Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Zorvan Peter, Ing. PhD. 306 2 045/2444100 peter.zorvan@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa Kašiarová Mária 306 2 045/2444101 maria.kasiarova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa Weisová Erika, Mgr. 130 prízemie 045/2444102 erika.weisova@upsvr.gov.sk
fax 045/2444109
Referát kontroly
finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície Furindová Mária, Ing. 332 2 045/2444130 maria.furindova@upsvr.gov.sk
finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície Ďurica Michal, Mgr. 332 2 045/2444131 michal.durica@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia Kováčová Eva, Mgr. 135 prízemie 045/2444200 eva.kovacova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, S, T) Kašiarová Henrieta 136 prízemie 045/2444206 henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (B, Z) Tichá Mária, Mgr. ml. 132 prízemie 045/2444209 maria.tichaml@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (C, D, E) Hanusková Silvia, Mgr. 122 prízemie 045/2444204 silvia.hanuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (F, G, H, CH, I, J, L) Kondeková Silvia, Mgr. 131 prízemie 045/2444210 silvia.kondekova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (M, P, V, W); Recepcia Koóšová Tatiana 119 prízemie 045/2444201 tatiana.koosova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (N, K, O, R, U) Labudová Alena 120 prízemie 045/2444202 alena.labudova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Baďan Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Belá Zajvaldová Eva 134 prízemie 045/2444207 eva.zajvaldova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banský Studenec Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Beluj Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dekýš Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ilija Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kozelník Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Močiar Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kozelník Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Počúvadlo Zajvaldová Eva 134 prízemie 045/2444207 eva.zajvaldova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Podhorie Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prenčov Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Svätý Anton Hanusková Silvia, Mgr. 122 prízemie 045/2444204 silvia.hanuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Štiavnické Bane Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Vysoká Zajvaldová Eva 134 prízemie 045/2444207 eva.zajvaldova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
voľné pracovné miesta, zamestávanie občanov Európskej únie a tretích krajín Rückschlossová Lucia, Mgr. 124 prízemie 045/2444205 lucia.ruckschlossova@upsvr.gov.sk
povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, hromadné prepúšťanie Tichá Mária, Mgr. ml. 132 prízemie 045/2444209 maria.tichaml@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
vedúci úseku služieb pre občana Bakoš Peter, Mgr. 213 1 045/2448200 peter.bakos@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, C, L, Ľ, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž) Holečková Marta 203 1 045/2448203 marta.holeckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, R, S) Nemcová Anna, Ing. 202 1 045/2448205 anna.nemcova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (K, M, N, Ň, O, P) Zliechovcová Dagmar, Ing. 203 1 045/2448207 dagmar.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, Ľ, M) Búryová Bronislava, Bc. 209 1 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (N, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž); Recepcia Tomková Jana 209 1 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horné Hámre Búryová Bronislava, Bc. 209 1 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hrabičov Bernátová Viera, Ing. 202 1 045/2448204 viera.bernatova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kľak Búryová Bronislava, Bc. 209 1 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ostrý Grúň Bernátová Viera, Ing. 202 1 045/2448204 viera.bernatova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Píla Bernátová Viera, Ing. 202 1 045/2448204 viera.bernatova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Veľké Pole Bernátová Viera, Ing. 202 1 045/2448204 viera.bernatova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Voznica Tomková Jana 209 1 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Župkov Gazdíková Marta, Mgr. 208 1 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Gazdíková Marta, Mgr. 208 1 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
fax 045/2447109
koordinátor pracoviska Naď Jaroslav, Ing. 4 3 045/2447100 jaroslav.nad@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, B, C, Č, D) Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Ď, E, F, H, CH, P) Spurná Miriam, Mgr. 2 1 045/2447207 miriam.spurna@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (I, J, K ,L, Ľ, M) Pischová Natália, PhDr. 3 1 045/2447203 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (N, O, R, U, V, W, Y ) Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (S, Š, G), Recepcia Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (T, Ť, Z, Ž) Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Brehy Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
travlý pobyt Hronský Beňadik Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
travlý pobyt Malá Lehota Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Orovnica Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Rudno nad Hronom Pischová Natália, PhDr. 3 1 045/2447203 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Veľká Lehota Spurná Miriam, Mgr. 2 1 045/2447207 miriam.spurna@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Tekovská Breznica Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
vedúca úseku služieb pre občana a vedúca pracoviska Žiar nad Hronom Kropilová Daniela, JUDr. Ing. 17 1 045/2445100 daniela.kropilova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom A, Á Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ba - Bď Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Be - Bch Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Bi - Bž Schmidtová Iveta. Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom C, Č Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom D, Ď, Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom E, É Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom F Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom G Kúdelová Lenka, Mgr. 11 prízemie 045/2445210 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom H Schmidtová Iveta. Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom CH, I, Í, J Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kaa - Kak Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kal Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt iar nad Hronom Kam - Kaž Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kb - Kň Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Koa - Kou Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kov - Kož Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kp - Kr Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ks - Kž Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom L, Ľ Bellušová Magdaléna 3 prízemie 045/2445203 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ma - Mch Schmidtová Iveta. Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Mi - Mň Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Mo - Mž Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom N, Ň Kúdelová Lenka, Mgr. 11 prízemie 045/2445210 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom O, Ó Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Pa - Pch Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Pi - Pž Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Q Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom R, Ř Bellušová Magdaléna 3 prízemie 045/2445203 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Sa - Sk Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Sl - Sž Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ša - Šb Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Šc - Šk Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Šl - Šž Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom T, Ť Bellušová Magdaléna 3 prízemie 045/2445203 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom U, Ú Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Va - Vch Bellušová Magdaléna 3 prízemie 045/2445203 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Vi - Vž, W Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom X, Y, Z Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ž Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bzenica Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Trnávka Bellušová Magdaléna 3 prízemie 045/2445203 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ždaňa Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (A-K) Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L-Š) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L-Ž) Bellušová Magdaléna 1 prízemie 045/2445203 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronská Dúbrava Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Janova Lehota Schmidtová Iveta. Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kosorín Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ladomerská Vieska Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lehôtka pod Brehmi Kúdelová Lenka, Mgr. 11 prízemie 045/2445210 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovča Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovčica-Trubín Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila Kúdelová Lenka, Mgr. 11 prízemie 045/2445210 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Pitelová Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prestavlky Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prochot Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Repište Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Sklené Teplice Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Slaská Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Trnava Hora Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Vyhne Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Novodomcová Eleonóra 17 1 045/2445212 eleonora.novodomcova@upsvr.gov.sk
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
fax 045/6720535
koordinátor pracoviska Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, Ľ) Zaťková Zuzana, Mgr. 1 1 045/2446201 zuzana.zatkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (M, N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž), Recepcia Elešová Petra 1 1 045/2446202 petra.elesova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bartošova Lehôtka Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ves Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ves Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ihráč Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Jastrabá Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferenčíková@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kopernica Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferenčíková@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Krahule Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferenčíková@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnické Bane Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferenčíková@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kunešov Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferenčíková@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lúčky Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferenčíková@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nevoľné Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Filipčíková Jana, Mgr. 312 2 045/2444300 jana.filipcikova@upsvr.gov.sk
Refrát správneho konania
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Havaldová Jana, Mgr. 313 2 045/2444301 jana.havaldova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Čunderlík Štefan 110 prízemie 045/2448302 stefan.cunderlik@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Adamová Lívia, Mgr. 30 2 045/2445404 livia.adamova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia, § 54 REPAS Gregáň Ivan, Ing. 223 1 045/2444310 ivan.gregan@upsvr.gov.sk
§ 43 odborné poradenské služby Csóri Peter, PhDr. 215 1 045/2444311 peter.csori@upsvr.gov.sk
§ 46 vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 43 odborné poradenské služby Hajduová Michaela, Ing. 214 1 045/2444312 michaela.hajduova@upsvr.gov.sk
Klub práce 204 1 045/2444455
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS Tóthová Katarína, Mgr. 204 1 045/2448311 katarina.tothova@upsvr.gov.sk
§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS Briešková Miriam, Ing. 204 1 045/2448312 miriam.brieskova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS Urichová Mária, Mgr. 3 prízemie 045/2445311 maria.urichova@upsvr.gov.sk
§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS Mlatecová Eva, PhDr. 3 prízemie 045/2445312 eva.mlatecova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca aktivačného centra Kašiarová Katarina, Mgr. prízemie 045/2444370 katarina.kasiarova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Štiavnické Bane, Svätý Anton a mesto Banská Štiavnica Múdra Vanesa 125 prízemie 045/2444372 vanesa.mudra@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Banský Studenec, Ilija, Močiar, Podhorie, Banská Belá, Dekýš, Kozelník, Vysoká a mesto Banská Štiavnica Čunderlíková Denisa 126 prízemie 045/2444373 denisa.cunderlikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obec Hodruša-Hámre a mesto Žarnovica Bakošová Monika, Ing. 207 1 045/2448371 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Horné Hámre, Hrabičov, Kľak, Malá Lehota, Ostrý Grúň, Píla, Rudno nad Hronom, Veľká Lehota, Veľké Pole, Voznica, Župkov Luptáková Marta 207 1 045/2448372 marta.luptakova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Brehy, Hronský Beňadik, Nová Baňa, Orovnica, Tekovská Breznica Borošová Helena, Ing. 205 1 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Hronská Dúbrava, Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné Brestovanská Viera, Ing. 31 2 045/2445371 viera.brestovanska@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obec Ladomerská Vieska a mesto Žiar nad Hronom Albertyová Erika, Bc. 29 2 045/2445372 erika.albertyova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Janova Lehota, Kosorín, Lovčica-Trubín, Lutila, Slaská a mesto Žiar nad Hronom Jančoková Ľubomíra, Mgr. 29 2 045/2445374 lubomira.jancokova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Lehôtka pod Brehmi, Prestavlky, Prochot Bakošová Monika, Ing. 207 1 045/2448371 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Bzenica, Hliník nad Hronom, Vyhne Luptáková Marta 207 1 045/2448372 marta.luptakova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa, Lovča, Repište, Sklené Teplice Borošová Helena, Ing. 205 1 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia Slávik Dušan, Ing. 224 1 045/2444400 dusan.slavik@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre pracovisko Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP, § 54 NP Hrady, § 54 NP Úspešne na trhu práce Belovická Monika, Ing. 209 1 045/2444401 monika.belovicka@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50 - vytváranie prac. miest pre znevýhod. UoZ, § 54 NP XX, § 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) Weissová Lenka, Ing. 221 1 045/2444402 lenka.weissova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, NPXXI/A , §54 - NP Podpora vytvárania PM u verejných zamestnávateľov, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 54 Cesta z kruhu nezamestnanosti pre okres Žarnovica Murančanová Eva, Mgr. 222 1 045/2444403 eva.murancanova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 51a - podpora vytvorenia PM v prvom pravielne platenom zamestnaní, § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti pre okres Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp. na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ Lúdiková Martina, Ing. 210 1 045/2444405 martina.ludikova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50k - prísp. na podporu udržania PM, § 51 - absolventká prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 NP Absolventká prax štartuje zamestnanie, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp.na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ Voštiarová Katarína, Bc. 220 1 045/2444407 katarina.vostiarova@upsvr.gov.sk
Národné projekty PZ VAOTP, Šanca na zamestnanie, Cesta z kruhu nezamestnanosti, Úspešne na trhu práce, REPAS Škvarková Michaela, Bc. 225 1 045/2444408 michaela.skvarkova@upsvr.gov.sk
Národné projekty Absolventská prax štartuje zamestnanie, Praxou k zamestnaniu, Podpora zamestnanávania ZP, Chceme byť aktívni na trhu práce 50+ Machilová Mária 225 1 045/2444409 maria.machilova@upsvr.gov.sk
Národné projekty PZ VAOTP, Hrady, DEI NS, Efektivita II Sentineková Lucia, Mgr. 225 1 045/2444 410 lucia.sentinekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 54 NP Hrady, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 54 NP Podpora vytvárania prac.miest u verejných zamestnávateľov, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Lipianska Janka, Mgr. 206 1 045/2448401 janka.lipianska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 54 NP Úspešne na trhu práce Oslancová Jana, Mgr. 206 1 045/2448402 jana.oslancova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 -prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 NP Hrady Krištofová Andrea, Ing. 205 1 045/2448403 andrea.kristofova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce, § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť Buzalková Zuzana 27 2 045/2445401 zuzana.buzalkova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 54 NP Hrady, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti Laslavská Petra, Mgr. 27 2 045/2445402 petra.laslavska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 -prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou Majsniarová Alžbeta, JUDr. 27 2 045/2445403 alzbeta.majsniarova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí - § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Adamová Lívia, Mgr. 30 2 045/2445404 livia.adamova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Bosáková Melita, Mgr. 309 2 045/2444500 melita.bosakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia, príspevok na pohreb Knoppová Slavka, Mgr. 335 2 045/2444550 slavka.knoppova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (M, N, Ň, O, P, Q, R); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Kozelník, Podhorie Dotácie v pôsobnosti MPSVR SR Kmeťová Petra, Mgr. 335 2 045/2444551 petra.kmetova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (H, Ch, I, J, K, L, Ľ, Z, Ž); obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Prenčov, Vysoká Šutáková Alena, Mgr. 336 2 045/2444552 alena.sutakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G) Beňová Lucia 335 2 045/2444553 lucia.benova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S, Š, T, Ť, U, V, W); obec: Beluj, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane Čaklošová Viera, Bc. 336 2 045/2444554 viera.caklosova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Blahútová Lýdia, Mgr. 336 2 045/2444555 lydia.blahutova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny a vedúca pracoviska Vavrová Jana, Ing. 211 1 045/2448100 jana.vavrova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (G, M, N, U, Ž); obec: Hodruša-Hámre, Horné Hámre, EÚ - región Žarnovica Kicková Zuzana, Ing. 109 prízemie 045/2448551 zuzana.kickova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (C, E, CH, I, P, S, T, V, W); obec: Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Župkov; Dotácie - Župkov, Hodruša-Hámre, Tekovská Breznica, Ostrý Grúň, Hronský Beňadik, Žarnovica – Základná cirkevná škola Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (B, C, Č, Ď, E, F, H, J, K, L, Ľ, S, Š, Ť, W, Y, Ž); obec: Brehy, Tekovská Breznica, Rudno nad Hronom; EÚ – región Nová Baňa Mydlárová Eva, Bc. 109 prízemie 045/2448553 eva.mydlarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, Č, D, Ď, F, H, J, K, L, Ľ, O, R, Š, Ť, Z); obec: Kľak, Hrabičov Dotácie – Žarnovica ZŠ a ŠZŠ, Horné Hámre Figuli Lenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448554 lenka.figuli@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, D, G, CH, I, M, N, O, P, R, T, U, V, Z); obec: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Veľká Lehota Dotácie – Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Adamcová Eva, Mgr. 106 prízemie 045/2448556 eva.adamcova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Kováčová Martina, Mgr. 104 prízemie 045/2448557 martina.kovacova4@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Holendová Dagmar, Ing. 13 1 045/2445500 dagmar.holendova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A.Kmeťa, Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, Komenského, Kutinky, M.R. Štefánika, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Rázusova, Štúrova, Vansovej, P.R. (R, Š - len Šarköz); obec: Horná Ves, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište Pecková Gabriela 36 2 045/2445551 gabriela.peckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A.Štefanku, Bernolákova, Cyrila a Metoda, Krížna, Kukučínova, Lúčna, M.Benku, Medzi vodami, Novomeského, Opatovská, SNP, Š.Pártošovej, Šoltésovej , P.R. (Ka, L); obec: Bartošova Lehôtka, Ihráč, Kosorín, Ladomerská Vieska, Prochot, Sklené Teplice, Slaská Homolová Martina, Ing. 36 2 045/2445552 martina.homolova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Horná Ždaňa, Lehôtka pod Brehmi,Prestavlky, Vyhne Orolínová Dana, Mgr. 26 2 045/2445553 dana.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa,, Svät. nám., Š. Petruša, P.R. (P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Stará Kremnička (L-Ž) Fedáková Eva 33 2 045/2445554 eva.fedakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, J. Považana, Svitavská, Záhradná, P.R. S, Š-Ž (okrem Šarköz); obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Lutila (L-Ž); Dotácie MPSVaR SR: Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa, Lovča, Lovčica-Trubín, Lehôtka pod Brehmi, Stará Kremnička, Kosorín, Trnavá Hora, Kremnica, Ihráč, Kopernica Valušková Veronika 36 2 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Hviezdoslavova (L-Ž), Sládkovičova, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Stará Kremnička (A-K); Dotácie MPSVaR SR: Žiar nad Hornom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Vyhne, Sklené Teplice, Prochot Maruniaková Ľubica, Ing. 38 2 045/2445556 lubica.maruniakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (A-K), Pod Donátom, Tajovského, P.R. (H-J, Ko), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Janova Lehota, Dolná Ves, Krahule, Kremnické Bane, Nevoľné Dotácie v pôsobnosti MPSVR SR Bradová Eva 32 2 045/2445557 eva.bradova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Almáši Matej, Mgr. 1 prízemie vchod vľavo 045/2445558 matej.almasi@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, M. Chrásteka (R-Ž), Rudenkova, P.R. (A-E), Kremnica (M-Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Trnavá Hora Locnerová Dáša 38 2 045/2445559 dasa.locnerova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a kurately

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia Lakoštík Oliver, PhDr. 205 1 045/2444600 oliver.lakostik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Potančoková Lucia, Mgr. 205 1 045/2444601 lucia.potancokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a náhradná rodinná starostlivosť Lalová Agnesa, Mgr. 404 3 045/2444602 agnesa.lalova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Lepáčková Dagmar, Mgr. 404 3 045/2444603 dagmar.lepackova@upsvr.gov.sk
rodinný asistent NP "DEI" Šebová Lucia, Mgr. 205 1 045/2444605 lucia.sebova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI" Ľuptáková Dagmar, Mgr. 334 2 045/2444608 dagmar.luptakova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI" Grolmusová Michaela, Mgr. 334 2 045/2444609 michaela.grolmusova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ NP "DEI" Poláková Tatiana, Mgr. 334 2 045/2444606 tatiana.polakova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI" Krajčová Dana, Mgr. 334 2 045/2444607 dana.krajcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
náhradná rodinná starostlivosť, sociálnoprávna ochrana detí (M, S, Š) Bartfayová Viera, Mgr. 103 prízemie 045/2448601 viera.bartfayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (A-D, I, J, L, N, O, T, U, V, Z, Ž) Štefanková Radmila, Mgr. 102 prízemie 045/2448602 radmila.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (E-H, CH, K, P, R) a sociálna kuratela Marušková Marianna, Mgr. 102 prízemie 045/2448603 marianna.maruskova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Miškelová Kornélia, Mgr. 103 prízemie 045/2448604 kornelia.miskelova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI" Šmondrková Veronika, Mgr. 108 prízemie 045/2448605 veronika.smondrkova@upsvr.gov.sk
rodinný asistent NP "DEI" Medveďová Magulová Zuzana, Mgr. 103 prízemie 045/2448606 zuzana.medvedovamagulova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ NP "DEI" Urbanová Martina, Mgr. 108 prízemie 045/2448605 martina.urbanova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa, Janová Lehota, Kosorín, Lutila, Slaská Mečiarová Stanislava, Mgr. 24 1 045/2445601 stanislava.meciarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi Hlaváč Martin, Mgr. 23 1 045/2445602 martin.hlavac@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Dolná Trnávka, Horná Trnávka, Horná Ždáňa, Lovča, Prestavlky, Prochot Krajčiová Lenka, Mgr. 21 1 045/2445603 lenka.krajciova@upsvr.gov.sk
rodinný asistent NP "DEI NS" Dolinská Jana, Mgr. 21 1 045/2445605 jana.dolinska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lúčky, Nevoľné, Pitelová, Trnavá Hora Hricová Melánia, Mgr. 21 1 045/2445606 melania.hricova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Štefanková Lucia, Mgr. 21 1 045/2445606 lucia.stefankova@upsvr.gov
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Bzenica, Hronská Dúbrava, Lovčica-Trubín, Repište, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne Garajová Jana, Mgr. 24 1 045/2445607 jana.garajova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI NS" Sochorová Lucia, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445608 lucia.sochorova@upsvr.gov.sk
rodinný asistent NP "DEI NS" Trubačová Viera, Mgr. 23 045/2445609 viera.trubacova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Birošová Eva, Mgr. 3 prízemie vchod vľavo 045/2445610 eva.birosova@upsvr.gov.sk
odborný poradca Páalová Lucia, Mgr. 2 prízemie vchod vľavo 045/2445611 lucia.paalova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI NS" Hermanová Zuzana, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445608 zuzana.hermanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie posudkových činností a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax
vedúca oddelenia, posudkové činnosti Buzmová Iveta, Mgr. 310 2 045/2444670 iveta.buzmova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Gréčová Anna, Bc. 311 2 045/2444671 anna.grecova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Inglotová Eva, Bc. 311 2 045/2444672 eva.inglotova@upsvt.gov.sk
posudkové činnosti Ivaškova Eva, Mgr. 310 2 045/2444673 eva.ivaskova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Marcineková Katarína, MUDr. katarina.marcinekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Čaklošová Renata 105 prízemie 045/2448671 renata.caklosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L) Uhrínová Andrea, Ing. 105 prízemie 045/2448672 andrea.uhrinova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (A-M) Laurová Viera, Mgr. 107 prízemie 045/2448673 viera.laurova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (N-Ž) Adamová Ľudmila, Ing. 107 prízemie 045/2448674 ludmila.adamova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Junas Radovan, MUDr. radovan.junas@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
fax
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L, R) Štrbová Iveta 1 1 045/2447671 iveta.strbova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Barancová Zuzana, Ing. 1 1 045/2447672 zuzana.barancova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
peňažné príspevky na kompenzácie (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Mošková Jana, Mgr. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445671 jana.moskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, CH, I, J, N, Ň) Riečanová Zuzana, Mgr. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445672 zuzana.riecanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (G, K, L, Ľ, M, R) Boťanská Eva, Ing. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445673 eva.botanska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (O, P, S-Ž) Sklenková Michaela, Mgr. 14 prízemie vchod vľavo 045/2445674 michaela.sklenkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (G, K, L, Ľ, M , R) Zacharová Oľga, Mgr. 15 prízemie vchod vľavo 045/2445675 olga.zacharova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (A -J, N, Ň) Gregorová Soňa 15 prízemie vchod vľavo 045/2445676 sona.gregorova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Švrlová Alžbeta, MUDr. alzbeta.svrlova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Zvarová Jana, MUDr. jana.zvarova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
fax 045/6720535
peňažné príspevky na kompenzácie Janovská Jana 3 prízemie 045/2446660 jana.janovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP "Efektivita II" Krébesová Michaela, Bc. 3 prízemie 045/2446661 michaela.krebesova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia - rozpočtovanie Pitek Peter, Mgr. 326 2 045/2444700 peter.pitek@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Ráczová Miroslava, Ing. 325a 2 045/2444702 miroslava.raczova@upsvr.sk
finančné účtovníctvo Turányi Matúš, Ing. 325a 2 045/2444703 matus.turanyi@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Šmidtová Radoslava 325b 2 045/2444704 radoslava.smidtova@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Trenčanová Lucia, Mgr. 325b 2 045/2444705 lucia.trencanova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Horváthová Ľuboslava, JUDr. 313 2 045/2444706 luboslava.horvathova@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie, autodoprava Šulek Erik 328 2 045/2444711 erik.sulek@upsvr.gov.sk
MTZ, správa majetku Chmelinová Nicolette 328 2 045/2444712 nicolette.chmelinova@upsvr.gov.sk
registratúrne stredisko, podateľňa Láslová Marta 313 2 045/2444715 marta.laslova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
podateľňa, vodič Petalík Karol 104 prízemie 045/2448715 karol.petalik@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
podateľňa, registratúra, správa majetku Kupcová Ľudmila 25 2 045/2445715 ludmila.kupcova@upsvr.gov.sk
vodič Oslanec Marián 25 2 045/2445715

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Osobný úrad - personálna agenda Malatincová Janka, Ing. 333 2 045/2444120 janka.malatincova@upsvr.gov.sk
Osobný úrad - mzdová účtáreň Húsková Ľubica 333 2 045/2444121 lubica.huskova@upsvr.gov.sk
fax 045/2444129
Oddelenie prevádzky - informatik Antal Miroslav, Mgr. 330 2 045/2444150 miroslav.antal@upsvr.gov.sk
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca DMS Inglot Miroslav, Ing. 330 2 045/2444157 miroslav.inglot@upsvr.gov.sk
krajský koordinátor pre Banskobystrický a Žilinský kraj - požiarna ochrana a BOZP Slávik Martin, Ing. 104 prízemie 045/2444175 martin.slavik@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca RSD Bendžalová Iveta 210 1 045/2448156 iveta.bendzalova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
Oddelenie prevádzky - informatik Vinarčík Peter, Ing. 34 2 045/2445150 peter.vinarcik@upsvr.gov.sk
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca ISSZ Bajnoková Mária, Ing. 34 2 045/2445152 maria.bajnokova@upsvr.gov.sk
späť