Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

 

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica.

Táto stránka bola spustená 1. 3. 2013 ako nové webové sídlo úradu na adrese www.upsvar.sk/bb

Oznamy úradu a novinky

Výzva na predkladanie ponúk "Pracovné prostriedky"
15. 08. 2014, Profil verejného obstarávateľa viac
Výzva na predkladanie ponúk "Osobné ochranné pracovné prostriedky"
15. 08. 2014, Profil verejného obstarávateľa viac
Maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2014
30. 06. 2014, Aktuálne oznamy viac
Podrobnejšie informácie k príspevku - §60
30. 06. 2014, Tlačivá a výšky príspevkov viac
Plán vykonávania opatrení na rok 2015 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
30. 06. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Pomocník SK ISCO-08
24. 06. 2014, Aktuálne oznamy viac
NP XXI/B Podpora vytvárania pracovných miest - 3
24. 06. 2014, Aktuálne oznamy viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí v roku 2014
24. 06. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014
08. 04. 2014, Aktuálne oznamy viac
Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch
02. 04. 2014, Aktuálne oznamy viac
Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
26. 03. 2014, Aktuálne oznamy viac
Schválené žiadosti - marec 2014
19. 03. 2014, Aktuálne oznamy viac
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti v zmysle § 44 ods.2
03. 03. 2014, Profil verejného obstarávateľa viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí - § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí - § 49 zákona č. 5/2004 Z. z.
27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac
Dĺžka štúdia u vysokoškolákov sa nesleduje a tí, ktorým zanikol nárok na prídavok z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia si môžu opätovne požiadať o prídavok
18. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac
Vzdelávanie a príprava uchádzačov o zamestnanie pre trh práce
14. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac
Oznamovacia povinnosť rodičov
06. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 56 zákona č. 5/2004 Z. z.
31. 01. 2014, Služby zamestnanosti viac
Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk v okrese Banská Bystrica

16. 01. 2014, Zverejňovanie viac
Informácia o zadaní zákaziek na dodanie tovaru, služby, uskutočnenia stavebných prác

v súlade s ustanovením § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

11. 12. 2013, Profil verejného obstarávateľa viac
Zoznam žiadostí posudzovaných hodnotiacou komisiou NP XXI/A
01. 12. 2013, Služby zamestnanosti viac
Usmernenie – náhradné plnenie povinného podielu

Usmernenie – náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za kalendárny rok 2013

23. 07. 2013, Aktuálne oznamy viac
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z
23. 07. 2013, Aktuálne oznamy viac
NP XXI - Informácia o ukončení prijímania žiadostí
22. 07. 2013, Aktuálne oznamy viac
Schválené priority
24. 06. 2013, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Zmena pri preukazovaní dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzačov o zamestnanie od 01.05.2013
30. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac
Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.5.2013
17. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac
Poučenie o právach a povinnostiach UoZ

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

04. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac
Oznam - príspevok na dochádzku za prácou
29. 03. 2013, Aktuálne oznamy viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
Streda* 8:00-12:00 13:00-16:00
Štvrtok neúradný deň **
Piatok 8:00-12:00

* 16,00 h - 17,00 h  - služba pre klientov na všetkých oddeleniach odboru služieb zamestnanosti a odboru sociálnych vecí a rodiny. Informácie o tom, ktorý zamestnanec oddelenia poskytuje službu je možné sa dozvedieť na č.t. 048/2440 111
** V neúradný (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac