Výzvy 2013

Výzva 1/2013

Program zameraný na sanáciu rodinného prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté, s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

 

viac

 

Výzva 2/2013

Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný celodennou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac