Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno.

Oznamy úradu a novinky

Výberove konanie - HOTEL ĎUMBIER, s.r.o.

Počet miest: 3

VPM - profesia : čašník – Národný projekt – poskytovanie príspevku podľa § 51 a) Zákona o službách zamestnanosti

Miesto výkonu:   Hotel Ďumbier

Možný nástup:  ihneď

Mzda:  dohodou 

23. 04. 2015, Informačný servis viac
Výberove konanie - HOTEL ĎUMBIER, s.r.o.

VPM - profesia : recepčný/recepčná – Národný projekt – poskytovanie príspevku podľa § 51 a) Zákona o službách zamestnanosti

Miesto výkonu: Hotel Ďumbier

Možný nástup:  04.05.2015

Mzda:  dohodou  

23. 04. 2015, Informačný servis viac
znema adresy sídla

ÚPSVaR  Brezno upozorňuje klientov na zmenu adresy sídla:

Zamestnanci ÚPSVaR Brezno sa presúvajú z ulice Boženy Němcovej 12 do budovy ÚPSVaR Brezno na Rázusovej ulici 40.

26. 01. 2015, Informačný servis viac
Oznámenie

Dňa 1. Januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č.310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o organoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

13. 01. 2015, Informačný servis viac
Národný projekt - Výbrané aktívne opatrenia na trhu práce v ramci SR bez BSK - 5

Národný projekt - Výbrané aktívne opatrenia na trhu práce v ramci SR bez BSK - 5

29. 12. 2014, Informačný servis viac
RE-PAS - základné informácie

„RE-PAS – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií“ s cieľom zvýšiť predpoklady
uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce.

22. 10. 2014, Odbor služieb zamestnanosti viac
Správa o zákazkách v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za II.Q.2014
15. 07. 2014, Informačný servis viac
Príspevky na podporu dieťaťa v náhradnej starostlivosti

Štát podporuje prostredníctvom príspevkov, ako sociálnych dávok, náhradnú osobnú starostlivosť o dieťa, ktorá je vykonávaná osobne na základe rozhodnutia súdu  inou fyzickou osobou ako je rodič.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Odvodový úver: Alternatíva voči prepúšťaniu

Odvodový úver je forma pomoci pre inak zdravé firmy, v ktorých je však ohrozená zamestnanosť v dôsledku všeobecného prepadu dopytu.

02. 04. 2014, Informačný servis viac
Povinnosti rodičov detí, ktoré dovŕšia tri roky od 01.02.2014

K žiadosti o prídavok na dieťa  je rodič povinný  oznámiť akým spôsobom bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕši vek tri roky po 01.02.2014.

06. 02. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00
Sobota nestránkový deň
Nedeľa nestránkový deň
Vyhlásené výberové konania

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac