Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno.

Oznamy úradu a novinky

JOBexpo 2014

Vážení klienti a partneri!

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom hospodárstva SR organizujú

10. 04. 2014, Informačný servis viac
Odvodový úver: Alternatíva voči prepúšťaniu

Odvodový úver je forma pomoci pre inak zdravé firmy, v ktorých je však ohrozená zamestnanosť v dôsledku všeobecného prepadu dopytu.

02. 04. 2014, Informačný servis viac
Príspevky na podporu dieťaťa v náhradnej starostlivosti

Štát podporuje prostredníctvom príspevkov, ako sociálnych dávok, náhradnú osobnú starostlivosť o dieťa, ktorá je vykonávaná osobne na základe rozhodnutia súdu  inou fyzickou osobou ako je rodič.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Povinnosti rodičov detí, ktoré dovŕšia tri roky od 01.02.2014

K žiadosti o prídavok na dieťa  je rodič povinný  oznámiť akým spôsobom bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕši vek tri roky po 01.02.2014.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Príspevok pri narodení dieťaťa od 1.1.2014

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí od 1.1.2014

(zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Ako zistím , ktoré povolanie je pre mňa vhodné?

Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní ? Ako mi môžu poradiť pri výbere  vhodného povolania  v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny ?


19. 09. 2013, Informačný servis viac
Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“.
23. 07. 2013, Informačný servis viac
Pomoc v hmotnej núdzi

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi sa realizuje podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11. 07. 2013, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí.

V súvislosti so žiadosťami médií, ale aj žiadosťami rôznych ďalších subjektov   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje, že na otázky ku konkrétnym prípadom maloletých detí nebudú poskytované informácie z prebiehajúcich súdnych konaní, informácie o konkrétnych deťoch a informácie, súvisiace s konkrétnymi deťmi.  

03. 07. 2013, Informačný servis viac
Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 56 zákona č. 5/2004 Z. z.

Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno v mesiaci 06/2013.

25. 06. 2013, Informačný servis viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
Streda 9:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00
Vyhlásené výberové konania

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac