sona.zbonakova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Kovalíčková Zuzana, Mgr. 38A 3 043/2445503 zuzana.kovalickova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Balúnová Zuzana, Mgr. 202 2 043/2447605 zuzana.balunova@upsvr.gov.sk
Čičmanová Oľga, Mgr. 111 1 043/2447602 olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk
Džuganová Lenka, Mgr. 106 1 043/2447604 lenka.dzuganova@upsvr.gov.sk
Gočálová Patrícia, Mgr. 106 1 043/2447604 patricia.gocalova@upsvr.gov.sk
Gregorcová Eva, Ing. 111 1 043/2447602 eva.gregorcova@upsvr.gov.sk
Klokočková Alena, Mgr. 110 1 043/2447601 alena.klokockova@upsvr.gov.sk
Korčušková Lucia, Mgr. 106 1 043/2447604 lucia.korcuskova@upsvr.gov.sk
Škumát Milan, Bc. 110 1 043/2447601 milan.skumat@upsvr.gov.sk
Vošková Simona, Mgr. 202 2 043/2447605 simona.voskova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Kovalíčková Zuzana, Mgr. 215 2 043/2447503 zuzana.kovalíčková@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
vedúca oddelenia Kavoňová Gabriela, Mgr. 34A 3 043/2445640 gabriela.kavonova@upsvr.gov.sk
Farská Gabriela, Mgr. 35A 3 043/2445672 gabriela.farska@upsvr.gov.sk
Farská Zdenka, Ing. 31A 3 043/2445642 zdenka.farska@upsvr.gov.sk
Ferancová Alena, Mgr. 32A 3 043/2445643 alena.ferancova@upsvr.gov.sk
Genzorová Mária, Mgr. 33A 3 043/2445641 maria.genzorova@upsvr.gov.sk
Lukačovská Zuzana, Mgr. 35A 3 043/2445672 zuzana.lukacovska@upsvr.gov.sk
Mayerová Andrea, Mgr. 31A 3 043/2445642 andrea.mayerova@upsvr.gov.sk
Mokošáková Ľubica, Mgr. 32A 3 043/2445643 lubica.mokosakova@upsvr.gov.sk
Stašáková Viera, Mgr. 14B 1 043/2445511 viera.stasakova@upsvr.gov.sk
Toporová Valéria, PhDr. PhD. 34A 3 043/2445670 valeria.toporova@upsvr.gov.sk
Vajdiarová Viera, Mgr. 33A 3 043/2445641 viera.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Ferenčíková Zdenka, Mgr. 102 1 043/2447554 zdenka.ferencikova@upsvr.gov.sk
Jandurová Silvia, Mgr. 103 1 043/2447641 silvia.jandurova@upsvr.gov.sk
Korčušková Eva, Mgr. 103 1 043/2447641 eva.korcuskova@upsvr.gov.sk
Kovalíková Eva, Mgr. 105 1 043/2447671 eva.kovalikova@upsvr.gov.sk
Kozáková Elena, Ing. 105 1 043/2447671 elena.kozakova@upsvr.gov.sk
Letrich Juraj 104 1 043/2447642 juraj.letrich@upsvr.gov.sk
Melníková Tatiana, Mgr. 104 1 043/2447642 tatiana.melnikova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Benčíková Alena, Mgr. 23B 2 043/2445170 alena.bencikova@upsvr.gov.sk
Bolibruchová Monika, Ing. 25B 2 043/2445194 monika.bolibruchova@upsvr.gov.sk
Ďubašáková Mária 25B 2 043/2445173 maria.dubasakova@upsvr.gov.sk
Gemeľa Milan 043/2445193 milan.gemela@upsvr.gov.sk
Graňáková Jarmila 25B 2 043/2445192 jarmila.granakova@upsvr.gov.sk
Janečková Terézia 24B 2 043/2445174 terezia.janeckova@upsvr.gov.sk
Klinovská Ivana, Mgr. Podateľňa 0 043/2445999 ivana.klinovska@upsvr.gov.sk
Mudroňová Božena 25B 2 043/2445171 bozena.mudronova@upsvr.gov.sk
Ogureková Michaela, Mgr. 21B 2 043/2445190 michaela.ogurekova@upsvr.gov.sk
Tomaštíková Helena, Mgr. 24B 2 043/2445174 helena.tomastikova@upsvr.gov.sk
Uhliariková Marta, Ing. 25B 2 043/2445171 marta.uhliarikova@upsvr.gov.sk
Vrabčeková Elena, Mgr. 21B 2 043/2445190 elena.vrabcekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Kuric Vladimír 117 1 043/2447193 vladimir.kuric@upsvr.gov.sk
Šišková Dagmar, Mgr. 115 1 043/2447195 dagmar.siskova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
metodik Gráciková Jozefína, Ing. 11A 1 043/2445150 jozefina.gracikova@upsvr.gov.sk
metodik Grzybová Jana, Ing. 15A 1 043/2445151 jana.grzybova@upsvr.gov.sk
mzdové oddelenie Matisova Ľudmila, Mgr. 22B 2 043/2445179 ludmila.matisova@upsvr.gov.sk
personálne oddelenie Náhla Viera, Ing. 22B 2 043/2445120 viera.nahla@upsvr.gov.sk
informatik Panek Miloš, Ing. 15A 1 043/2445153 milos.panek@upsvr.gov.sk
späť