Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno.

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o vyhlásení výberu - UPSVR BREZNO

Obsadzovaná funkcia: samostatný radca

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. V rámci hlavných úloh zamestnanec pripravuje podklady pre rozhodovaciu činnosť referátu správneho konania a oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok. Zamestnanec ďalej usmerňuje aktivity vo vymedzenom úseku štátnej správy v rámci svojho zaradenia, samostatne odborne spracúva návrhy rozhodnutí a vykonáva kontrolu vo vymedzenom úseku, spracúva štatistické údaje na zverenom úseku činnosti, pracuje s informačnými systémami používanými v rámci svojho zaradenia, zodpovedá za správnosť ich naplnenia údajmi.

18. 06. 2015, Výberové konania a prezentácie organizované UPSVR Brezno viac
Výberove konanie - UPSVR BREZNO

Názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „ Pilotná podpora zvyšovaniaefektivity dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ ( na účely tohto Národného projektu „ sociálny pracovník s VŠ vzdelaním II. stupňa“)

18. 06. 2015, Výberové konania a prezentácie organizované UPSVR Brezno viac
Výberove konanie - UPSVR BREZNO

Názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „ Pilotná podpora zvyšovaniaefektivity dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ ( na účely tohto Národného projektu „sociálny pracovník s VŠ vzdelaním I. stupňa“)

18. 06. 2015, Výberové konania a prezentácie organizované UPSVR Brezno viac
Oznámenie o výberovom konaní - M.B.A Financie s.r.o.

M.B.A Financie s.r.o.

inkasný poradca  

(Národný projekt – poskytovanie príspevku podľa § 51 a)  Zák. o službách zamestnanosti )

Výberové konanie sa uskutoční dňa  08.07.2015 o 09:00 hod., na ÚPSVR Brezno, Rázusova č. 40, 2. poschodie, č.d. 209 (zasadačka).

16. 06. 2015, Informačný servis viac
Národný projekt - Výbrané aktívne opatrenia na trhu práce v ramci SR bez BSK - 5

Národný projekt - Výbrané aktívne opatrenia na trhu práce v ramci SR bez BSK - 5

29. 12. 2014, Informačný servis viac
RE-PAS - základné informácie

„RE-PAS – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií“ s cieľom zvýšiť predpoklady
uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce.

22. 10. 2014, Odbor služieb zamestnanosti viac
Správa o zákazkách v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za II.Q.2014
15. 07. 2014, Informačný servis viac
Príspevky na podporu dieťaťa v náhradnej starostlivosti

Štát podporuje prostredníctvom príspevkov, ako sociálnych dávok, náhradnú osobnú starostlivosť o dieťa, ktorá je vykonávaná osobne na základe rozhodnutia súdu  inou fyzickou osobou ako je rodič.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Odvodový úver: Alternatíva voči prepúšťaniu

Odvodový úver je forma pomoci pre inak zdravé firmy, v ktorých je však ohrozená zamestnanosť v dôsledku všeobecného prepadu dopytu.

02. 04. 2014, Informačný servis viac
Povinnosti rodičov detí, ktoré dovŕšia tri roky od 01.02.2014

K žiadosti o prídavok na dieťa  je rodič povinný  oznámiť akým spôsobom bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕši vek tri roky po 01.02.2014.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00
Sobota nestránkový deň
Nedeľa nestránkový deň
Vyhlásené výberové konania

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac