Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno.

Oznamy úradu a novinky

RE-PAS - základné informácie

„RE-PAS – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií“ s cieľom zvýšiť predpoklady
uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce.

22. 10. 2014, Odbor služieb zamestnanosti viac
Výberove konanie pre firmu BEUTY art Slovakia s.r.o. Valaská

Aktuálne výberové konania organizované UPSVR Brezno pre vonkajších zamestnavateľov.

25. 09. 2014, Informačný servis viac
Správa o zákazkách v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za II.Q.2014
15. 07. 2014, Informačný servis viac
Odvodový úver: Alternatíva voči prepúšťaniu

Odvodový úver je forma pomoci pre inak zdravé firmy, v ktorých je však ohrozená zamestnanosť v dôsledku všeobecného prepadu dopytu.

02. 04. 2014, Informačný servis viac
Príspevky na podporu dieťaťa v náhradnej starostlivosti

Štát podporuje prostredníctvom príspevkov, ako sociálnych dávok, náhradnú osobnú starostlivosť o dieťa, ktorá je vykonávaná osobne na základe rozhodnutia súdu  inou fyzickou osobou ako je rodič.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Povinnosti rodičov detí, ktoré dovŕšia tri roky od 01.02.2014

K žiadosti o prídavok na dieťa  je rodič povinný  oznámiť akým spôsobom bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕši vek tri roky po 01.02.2014.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Ako zistím , ktoré povolanie je pre mňa vhodné?

Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní ? Ako mi môžu poradiť pri výbere  vhodného povolania  v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny ?


19. 09. 2013, Informačný servis viac
Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej hlavným cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Podrobné info k Centru právnej pomoci - PDF dokument.

26. 02. 2013, Centrum právnej pomoci viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
Streda 9:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00
Vyhlásené výberové konania

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac