Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno.

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o výberovom konaní

Profesia: chyžná

Výberové konanie sa uskutoční 14.10.2015 o 10,00 hod., Hotel Zerrenpach - Osrblie, Nová 253

02. 10. 2015, Výberové konania a prezentácie organizované UPSVR Brezno viac
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo - Granit Smrekovica
17. 07. 2015, Informačný servis viac
Národný projekt - Výbrané aktívne opatrenia na trhu práce v ramci SR bez BSK - 5

Národný projekt - Výbrané aktívne opatrenia na trhu práce v ramci SR bez BSK - 5

29. 12. 2014, Informačný servis viac
Správa o zákazkách v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za II.Q.2014
15. 07. 2014, Informačný servis viac
Príspevky na podporu dieťaťa v náhradnej starostlivosti

Štát podporuje prostredníctvom príspevkov, ako sociálnych dávok, náhradnú osobnú starostlivosť o dieťa, ktorá je vykonávaná osobne na základe rozhodnutia súdu  inou fyzickou osobou ako je rodič.

16. 06. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Odvodový úver: Alternatíva voči prepúšťaniu

Odvodový úver je forma pomoci pre inak zdravé firmy, v ktorých je však ohrozená zamestnanosť v dôsledku všeobecného prepadu dopytu.

02. 04. 2014, Informačný servis viac
Povinnosti rodičov detí, ktoré dovŕšia tri roky od 01.02.2014

K žiadosti o prídavok na dieťa  je rodič povinný  oznámiť akým spôsobom bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕši vek tri roky po 01.02.2014.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Ako zistím , ktoré povolanie je pre mňa vhodné?

Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní ? Ako mi môžu poradiť pri výbere  vhodného povolania  v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny ?


19. 09. 2013, Informačný servis viac
Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej hlavným cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Podrobné info k Centru právnej pomoci - PDF dokument.

15. 03. 2013, Centrum právnej pomoci viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00
Sobota nestránkový deň
Nedeľa nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac