Oznamy úradu a novinky

Prevádzkové náklady - §60 - za 1.Q 2015
01. 04. 2015, Aktuálne oznamy viac
Výzvy Priority 2015
30. 03. 2015, Aktuálne oznamy viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí v roku 2015
26. 03. 2015, Služby zamestnanosti viac
Národný projekt „ Podpora zamestnávanie Uchádzačov o zamestnanie“ – Aktivita č.2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

24. 02. 2015, Aktuálne oznamy viac
Národný projekt „ Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“ – Aktivita č. 1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

24. 02. 2015, Aktuálne oznamy viac
Oznámenie

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

14. 01. 2015, Aktuálne oznamy viac
Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - § 51a
13. 01. 2015, Aktuálne oznamy viac
RE-PAS – príspevok na rekvalifikáciu pre uchádzačov o zamestnanie

Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov  o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií s cieľom zvýšiť predpoklady uchádzačovo zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce. Rekvalifikácia na účely RE-PASu je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a  praktických vedomostí, schopností a   zručností vo vybranom vzdelávacom kurze.

27. 10. 2014, Aktuálne oznamy viac
Aktivačné centrum
16. 10. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk v okrese Banská Bystrica

15. 10. 2014, Zverejňovanie viac
Maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2014
30. 06. 2014, Aktuálne oznamy viac
Plán vykonávania opatrení na rok 2015 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
30. 06. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Pomocník SK ISCO-08
24. 06. 2014, Aktuálne oznamy viac
Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014
08. 04. 2014, Aktuálne oznamy viac
Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch
02. 04. 2014, Aktuálne oznamy viac
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti v zmysle § 44 ods.2
03. 03. 2014, Profil verejného obstarávateľa viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí - § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí - § 49 zákona č. 5/2004 Z. z.
27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac
Dĺžka štúdia u vysokoškolákov sa nesleduje a tí, ktorým zanikol nárok na prídavok z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia si môžu opätovne požiadať o prídavok
18. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac
Vzdelávanie a príprava uchádzačov o zamestnanie pre trh práce
14. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac
Oznamovacia povinnosť rodičov
06. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 56 zákona č. 5/2004 Z. z.
31. 01. 2014, Služby zamestnanosti viac
Informácia o zadaní zákaziek na dodanie tovaru, služby, uskutočnenia stavebných prác

v súlade s ustanovením § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

11. 12. 2013, Profil verejného obstarávateľa viac
Zoznam žiadostí posudzovaných hodnotiacou komisiou NP XXI/A
01. 12. 2013, Služby zamestnanosti viac
Usmernenie – náhradné plnenie povinného podielu

Usmernenie – náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za kalendárny rok 2013

23. 07. 2013, Aktuálne oznamy viac
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z
23. 07. 2013, Aktuálne oznamy viac
Schválené priority
24. 06. 2013, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Zmena pri preukazovaní dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzačov o zamestnanie od 01.05.2013
30. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac
Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.5.2013
17. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac
Poučenie o právach a povinnostiach UoZ

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

04. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac
Oznam - príspevok na dochádzku za prácou
29. 03. 2013, Aktuálne oznamy viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok: 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok: 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda: 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00-12:00
 
V nestránkový deň(štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac