Kontakty

Spojovateľ/ka

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš 044/2440999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Informátor úradu Telefónna ústredňa 1 príz. 044/2440999

Oddelenie služieb pre občana

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Droppová Miriam, Ing. 209 2 044/2440510 miriam.droppova@upsvr.gov.sk
Recepcia Mišurová Katarína, Bc. 1 prízemie 044/2440320 katarina.misurova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KOS-KOU, MN-MŽ, ŠA-ŠS Húleková Libuša, Bc. 203 2 044/2440671 libusa.hulekova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúca na: GA-GK, KOK-KOR, MA-MAŠ a O Nemcová Denisa, Mgr. 203 2 044/2440312 denisa.nemcova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KOV-KR, HOM-HZ Poliaková Renata 204 2 044/2440455 renata.poliakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: BALV-BOB, R, Ŕ, W Moravová Dominika, Bc. 204 2 044/2440554 dominika.moravova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: V, SA-SL Perončíková Martina, Ing. 205 2 044/2440317 martina.peroncikova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KS-KŽ, L, Ľ, Ĺ Glončáková Kamila, Mgr. 205 2 044/2440552 kamila.gloncakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce: Balážová, T, Ť Riessová Alena 207 2 044/2440556 alena.riessova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KA-KOJ, F, E, I, Í, Y Kráľ Patrik 208 2 044/2440672 patrik.kral@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce: Baláž, BA-BALU, C, CH, ŠT-ŠŽ Bartková Zuzana, Ing. 208 2 044/2440519 zuzana.bartkova2@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: DZ-DŽ GL-GŽ, MAT-ML Tekelová Zuzana, Ing. 210 2 044/2440404 zuzana.tekelova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: PA-PEŤ, HA-HOL Ilavská Denisa, Mgr. 210 2 044/2440516 denisa.ilavska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: BOC-BŽ, U, Ú, Z, Ž Janíková Marcela 211 2 044/2440518 marcela.janikova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: A, Á, J, PEU-POR Dančová Katarína, PhDr. 211 2 044/2440314 katarina.dancova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: Č, D, Ď, N, Ň Bušová Ivana. Mgr. 212 2 044/2440670 ivana.busova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: POS-PŽ, SM-SŽ Priechodská Soňa, Mgr. 212 2 044/2440454 sona.priechodska@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
Recepcia 16 2
Priezviská začínajúce na: A, Á, F, E, P Šimonová Katarína, Mgr. 14 2 044/2441320 katarina.simonova2@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: J, K, U, Ž Ondrušová Veronika, Bc. 14 2 044/2441322 veronika.ondrusova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: Č, D, Ď, DZ, DŽ, S, T, Ť Bohmerová Eva 10 2 044/2441520 eva.bohmerova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: B, I, Í, Y a O Petranová Kubíková Simona, Mgr. 8 2 044/2441524 simona.petranova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: G, L, Ľ, R Koreňová Mária 8 2 044/2441313 maria.korenova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: C, CH, N, Š, Z Tkáčová Jana, Mgr. 10 2 044/2441521 jana.tkacova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: H, M, V, W Chodás Lukáš 10 2 044/2441323 lukas.chodas@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Služby pre zamestnávateľa Farbáková Jana, Mgr. 201 2 044/2440318 jana.farbakova@upsvr.gov.sk
služby pre zamestnávateľa Kokavcová Lucia, Mgr. 201 2 044/2440110 lucia.kokavcova@upsvr.gov.sk

riaditeľka OSZ

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Chomisteková Janka, PhDr. 305 3 044/2440300 janka.chomistekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Parasková Ivana, PhDr. 213 2 044/2440450 ivana.paraskova@upsvr.gov.sk
Tekeljaková Monika, Mgr. 214 2 044/2440316 monika.tekeljakova@upsvr.gov.sk
NP - Vzdelávanie mladých UoZ, KOMPAS+, REPAS+ Dzurošková Martina, Mgr. 214 2 044/2440316 martina.dzuroskova@upsvr.gov.sk
NP - Reštart pre mladých UoZ, OPaV Turoň Petr, Mgr. 103 1 044/2440130 petr.turon@upsvr.gov.sk
Turčaníková Ľubica, PhDr. 103 1 044/2440130 lubica.turcanikova@upsvr.gov.sk
NP-Podpora individualizovaného poradenstva pre DN a UoZ Huláková Petra, Mgr. 100 1 044/2440323 petra.hulakova@upsvr.gov.sk
NP-Podpora individualizovaného poradenstva pre DN a UoZ Jezná Lucia, Mgr. 100 1 044/2440323 lucia.jezna@upsvr.gov.sk
NP-Podpora individualizovaného poradenstva pre DN a UoZ Pechová Eva, Mgr. 100 1 044/2440323 eva.pechova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kohútová Jana, Mgr. 216 2 044/2440643 jana.kohutova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
Profantová Zuzana, Mgr. 1 2 044/2441321 zuzana.profantova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kostrzevová Milena, Bc. 412 4 044/2440453 milena.kostrzevova@upsvr.gov.sk
Fiačanová Dominika. Bc. 410 4 044/2440403 dominika.fiacanova@upsvr.gov.sk
Hrompová Veronika, Ing. 410 4 044/2440315 veronika.hrompova@upsvr.gov.sk
Matejková Janka, Mgr. 411 4 044/2440223 janka.matejkova@upsvr.gov.sk
Klocková Martina, Ing. 411 4 044/2440224 martina.klockova@upsvr.gov.sk
Miklošová Milena, PhDr. 415 4 044/2440401 milena.miklosova@upsvr.gov.sk
Stodola Rastislav, Bc. 415 4 044/2440456 rastislav.stodola@upsvr.gov.sk
Mičuchová Katarína, Ing. 413 4 044/2440310 katarina.micuchova@upsvr.gov.sk
Ilavská Anna 413 4 044/2440452 anna.ilavska@upsvr.gov.sk
Gvozdiaková Anežka, Ing. 412 4 044/2440225 anezka.gvozdiakova@upsvr.gov.ak
Macková Martina, Mgr. 412 4 044/2440221 martina.mackova@upsvr.gov.sk
NP Šanca pre mladých Mužilová Lenka, Ing. 415 4 044/2440457 lenka.muzilova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, - pevná linka - 044/2440195 Sálusová Jana,Mgr. 310 3 905944765 jana.salusova@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2440199 Bella Adam 311 3 905944724 adam. bella@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2440198 Hollá Katarína 311 3 905944726 katarina.holla2@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2440198 Dvořák Michal 311 3 905944723 michal.dvorak@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
koordinátor - pevná linka - 044/2441197 Gajdoš Michal 18 2 905944728 michal.gajdos@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2441197 Piovarči Tomáš 18 2 905944725 tomas.piovarci@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2441198 Bohmerová Martina, Bc. 15 2 905944751 martina.bohmerova@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2441198 Repková Zuzana 15 2 905944760 zuzana.repkova2@upsvr.gov.sk

Riaditeľ OSV

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí Michalec Lukáš, Mgr. 304 3 044/2440500 lukas.michalec@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Dideková Lenka, Ing 005 Príz. 044/2440610 lenka.didekova@upsvr.gov.sk
Psychologička Brezinová Jana, PhDr. 108 1 044/2440607 jana.brezinova@upsvr.gov.sk
Psychologička Zapachová Katarína, Mgr. 108 1 044/2440607 katarina.zapachova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Oravcová Helena, PhDr. 403 4 044/2440550 helena.oravcova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Škerdová Patrícia, Ing. 400 4 044/2440513 patricia.skerdova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Močarníková Mária, Bc. 400 4 044/2440522 maria.mocarnikova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Perončíková Anna, Ing. 401 4 044/2440511 anna.peroncikova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Šeďová Miriam, Mgr. 400 4 044/2440557 miriam.sedova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Štrbová Michaela, Bc. 402 4 044/2440331 michaela.strbova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Magurová Monika, Mgr. 402 4 044/2440553 monika.magurova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Rádiová Miriam, Mgr. 401 4 044/2440515 miriam.radiova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Jozefčeková Michaela, Mgr. 402 4 044/2440514 michaela.jozefcekova@upsvr.gov.sk
terénna pracovníčka Milecová Martina, Mgr. 16 prízemie 044/2440701 martina.milecova@upsvr.gov.sk
terénna pracovníčka Jakubčeková Barbora, Bc. 16 prízemie 044/2440701 barbora.jakubcekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
odd. HN, NV a ŠSD Chebeňová Michaela, Bc. 6 2 044/2441559 michaela.chebenova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Ščerbová Anna, Mgr. 6 2 044/2441319 anna.scerbova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Lehotská Slavka, Bc. 6 2 044/2441525 slavka.lehotska@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Majstráková Anna, Mgr. 7 2 044/2441557 anna.majstrakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Urbanovičová Jana, Mgr. 104 1 044/2440640 jana.urbanovicova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Sviteková Libuša, MUDr. 105 1 044/2440674 libusa.svitekova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Hošková Zdena, MUDr. 105 1 044/2440674 zdena.hoskova@upsvr.gov.sk
posudkové Repčeková Andrea, Mgr. 109 1 044/2440673 andrea.repcekova@upsvr.gov.sk
posudkové Uličná Martina, PhDr. 109 1 044/2440551 martina.ulicna@upsvr.gov.sk
posudkové Ščambová Iveta, Mgr. 109 1 044/2440644 iveta.scambova@upsvr.gov.sk
ŤZP Ciglerová Anna, Bc. 110 1 044/2440641 anna.ciglerova@upsvr.gov.sk
ŤZP Nahálková Viera, Mgr. 110 1 044/2440517 viera.nahalkova@upsvr.gov.sk
ŤZP Šimovčiaková Petra, Mgr. 111 1 044/2440642 petra.simovciakova@upsvr.gov.sk
ŤZP Užíková Ľudmila, Mgr. 111 1 044/2440646 ludmila.uzikova@upsvr.gov.sk
ŤZP Gvozdiaková Martina, Ing. 111 1 044/2440645 martina.gvozdiakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Bátoryová Ivana, Mgr 16 prízemie 044/2440701 ivana.batoryova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Adamčík Jaroslav, Mgr. 16 prízemie 044/2440701 jaroslav.adamcik@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
ŤZP Bobríková Dana 5 2 044/2441645 dana.bobrikova@upsvr.gov.sk
ŤZP Rumanská Ivana, Bc. 5 2 044/2441647 ivana.rumanska@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Olejníková Dana, Mgr. 404 4 044/2440600 dana.olejnikova@upsvr.gov.sk
SPOaDK Durdíková Ľubica, Mgr. 404 4 044/2440609 lubica.durdikova@upsvr.gov.sk
referentka Beňová Anna, Mgr. 405 4 044/2440603 anna.benova@upsvr.gov.sk
referentka Sprisková Beata, Mgr. 405 4 044/2440602 beata.spriskova@upsvr.gov.sk
referentka Sásiková Monika, Mgr. 406 4 044/2440605 monika.sasikova@upsvr.gov.sk
referentka Vozárová Iveta, Mgr. 406 4 044/2440606 iveta.vozarova@upsvr.gov.sk
referentka Paulusová Jana, Mgr. 407 4 044/2440601 jana.paulusova2@upsvr.gov.sk
referentka Sedláčková Dana, PhDr. 407 4 044/2440608 dana.sedlackova@upsvr.gov.sk
referentka Jurgošová Ľubica, Mgr. 408 4 044/2440501 lubica.jurgosova@upsvr.gov.sk
referentka Macková Erika, Mgr. 408 4 044/2440604 erika.mackova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník VO Garbová Ivana, Mgr. 106 1 044/2440702 ivana.garbova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NRS Heinereichová Anna, Mgr. 107 1 044/2440702 anna.heinereichova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Bátiková Zuzana, Mgr. 215 2 044/2440451 zuzana.batikova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Petrová Ľubica, Mgr. 215 2 044/2440451 lubica.petrova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Kučerová Zuzana, Mgr. 215 2 044/2440621 zuzana.kucerova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Jančuška Rudolf, Mgr. 215 2 044/2440621 rudolf.jancuska@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Lašová Tatiana, Mgr. 215 2 044/2440621 tatiana.lassova@upsvr.gov.sk
psychológ - NRS Lehotská Michaela, Mgr. 107 1 044/2440702 michaela.cajkova@upsvr.gov.sk
psychológ VO Gajdošová Jana, Mgr. 107 1 044/2440702 jana.gajdosova3@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bruteničová Dana, PhDr. 308 3 044/2440181 dana.schoberova@upsvr.gov.sk
rozpočtárka Ilavská Jana, Ing. 307 3 044/2440170 jana.ilavska@upsvr.gov.sk
OE Furdzová Katarína, Ing. 306 3 044/2440171 katarina.furdzova@upsvr.gov.sk
OE Harych Alena, Mgr. 306 3 044/2440172 alena.harych@upsvr.gov.sk
OE Janovčíková Katarína, Ing. 306 3 044/2440174 katarina.janovcikova@upsvr.gov.sk
OE - podateľňa Skubíková Jarmila, Mgr. 303 3 044/2440190 jarmila.skubikova@upsvr.gov.sk
EO - všeobecná správa Cibáková Zdena, Mgr. 307 3 044/2440191 zdena.cibakova@upsvr.gov.sk
OE Pardel Ladislav, Mgr. 303 3 044/2440193 ladislav.pardel@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka Dzurošková Beata, Ing. 309 3 044/2440132 beata.dzuroskova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Pristašová Adriana, Ing. 309 3 044/2440131 adriana.pristasova@upsvr.gov.sk

Zamestnanci ústredia PSVR

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
EURES poradca Kubovičová Zuzana, Ing. 201 2 044/2440303 zuzana.kubovicova@upsvr.gov.sk
informatik - oddelenie prevádzky Hrabovský Ľuboš 202 2 044/2440150 lubos.hrabovsky@upsvr.gov.sk
referent - mzdové oddelenie Urbanovičová Ľubica 312 3 044/2440173 lubica.urbanovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - personálne oddelenie Podhorányová Gabriela, Mgr. 312 3 044/2440121 gabriela.podhoranyova@upsvr.gov.sk
späť