Zoznam schválených žiadostí v zmysle § 49, § 54, § 57 zákona č. 5/2004 Z.z.

Zoznam schválených žiadostí v roku 2017 o poskytnutie príspevku  podľa § 49  zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Mgr. Anna Fodorová Banská Bystrica 7.2.2017
2. §49 Veronika Horná Banská Bystrica 7.2.2017
3. §49 Ľubomír Brodek Hiadeľ 7.2.2017
4. §49 Ing. Jana Pechovská Banská Bystrica 7.2.2017
5. §49 Ivana Bačová Kordíky 7.2.2017
6. §49 Silvia Kósová Banská Bystrica 7.2.2017
7. §49 Ibolya Barcaj Banská Bystrica 7.2.2017
8. §49 Ing. Marta Pidíková Banská Bystrica 7.2.2017
9. §49 Mgr. Zuzana Filadelfi Banská Bystrica 7.3.2017
10. §49 Bc. Martin Roháč Banská Bystrica 7.3.2017
11. §49 Branislav Jesenský Banská Bystrica 5.4.2017
12. §49 Samuel Babjak Donovaly 5.4.2017
13. §49 Ľubomír Spišiak Banská Bystrica 5.4.2017
14. §49 Ing. Ervín Surovec Banská Bystrica 5.4.2017
15. §49 BcA. Roman Číž Banská Bystrica 5.4.2017
16. §49 Mgr. Elena Hrtánková Špania Dolina 5.4.2017
17. §49 Mgr. Tomáš Ferianc Banská Bystrica 5.4.2017

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci národného proíjektu "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a)  zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. § 54 ods. 1 písm. a Bc. Andrej Brummer Banská Bystrica 12.2.2016
2. § 54 ods. 1 písm. a Ján Kúdelka Banská Bystrica 12.2.2016
3. § 54 ods. 1 písm. a Zuzana Maukšová Chyžné 12.2.2016
4. Banská Bystrica Marek Šuša Banská Bystrica 11.3.2016
5. § 54 ods. 1 písm. a) Terézia Krížová, Mgr. Malachov 1.6.2016
6. § 54 ods. 1 písm. a) Plavec Martin Banská Bystrica 29.6.2016
7. § 54 ods. 1 písm. a) Mgr. Kristína Uhlárová Banská Bystrica 26.8.2016
8. § 54 ods. 1 písm. a) Kristína Halajová Banská Bystrica 4.10.2016
9. § 54 ods. 1 písm. a) Mgr. Veronika Maťúšová Banská Bystrica 4.10.2016
10. § 54 ods. 1 písm. a) Ing. Andrej Krajčovič Banská Bystrica 2.11.2016

Zoznam schválených žiadostí v roku 2016 o poskytnutie príspevku  podľa § 49  zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Júlia Soósová Banská Bystrica 11.3.2016
2. §49 Mgr. Ivana Filipková Banská Bystrica 11.3.2016
3. §49 Marián Kubíny Vlkanová 11.3.2016
4. §49 Marek Ličko Banská Bystrica 11.3.2016
5. §49 Lea Lehocká Selce 11.3.2016
6. §49 Andrej Lavrík Malachov 13.4.2016
7. §49 Iveta Buršová Banská Bystrica 1.6.2016
8. §49 Andrea Lalíková, Ing. Banská Bystrica 1.6.2016
9. §49 Ingrid Žitňáková Banská Bystrica 1.6.2016
10. §49 Tomáš Polešenský Banská Bystrica 29.6.2016
11. §49 Paulus Peter, Bc. Banská Bystrica 29.6.2016
12. §49 Víglaská Simona Banská Bystrica 29.6.2016
13. §49 Radovan Lehocký Banská Bystrica 26.8.2016
14. §49 Mgr. Maroš Dúbravec Banská Bystrica 26.8.2016
15. §49 Ľubomír Kovalčík Banská Bystrica 26.8.2016
16. §49 Mgr. Jana Lantajová Banská Bystrica 4.10.2016
17. §49 Lenka Mikušová Banská Bystrica 4.10.2016
18. §49 Anna Polcerová Banská Bystrica 2.11.2016
19. §49 Bc. Ján Holko Banská Bystrica 2.11.2016
20. §49 Mária Bravčoková Banská Bystrica 2.11.2016
21. §49 Denisa Starostová Banská Bystrica 7.12.2016
22. §49 Ing. Adriána Mathéová Banská Bystrica 7.12.2016
23. §49 Mgr. Gabriela Lindvayová Košice 7.12.2016
24. §49 Tomáš Nocia Kynceľová 7.12.2016
25. §49 Katarína šuhajdová Slovenská Ľupča 7.12.2016

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci november 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 MVDr. Alena Hroncová Poniky-Ponická Huta 18.11.2015
2. §49 Ing. Janka Kuricová Cziráková Badín 18.11.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci október 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Ing. arch. Natália Michalová Banská Bystrica 15.10.2015
2. §49 Ing. Radomír Brieda Malachov 15.10.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 a § 57 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci september 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Eva Bachoríková Ponická Lehôtka 10.9.2015
2. §49 Michal Belko Banská Bystrica 10.9.2015
3. §49 Mgr. Adam Čvikota Banská Bystrica 10.9.2015
4. §49 Bc. Michaela Koporcová Banská Bystrica 10.9.2015
5. §49 Mgr. Veronika Schóberová Banská Bystrica 10.9.2015
6. §57 Tomáš Rohár Banská Bystrica 10.9.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci august 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno,   priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 JUDr. Miroslava Korčeková Banská Bystrica 12.8.2015
2. §49 Kong Phanvan Banská Bystrica 12.8.2015
3. §49 Pavol Škamla Banská Bystrica 12.8.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci jún 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno,   priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Tomáš Lamper Banská Bystrica 17.6.2015
2. §49 Mgr. Peter Grigliak Banská Bystrica 17.6.2015
3. §49 Peter Sagan Valaská Dubová 17.6.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci máj 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno,   priezvisko, titl. žiadateľa FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Bc. Kristína Ďurošová Banská Bystrica 15.5.2015


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac