Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Dlhy rad 17
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
vedúci oddelenia Ing. Milan Kokinda 204 1 054/2440 200
Bardejov B : Ba - Bi, Gerlachov : A - D (začiatočné písmeno priezviska), Kríže Mgr. Alena Paľová 207 1 054/2440 201
Bardejov B : Bj - Bz, Gerlachov : E - Z (začiatočné písmeno priezviska), Hankovce, Šiba Eva Ratvajová 207 1 054/2440 201
Bardejov Š : Ša - Šn (začiatočné písmeno priezviska), Malcov, Vaniškovce Alžbeta Sykáčková 208 1 054/2440 202
Bardejov Š : Šo - Šz (začiatočné písmeno priezviska), Kurov, Hažlín, Oľšavce Anna Kruľaková 208 1 054/2440 202
Bardejov " V " (začiatočné písmeno priezviska), Cigeľka Mgr. Marek Meščan 209 1 054/2440 203
Občania so zdravotným postihnutím, písm. A - J, Smilno, Varadka Monika Timcová 209 1 054/2440 203
Bardejov " R" (začiatočné písmeno priezviska), Nemcovce, Poliakovce, Komárov, Richvald Mgr. Marcel Majcher 210 1 054/2440 204
Bardejov "D, DZ, Dž " ( začiatočné písmeno priezviska ), Chmeľová, Nižný Tvarožec, Vyšný tvarožec Nikola Kendrová 210 1 054/2440 204
Bardejov : O, L ( začiatočné písmeno priezviska ), Snakov, Mikulášová Mária Vavreková 221 1 054/2440 205
Bardejov " G " (začiatočné písmeno priezviska), Kružľov, Sveržov Adriána Karaffová 221 1 054/2440 205
Bardejov M : Mi - Mz (začiatočné písmeno priezviska), Dubinné, Hervartov, Janovce Mgr. Mária Prítoková 224 1 054/2440 206
Bardejov M : Ma - Mh (začiatočné písmeno priezviska), Kľušov, Šarišské Čierne Božena Šurkalová 224 1 054/2440 206
Bardejov A, F (začiatočné písmeno priezviska), Petrová : A - H (začiatočné písmeno priezviska), Mokroluh Mgr. Andrea Martičková 225 1 054/2440 207
Bardejov J, CH (začiatočné písmeno priezviska), Petrová : CH - Z (začiatočné písmeno priezviska), Fričkovce Mgr. Alena Maňková 225 1 054/2440 207
Bardejov " P" : Pa (začiatočné písmeno priezviska ) Zborov (ostatné), Jedlinka, Vyšná Polianka Valéria Silvašiová 302 2 054/2440 208
Bardejov " P" : Pe (začiatočné písmeno priezviska ), Zborov písm. "Mi, Fe" , Brezovka, Beloveža Ing. Mária Jančušová 302 2 054/2440 215
Bardejov " P" : Pf - Pz (začiatočné písmeno priezviska ), Zborov písm. "Si, Ko", Tročany, Rešov Ing. Jaroslav Packa 302 2 054/2440 208
Bardejov " K" : Ko - Kz (začiatočné písmeno priezviska), Gaboltov, Porúbka Ing. Vladimír Puzder 303 2 054/2440 209
Bardejov " K" : Ka - Kn (začiatočné písmeno priezviska), Hertník, Osikov Ing. Milan Gáll 303 2 054/2440 209
Bardejov " S " : Sj - Sz (začiatočné písmeno priezviska), Kobyly, Nižná Voľa, Vyšná Voľa Michal Hadváb 311 2 054/2440 210
Bardejov " S " : Sa - Si (začiatočné písmeno priezviska), Kurima, Nižná Polianka, Šašová, Stebník Daniela Romanová 311 2 054/2440 210
Bardejov " H " : Ha - Hn, Lenartov : A - Bi (začiatočné písmeno priezviska), Lipová, Livov, Lopuchov Terézia Stašová 313 2 054/2440 211
Bardejov " H " : Ho - Hz, Lenartov : Bj - Z (začiatočné písmeno priezviska), Hrabovec, Ondavka, Regetovka Anna Pillárová 313 2 054/2440 211
Občania so zdravotným postihnutím, písm. K - Z, Kučín, Lukavica Mgr. Kyjovská Eva 314 2 054/2440 212
Bardejov " N, I " (začiatočné písm. priezviska), Abrahámovce, Stebnícka Huta, Tarnov, Rokytov, Livovská Huta, Krivé Ing. Hudáková Mária 314 2 054/2440 212
Bardejov " Z, Ž " (začiatočné písmeno priezviska), Andrejová, Frička, Bartošovce, Becherov Mgr. Sylvia Görögová 315 2 054/2440 213
Bardejov " Č, E " (začiatočné písmeno priezviska), Lukov, Zlaté, Hutka, Dubie, Bogliarka Jana Mačejovská 315 2 054/2440 213
Bardejov : " C " (začiatočné písmeno priezviska), Raslavice Daniela Švecová 316 2 054/2440 214
Bardejov : " T, U, W " (začiatočné písmeno priezviska), Hrabské, Buclovany, Kochanovce, Ortuťová, Kožany Mgr. Jana Petrašková 316 2 054/2440 214
Recepcia Igr. Juliana Imrichová 201 1 054/2440 250
Recepcia Ing. Jana Chomová 201 1 054/2440 250

Referát služieb pre občana

Centrálna 812/11
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Recepcia Ing. Jaroslava Grossmannová 10 1 054/2443 250
Svidník " H, M " (začiatočné písmeno priezviska), Belejovce, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Jurková voľa Anna Jaškaničová 12 1 054/ 2443 513
Svidník " S " (začiatočné písmeno priezviska), Svidnička, Havranec, Kapišová, Mestisko, Mlynárovce Mgr. Nadežda Guzyová 7 1 054/ 2443 312
Svidník " E, F, G " (začiatočné písmeno priezviska), Hrabovčík, Krajná Bystrá, Kurimka, Medvedie, Príkra, Šarbov PhDr. Vladislav Cuper 11 1 054/ 2443 317
Svidník " A, B " (začiatočné písmeno priezviska), Beňadikovce, Kružlová, Nižná Pisaná Bc. Iveta Brjančinová 6 1 054/ 2443 315
Svidník " CH, L, Ľ, N, Ň, O " (začiatočné písmeno priezviska), Cigla, Hunkovce, Kečkovce, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Krajná Poľana, Miroľa, Nižný Komárnik Mgr. Daniela Brindová 8 1 054/ 2443 195
Svidník " I, J " (začiatočné písmeno priezviska), Ladomirová Mgr. Iveta Rudyová 7 1 054/ 2443 312
Svidník " P, R " (začiatočné písmeno priezviska), Dubová, Nižný Orlík, Okrúhle, Pstriná, Rakovčik Ivo Rodák 11 1 054/ 2443 317
Svidník " U, V, Z, Ž, Y, X " (začiatočné písmeno priezviska), Radoma, Hradisko, Rovné, Korejovce, Šemetkovce, Vagrinec Mgr. Lýdia Ivanová 8 1 054/ 2443 195
Svidník " Š, T, Ť " (začiatočné písmeno priezviska), Bodružal, Nová Polianka, Nižná Jedľová, Roztoky, Šarišký Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová Ing Anton Binder 4 1 054/ 2443 020
Svidník " C, Č, D, Ď " (začiatočné písmeno priezviska), Stročín, Vyšná Písaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Orlík, Mgr. Marcela Berezna 6 1 054/ 2443 315
Svidník " K " (začiatočné písmeno priezviska), Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov Ing. Božena Michaličová 13 1 054/ 2443 311

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
riaditeľka odboru JUDr. Anna Hanobiková 570 4 054/2440 500
vedúca Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately JUDr. Dana Hegedüšová 469 3 054/2440 600
vedúci Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Marián Bodik 575 4 054/2441 510
vedúci Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Erik Sokoli 261 1 054/2440 670
Pracovisko Svidník PhDr. František Pochanič 15 2 054/ 2443 310

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
riaditeľka odboru Mgr. Lenka Hanuščaková 403 3 054/2440 300
vedúci Oddelenia poradenstva a vzdelávania Mgr. Viktor Guman 411 3 054/2440 310
vedúci Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Rastislav Klima 501 4 054/2440 400
vedúci Aktivačného centra Ing. Vladimír Jurek 326 2 054/2440 370
Pracovisko Svidník PhDr. František Pochanič 15 2 054/ 2443 310

Pracovisko Giraltovce

Hviezdoslavova 3
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Agenda služieb pre občana Jana Harčariková 11 príz. 054/2442 313
Agenda služieb pre občana Anna Kaňuchová 10 príz. 054/2442 314
Agenda služieb pre občana Bc. Kamila Jendroľová 1 1 054/2442 312
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Edita Fričeková 17 príz. 054/2442 512
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Bc. Bibiana Ondrašinová 17 príz. 054/2442 512
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Haľková 16 príz. 054/2442 551
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. František Mašlej 9 príz. 054/2442 641
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 9 príz. 054/2442 641
späť