Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Zorvan Peter, Ing. PhD. 306 2 045/2444100 peter.zorvan@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa Weisová Erika, Mgr. 130 prízemie 045/2444101 erika.weisova@upsvr.gov.sk
fax 045/2444109
Referát kontroly
finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície Furindová Mária, Ing. 332 2 045/2444130 maria.furindova@upsvr.gov.sk
finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície Ďurica Michal, Mgr. 332 2 045/2444131 michal.durica@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia Kováčová Eva, Mgr. 135 prízemie 045/2444200 eva.kovacova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, K, N, O, R, U) Labudová Alena 120 prízemie 045/2444202 alena.labudova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (B, Z) Tichá Mária, Mgr. ml. 132 prízemie 045/2444209 maria.tichaml@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (C, D, E) Hanusková Silvia, Mgr. 122 prízemie 045/2444204 silvia.hanuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (F, G, H, CH, I, J, L) Kondeková Silvia, Mgr. 131 prízemie 045/2444210 silvia.kondekova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (M, P, T, V, W); Recepcia Koóšová Tatiana 119 prízemie 045/2444201 tatiana.koosova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S) Kašiarová Henrieta 136 prízemie 045/2444206 henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Baďan Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Belá Zajvaldová Eva 134 prízemie 045/2444207 eva.zajvaldova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banský Studenec Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Beluj Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dekýš Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ilija Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kozelník Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Močiar Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Počúvadlo Zajvaldová Eva 134 prízemie 045/2444207 eva.zajvaldova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Podhorie Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prenčov Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Svätý Anton Hanusková Silvia, Mgr. 122 prízemie 045/2444204 silvia.hanuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Štiavnické Bane Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Vysoká Zajvaldová Eva 134 prízemie 045/2444207 eva.zajvaldova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
voľné pracovné miesta, zamestávanie občanov Európskej únie a tretích krajín Rückschlossová Lucia, Mgr. 124 prízemie 045/2444205 lucia.ruckschlossova@upsvr.gov.sk
povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, hromadné prepúšťanie Tichá Mária, Mgr. ml. 132 prízemie 045/2444209 maria.tichaml@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
vedúci úseku služieb pre občana Bakoš Peter, Mgr. 213 1 045/2448200 peter.bakos@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, C, L, Ľ, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž) Holečková Marta 203 1 045/2448203 marta.holeckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, R, S) Nemcová Anna, Ing. 202 1 045/2448205 anna.nemcova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (K, M, N, Ň, O, P) Zliechovcová Dagmar, Ing. 203 1 045/2448207 dagmar.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, Ľ, M) Búryová Bronislava, Bc. 209 1 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (N, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž); Recepcia Tomková Jana 209 1 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horné Hámre Búryová Bronislava, Bc. 209 1 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hrabičov Bernátová Viera, Ing. 202 1 045/2448204 viera.bernatova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kľak Búryová Bronislava, Bc. 209 1 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ostrý Grúň Bernátová Viera, Ing. 202 1 045/2448204 viera.bernatova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Píla Bernátová Viera, Ing. 202 1 045/2448204 viera.bernatova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Veľké Pole Bernátová Viera, Ing. 202 1 045/2448204 viera.bernatova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Voznica Tomková Jana 209 1 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Župkov Gazdíková Marta, Mgr. 208 1 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Gazdíková Marta, Mgr. 208 1 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
fax 045/2447109
koordinátor pracoviska Naď Jaroslav, Ing. 4 3 045/2447100 jaroslav.nad@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, B, C, Č, D) Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Ď, E, F, H, CH, P) Spurná Miriam, Mgr. 2 1 045/2447207 miriam.spurna@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (I, J, K ,L, Ľ, M) Pischová Natália, PhDr. 3 1 045/2447203 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (N, O, R, U, V, W, Y ) Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (S, Š, G), Recepcia Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (T, Ť, Z, Ž) Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Brehy Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
travlý pobyt Hronský Beňadik Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
travlý pobyt Malá Lehota Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Orovnica Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Rudno nad Hronom Pischová Natália, PhDr. 3 1 045/2447203 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Veľká Lehota Spurná Miriam, Mgr. 2 1 045/2447207 miriam.spurna@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Tekovská Breznica Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
vedúca úseku služieb pre občana a vedúca pracoviska Žiar nad Hronom Kropilová Daniela, JUDr. Ing. 17 1 045/2445100 daniela.kropilova@upsvr.gov.sk
Recepcia - poskytovanie informácií, vydávanie potvrdení, doloženie dokladov Matušková Alena 12 prízemie 045/2445201 alena.matuskova@upsvr.gov.sk
Recepcia - poskytovanie informácií, vydávanie potvrdení, doloženie, dokladov Bellušová Magdaléna 12 prízemie 045/2445207 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (A, Á) Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ba - Bď) Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Be - Bch) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Bi - Bž) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (C, Č) Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (D, Ď) Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (E, É) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
travlý pobyt Žiar nad Hronom (Fa - Fd) Marková Nikola 20 1 045/24452017 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fe - Fž) Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ga -Gn) Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Go - Gó) Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ziar nad Hronom (Gp - Gz) Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (H) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (CH, I, Í, J) Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kaa - Kak) Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kal) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt iar nad Hronom (Kam - Kaž) Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kb - Kň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Koa - Kou) Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kov - Kož) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kp - Kr) Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ks - Kž) Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (L, Ľ) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ma - Mch) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mia - Mij) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mik - Mň) Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mo - Mž) Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (N, Ň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (O, Ó) Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pa - Pch) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pi - Pž) Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Q) Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (R, Ř) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sa - Sk) Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sl - Sž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ša - Šb) Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šc - Šk) Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šl - Šž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (T, Ť) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (U, Ú) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Va - Vch) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Vi - Vž) Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (W, X, Y, Z) Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ž) Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bzenica Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Trnávka Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ždaňa Pružinová Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445211 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (A - K) Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L - Š) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (T - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (A - K) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (L - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronská Dúbrava Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Janova Lehota Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kosorín Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ladomerská Vieska Orolínová Eva 9 prízemie 045/2445209 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lehôtka pod Brehmi Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovča Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovčica-Trubín Marková Nikola 20 1 045/2445217 nikola.markova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (A - L) Kováčová Miroslava 19 prízemie 045/2445215 miroslava.kovacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (M - Ž) Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Pitelová Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prestavlky Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prochot Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Repište Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Sklené Teplice Hlavačková Andrea, Mgr. 6 prízemie 045/2445205 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Slaská Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička Prieberová Anna 20 1 045/2445218 anna.prieberova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Trnava Hora Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Vyhne Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Novodomcová Eleonóra 17 1 045/2445212 eleonora.novodomcova@upsvr.gov.sk
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
fax 045/6720535
koordinátor pracoviska Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, Ľ) Zaťková Zuzana, Mgr. 1 1 045/2446201 zuzana.zatkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (M, N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž), Recepcia Paulíková Kristína 1 1 045/2446202 kristina.paulikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bartošova Lehôtka Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ves Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ves Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ihráč Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Jastrabá Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferencikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kopernica Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferencikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Krahule Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferencikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnické Bane Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferencikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kunešov Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferencikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lúčky Ferenčíková Marta 2 1 045/2446204 marta.ferencikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nevoľné Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Filipčíková Jana, Mgr. 312 2 045/2444300 jana.filipcikova@upsvr.gov.sk
Refrát správneho konania
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Havaldová Jana, Mgr. 313 2 045/2444301 jana.havaldova@upsvr.gov.sk
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Kubalová Jana, Mgr. 313 2 045/2444302 jana.kubalova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Čunderlík Štefan 110 prízemie 045/2448302 stefan.cunderlik@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia, § 54 REPAS Gregáň Ivan, Ing. 223 1 045/2444310 ivan.gregan@upsvr.gov.sk
§ 43 odborné poradenské služby Csóri Peter, PhDr. 215 1 045/2444311 peter.csori@upsvr.gov.sk
§ 46 vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 43 odborné poradenské služby Hajduová Michaela, Ing. 214 1 045/2444312 michaela.hajduova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ opatrenie č.1 Gáliková Sidónia, Mgr. 219 1 045/2444313 sidonia.galikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Podpora indivualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Cimrová Veronika, Mgr. 213 1 045/2444314 veronika.cimrova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Vzdelávanie mladých UoZ Beňová Mária, Mgr. 213 1 045/2444315 maria.benova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Vzdelávanie mladých UoZ Jaďuďová Stanislava, PhDr. 211 1 045/2444316 stanislava.jadudova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS Tóthová Katarína, Mgr. 204 1 045/2448311 katarina.tothova@upsvr.gov.sk
§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS Briešková Miriam, Ing. 204 1 045/2448312 miriam.brieskova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Žatková Lucia, Mgr. 204 1 045/2448313 lucia.zatkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS, § 54 NP Vzdelávanie mladých UoZ Sklenková Zuzana, Mgr. 2 prízemie 045/2445311 zuzana.sklenkova@upsvr.gov.sk
§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS, §54 NP Vzdelávanie mladých UoZ, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ opatrenie č.1 Mlatecová Eva, PhDr. 3 prízemie 045/2445312 eva.mlatecova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ Rozinová Iveta, Mgr. 3 prízemie 045/2445313 iveta.rozinova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Blahová Silvia, Mgr. 3 prízemie 045/2445313 silvia.blahova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca aktivačného centra Kašiarová Katarina, Mgr. prízemie 045/2444370 katarina.kasiarova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Štiavnické Bane, Svätý Anton a mesto Banská Štiavnica Múdra Vanesa 125 prízemie 045/2444372 vanesa.mudra@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Banský Studenec, Ilija, Močiar, Podhorie, Banská Belá, Dekýš, Kozelník, Vysoká a mesto Banská Štiavnica Čunderlíková Denisa, Bc. 126 prízemie 045/2444373 denisa.cunderlikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obec Hodruša-Hámre a mesto Žarnovica Bakošová Monika, Ing. 207 1 045/2448371 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Horné Hámre, Hrabičov, Kľak, Malá Lehota, Ostrý Grúň, Píla, Rudno nad Hronom, Veľká Lehota, Veľké Pole, Voznica, Župkov Luptáková Marta 207 1 045/2448372 marta.luptakova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Brehy, Hronský Beňadik, Nová Baňa, Orovnica, Tekovská Breznica Borošová Helena, Ing. 205 1 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Hronská Dúbrava, Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné Brestovanská Viera, Ing. 31 2 045/2445371 viera.brestovanska@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obec Ladomerská Vieska a mesto Žiar nad Hronom Albertyová Erika, Bc. 31 2 045/2445372 erika.albertyova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Janova Lehota, Kosorín, Lovčica-Trubín, Lutila, Slaská a mesto Žiar nad Hronom Kúdelová Lenka, Mgr. 29 2 045/2445374 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Lehôtka pod Brehmi, Prestavlky, Prochot Bakošová Monika, Ing. 207 1 045/2448371 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Bzenica, Hliník nad Hronom, Vyhne Luptáková Marta 207 1 045/2448372 marta.luptakova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa, Lovča, Repište, Sklené Teplice Borošová Helena, Ing. 205 1 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia Slávik Dušan, Ing. 224 1 045/2444400 dusan.slavik@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre pracovisko Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP, § 54 NP Hrady, § 54 NP Úspešne na trhu práce Belovická Monika, Ing. 209 1 045/2444401 monika.belovicka@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50 - vytváranie prac. miest pre znevýhod. UoZ, 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) Riečanová Zuzana, Mgr. 221 1 045/2444402 zuzana.riecanova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti pre okres Žarnovica Murančanová Eva, Mgr. 222 1 045/2444403 eva.murancanova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 47 - vzdelávanie zamestnancov, § 51 - absolventská prax, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, §53b - prísp. na dopravu pre zamestnancov, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 NP Reštart opatrenie č.2 Urichová Mária, Mgr. 217 1 045/2444404 maria.urichova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 51a - podpora vytvorenia PM v prvom pravielne platenom zamestnaní, § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti pre okres Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp. na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ Lúdiková Martina, Ing. 210 1 045/2444405 martina.ludikova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí §54 NP Šanca pre mladých, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ opatrenie č. 2, §54 NP Reštart opatrenie č. 1 Krnáčová Ľubomíra, Mgr. 218 1 045/2444406 lubomira.krnacova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50k - prísp. na podporu udržania PM, § 51 - absolventská prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 NP Absolventká prax štartuje zamestnanie, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp.na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ Voštiarová Katarína, Bc. 220 1 045/2444407 katarina.vostiarova@upsvr.gov.sk
Národné projekty PZ VAOTP, Šanca na zamestnanie, Cesta z kruhu nezamestnanosti, Úspešne na trhu práce, REPAS Škvarková Michaela, Bc. 225 1 045/2444408 michaela.skvarkova@upsvr.gov.sk
Národné projekty Absolventská prax štartuje zamestnanie, Praxou k zamestnaniu, Podpora zamestnanávania ZP, Chceme byť aktívni na trhu práce 50+ Machilová Mária 225 1 045/2444409 maria.machilova@upsvr.gov.sk
Národné projekty PZ VAOTP, Hrady, DEI NS, Efektivita II Sentineková Lucia, Mgr. 225 1 045/2444410 lucia.sentinekova@upsvr.gov.sk
Národné projekty Šanca pre mladých, Vzdelávanie pre mladých UoZ, Reštart pre mladých UoZ, Reštart Čížová Slávka, Bc. 225 1 045/2444411 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 54 NP Hrady, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Lipianska Janka, Mgr. 206 1 045/2448401 janka.lipianska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť Oslancová Jana, Mgr. 206 1 045/2448402 jana.oslancova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 -prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 NP Hrady, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 NP Reštart opatrenie č.2 Krištofová Andrea, Ing. 205 1 045/2448403 andrea.kristofova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce, § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť Buzalková Zuzana 27 2 045/2445401 zuzana.buzalkova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 54 NP Hrady, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Laslavská Petra, Mgr. 27 2 045/2445402 petra.laslavska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 -prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 54 NP Reštart opatrenie č. 2 Jančoková Ľubomíra, Mgr. 27 2 045/2445403 lubomira.jancokova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Bosáková Melita, Mgr. 309 2 045/2444500 melita.bosakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia, príspevok na pohreb Knoppová Slavka, Mgr. 335 2 045/2444550 slavka.knoppova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (M, N, Ň, O, P, Q, R); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Kozelník, Podhorie Dotácie v pôsobnosti MPSVR SR Kmeťová Petra, RNDr. 335 2 045/2444551 petra.kmetova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (H, Ch, I, J, K, L, Ľ, Z, Ž); obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Prenčov, Vysoká Šutáková Alena, Mgr. 336 2 045/2444552 alena.sutakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G) Juhásová Zuzana, Mgr. 335 2 045/2444553 zuzana.juhasova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S, Š, T, Ť, U, V, W); obec: Beluj, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane Čaklošová Viera, Bc. 336 2 045/2444554 viera.caklosova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Blahútová Lýdia, Mgr. 336 2 045/2444555 lydia.blahutova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny a vedúca pracoviska Vavrová Jana, Ing. 211 1 045/2448100 jana.vavrova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (G, M, N, U, Ž); obec: Hodruša-Hámre, Horné Hámre, EÚ - región Žarnovica Kicková Zuzana, Ing. 109 prízemie 045/2448551 zuzana.kickova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (C, E, CH, I, P, S, T, V, W); obec: Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Župkov; Dotácie - Župkov, Hodruša-Hámre, Tekovská Breznica, Ostrý Grúň, Hronský Beňadik, Žarnovica – Základná cirkevná škola Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (B, C, Č, Ď, E, F, H, J, K, L, Ľ, S, Š, Ť, W, Y, Ž); obec: Brehy, Tekovská Breznica, Rudno nad Hronom; EÚ – región Nová Baňa Mydlárová Eva, Bc. 109 prízemie 045/2448553 eva.mydlarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, Č, D, Ď, F, H, J, K, L, Ľ, O, R, Š, Ť, Z); obec: Kľak, Hrabičov Dotácie – Žarnovica ZŠ a ŠZŠ, Horné Hámre Figuli Lenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448554 lenka.figuli@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, D, G, CH, I, M, N, O, P, R, T, U, V, Z); obec: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Veľká Lehota Dotácie – Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Adamcová Eva, Mgr. 106 prízemie 045/2448556 eva.adamcova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Beňová Lucia, Bc. 106 prízemie 045/2448557 lucia.benova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Holendová Dagmar, Ing. 13 1 045/2445500 dagmar.holendova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A.Kmeťa, Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, Komenského, Kutinky, M.R. Štefánika, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Rázusova, Štúrova, Vansovej, P.R. (R, Š - len Šarköz); obec: Horná Ves, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište Pecková Gabriela 36 2 045/2445551 gabriela.peckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A.Štefanku, Bernolákova, Cyrila a Metoda, Krížna, Kukučínova, Lúčna, M.Benku, Medzi vodami, Novomeského, Opatovská, SNP, Š.Pártošovej, Šoltésovej , P.R. (Ka, L); obec: Bartošova Lehôtka, Ihráč, Kosorín, Ladomerská Vieska, Prochot, Sklené Teplice, Slaská Homolová Martina, Ing. 36 2 045/2445552 martina.homolova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Horná Ždaňa, Lehôtka pod Brehmi,Prestavlky, Vyhne Orolínová Dana, Mgr. 26 2 045/2445553 dana.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa,, Svät. nám., Š. Petruša, P.R. (P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Stará Kremnička (L-Ž) Fedáková Eva 33 2 045/2445554 eva.fedakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, J. Považana, Svitavská, Záhradná, P.R. S, Š-Ž (okrem Šarköz); obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Lutila (L-Ž); Dotácie MPSVaR SR: Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa, Lovča, Lovčica-Trubín, Lehôtka pod Brehmi, Stará Kremnička, Kosorín, Trnavá Hora, Kremnica, Ihráč, Kopernica Valušková Veronika 36 2 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Hviezdoslavova (L-Ž), Sládkovičova, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Stará Kremnička (A-K); Dotácie MPSVaR SR: Žiar nad Hornom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Vyhne, Sklené Teplice, Prochot Maruniaková Ľubica, Ing. 38 2 045/2445556 lubica.maruniakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (A-K), Pod Donátom, Tajovského, P.R. (H-J, Ko), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Dolná Ves, Janova Lehota, Krahule, Kremnické Bane, Nevoľné Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Ivanová Marcela, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445558 marcela.ivanova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, M. Chrásteka (R-Ž), Rudenkova, P.R. (A-E), Kremnica (M-Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Trnavá Hora Locnerová Dáša 30 2 045/2445559 dasa.locnerova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a kurately

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
poverená riadením oddelenia, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Potančoková Lucia, Mgr. 205 1 045/2444601 lucia.potancokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a náhradná rodinná starostlivosť Ľuptáková Dagmar, Mgr. 205 1 045/2444602 dagmar.luptakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Šebová Lucia, Mgr. 205 1 045/2444605 lucia.sebova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI" Malatincová Lucia, Mgr. 404 3 045/2444603 lucia.malatincova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Klátiková Miroslava, Mgr. 404 3 045/2444604 miroslava.klatikova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI" Dubovská Ľubica, Mgr. 334 2 045/2444608 lubica.dubovska@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI" Grolmusová Michaela, Mgr. 334 2 045/2444609 michaela.grolmusova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
koordinátor NP Podpora ochrany detí pred násilím Poláková Tatiana, Mgr. 334 2 045/2444606 tatiana.polakova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI" Krajčová Dana, Mgr. 334 2 045/2444607 dana.krajcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
náhradná rodinná starostlivosť, sociálnoprávna ochrana detí (M, Z), ústavná starostlivosť Bartfayová Viera, Mgr. 103 prízemie 045/2448601 viera.bartfayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (A, B, C, Č, D, E, F, R, T), ústavná starostlivosť Štefanková Radmila, Mgr. 102 prízemie 045/2448602 radmila.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (H, L, N, O, U, V, W), ústavná starostlivosť, sociálna kuratela mladistvých Číková Dominika, Mgr. 102 prízemie 045/2448603 dominika.cikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (G, CH, I, J, K, P, S, Š), ústavná starostlivosť, sociálna kuratela maloletých Miškelová Kornélia, Mgr. 103 prízemie 045/2448604 kornelia.miskelova@upsvr.gov.sk
rodinný asistent NP "DEI" Medveďová Magulová Zuzana, Mgr. 103 prízemie 045/2448604 zuzana.medvedovamagulova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI" Šmondrková Veronika, Mgr. 108 prízemie 045/2448605 veronika.smondrkova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Marušková Romana, Mgr. 108 prízemie 045/2448606 romana.maruskova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ NP "DEI" Urbanová Martina, Mgr. 108 prízemie 045/2448605 martina.urbanova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa, Janová Lehota, Kosorín, Lutila, Slaská Mečiarová Stanislava, Mgr. 24 1 045/2445601 stanislava.meciarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom (A-G), Lehôtka pod Brehmi Hlaváč Martin, Mgr. 23 1 045/2445602 martin.hlavac@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Bzenica-Bukovina, Hliník nad Hronom (H-Z), Hronská Dúbrava, Kopernica, Kremnica, Ladomerská Vieska Dolinská Jana, Mgr. 21 1 045/2445605 jana.dolinska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Ihráč, Jastrabá, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, Pitelová, Trnavá Hora Siklenková Eva, Mgr. 21 1 045/2445606 eva.siklenkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Lovčica-Trubín, Repište, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne Fuzáková Jana, Mgr. 21 1 045/2445607 jana.fuzakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Dolná Trnávka, Horná Ždáňa, Lovča, Prestavlky, Prochot Brigantová Janette, Mgr. 21 1 045/2445612 janette.brigantova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Štefanková Lucia, Mgr. 21 1 045/2445603 lucia.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Efektivita II" Víziová Zuzana, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445604 zuzana.viziova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "DEI NS" Sochorová Lucia, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445608 lucia.sochorova@upsvr.gov.sk
rodinný asistent NP "DEI NS" Trubačová Viera, Mgr. 23 1 045/2445609 viera.trubacova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Birošová Eva, Mgr. 3 prízemie vchod vľavo 045/2445610 eva.birosova@upsvr.gov.sk
odborný poradca Páalová Lucia, Mgr. 2 prízemie vchod vľavo 045/2445611 lucia.paalova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Podpora ochrany detí pred násilím Kocúrová Martina Adeline, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445613 martina.kocurova@upsvr.gov.sk

Oddelenie posudkových činností a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax
vedúca oddelenia, posudkové činnosti Buzmová Iveta, Mgr. 310 2 045/2444670 iveta.buzmova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Gréčová Anna, Bc. 311 2 045/2444671 anna.grecova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Inglotová Eva, Bc. 311 2 045/2444672 eva.inglotova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Ivaškova Eva, Mgr. 310 2 045/2444673 eva.ivaskova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Marcineková Katarína, MUDr.
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Čaklošová Renata 105 prízemie 045/2448671 renata.caklosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L) Šurková Lucia, Mgr. 105 prízemie 045/2448672 lucia.surkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (A-M) Laurová Viera, Mgr. 107 prízemie 045/2448673 viera.laurova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (N-Ž) Adamová Ľudmila, Ing. 107 prízemie 045/2448674 ludmila.adamova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Haffnerová Dana, MUDr.
posudkový lekár Junas Radovan, MUDr.
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
fax
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L, R) Štrbová Iveta 1 1 045/2447671 iveta.strbova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Barancová Zuzana, Ing. 1 1 045/2447672 zuzana.barancova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
peňažné príspevky na kompenzácie (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Mošková Jana, Mgr. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445671 jana.moskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, CH, I, J, N, Ň) Koštová Nadežda, Mgr. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445672 nadezda.kostova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (G, K, L, Ľ, M, R) Boťanská Eva, Ing. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445673 eva.botanska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (O, P, S-Ž) Sklenková Michaela, Mgr. 14 prízemie vchod vľavo 045/2445674 michaela.sklenkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (G, K, L, Ľ, M , R) Lepšíková Jana, Mgr. 15 prízemie vchod vľavo 045/2445675 jana.lepsikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (A -J, N, Ň) Gregorová Soňa 15 prízemie vchod vľavo 045/2445676 sona.gregorova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Švrlová Alžbeta, MUDr.
posudková lekárka Zvarová Jana, MUDr.
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
fax 045/6720535
peňažné príspevky na kompenzácie Janovská Jana 3 prízemie 045/2446660 jana.janovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP "Efektivita II" Krébesová Michaela, Mgr. 3 prízemie 045/2446661 michaela.krebesova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia - rozpočtovanie Pitek Peter, Mgr. 326 2 045/2444700 peter.pitek@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Ráczová Miroslava, Ing. 325a 2 045/2444702 miroslava.raczova@upsvr.sk
finančné účtovníctvo Turányi Matúš, Ing. 325a 2 045/2444703 matus.turanyi@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Šmidtová Radoslava 325b 2 045/2444704 radoslava.smidtova@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Bielčiková Monika, Ing. 325b 2 045/2444705 monika.bielcikova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Horváthová Ľuboslava, JUDr. 313 2 045/2444706 luboslava.horvathova@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie, autodoprava Šulek Erik 328 2 045/2444711 erik.sulek@upsvr.gov.sk
MTZ, správa majetku Chmelinová Nicolette 328 2 045/2444712 nicolette.chmelinova@upsvr.gov.sk
registratúrne stredisko, podateľňa Láslová Marta 313 2 045/2444715 marta.laslova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
podateľňa, vodič Petalík Karol 104 prízemie 045/2448715 karol.petalik@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
podateľňa, registratúra, správa majetku Kupcová Ľudmila 25 2 045/2445715 ludmila.kupcova@upsvr.gov.sk
vodič Oslanec Marián 25 2 045/2445715

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Osobný úrad - personálna agenda Malatincová Janka, Ing. 333 2 045/2444120 janka.malatincova@upsvr.gov.sk
Osobný úrad - personálna agenda Krčmáriková Andrea, Ing. 333 2 045/2444120 andrea.krcmarikova@upsvr.gov.sk
fax 045/2444129
Oddelenie prevádzky - informatik Antal Miroslav, Mgr. 330 2 045/2444150 miroslav.antal@upsvr.gov.sk
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca DMS Inglot Miroslav, Ing. 330 2 045/2444157 miroslav.inglot@upsvr.gov.sk
krajský koordinátor pre Banskobystrický a Žilinský kraj - požiarna ochrana a BOZP Slávik Martin, Ing. 104 prízemie 045/2444175 martin.slavik@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca RSD Bendžalová Iveta 210 1 045/2448156 iveta.bendzalova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
Oddelenie prevádzky - informatik Vinarčík Peter, Ing. 34 2 045/2445150 peter.vinarcik@upsvr.gov.sk
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca ISSZ Bajnoková Mária, Ing. 34 2 045/2445152 maria.bajnokova@upsvr.gov.sk
späť