Užitočné dokumenty

 

Výzvy 2013

Výzva 1/2013

Program zameraný na sanáciu rodinného prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté, s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

 

viac

 

Výzva 2/2013

Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný celodennou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
Streda* 8:00-12:00 13:00-16:00
Štvrtok neúradný deň **
Piatok 8:00-12:00

* 16,00 h - 17,00 h  - služba pre klientov na všetkých oddeleniach odboru služieb zamestnanosti a odboru sociálnych vecí a rodiny. Informácie o tom, ktorý zamestnanec oddelenia poskytuje službu je možné sa dozvedieť na č.t. 048/2440 111
** V neúradný (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac