Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Banská Štiavnica</strong>

Oznamy úradu a novinky

Verejná vyhláška - Šarköziová Emília
10. 05. 2018 viac
Zasadanie VOZ 10.4.2018
07. 05. 2018 viac
Zasadanie VOZ 7.3.2018
26. 03. 2018 viac
Verejná vyhláška - Tomaška Miroslav
18. 10. 2017 viac
OZNAM PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a pracoviská úradu v Žiari nad Hronom, Kremnici, Žarnovici a Novej Bani žiadajú rodičov detí, ktoré majú ukončenú povinnú školskú dochádzku (t.j. majú viac ako 16 rokov), aby predložili „potvrdenie o návšteve školy“, za účelom aktualizácie údajov potrebných pre posúdenie trvania podmienok nároku na prídavok na dieťa.

Tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“ je potrebné dať potvrdiť v škole, ktorú navštevuje dieťa. Ak dieťa v šk. roku 2017/2018 nepokračuje v štúdiu, je potrebné doručiť doklad o ukončení štúdia (napr. kópia maturitného vysvedčenia, výučného listu resp. potvrdenie školy). Požadované doklady je potrebné doručiť úradu najneskôr do 22.09.2017. V prípade, že zápis študenta vysokoškolského štúdia sa koná po uvedenom termíne, je potrebné potvrdenie doručiť úradu čo najskôr po zápise.

Ak rodič uvedené doklady nedoručí, výplata prídavku na dieťa sa zastaví. Po predložení potvrdenia bude výplata prídavku obnovená a za obdobie zastavenia, (ak boli splnené podmienky nároku) bude prídavok na dieťa doplatený.

11. 09. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac