Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Na základe organizačných zmien účinných od 03.04.2015  na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava vzniklo  nové  

Oddelenie služieb pre občana.

 

Zamestnanec Oddelenia služieb pre občana poskytuje poradenstvo v oblasti:

- služieb zamestnanosti,

- poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,

- poskytovania náhradného výživného,

- poskytovania štátnych sociálnych dávok a

- základné informácie o podmienkach poskytovania dávky v nezamestnanosti.

 

V rámci Oddelenia služieb pre občana bola na prízemí ÚPSVR Bratislava na Vazovovej ul. zriadená RECEPCIA, ktorá poskytuje základné  informácie v oblasti:

-          služieb zamestnanosti,

-          pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného a

-          štátnych sociálnych dávok.

Na recepcii sú k dipozícii všetky tlačivá potrebné k podaniu príslušných žiadostí.

Recepcia vydáva potvrdenia o dĺžke evidencie uchádzača o zamestnanie, poskytovaní štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného.

 

Oddelenie služieb pre občana ÚPSVR Bratislava je zriadené pre:

-   Bratislava I, II a III - Vazovová 7/A, na 1. a 3. poschodí,

-   BRATISLAVA IV -  Karloveská 6/,C, na 6 . poschodí  a

-  BRTISLAVA V-  Kutliková 17, na 3. Poschodí.   

Klienti si nájdu príslušného referenta v kontaktoch ÚPSVR Bratislava podľa začiatočného písmena svojho priezviska.

 

Oznamy úradu a novinky

zoznam žiadostí júl 2015
14. 08. 2015, Odbor služieb zamestnanosti viac
PLÁN 2016 BA vykonávania opatrení SPODaSK
07. 07. 2015, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
zoznam žiadostí jún 2015
29. 06. 2015, Odbor služieb zamestnanosti viac
Koordinačná príručka ochrany detí pred násilím
03. 06. 2015, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Schválené priority na rok 2016
03. 06. 2015, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac