Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Na základe organizačných zmien účinných od 03.04.2015  na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava vzniklo  nové  

Oddelenie služieb pre občana.

 

Zamestnanec Oddelenia služieb pre občana poskytuje poradenstvo v oblasti:

- služieb zamestnanosti,

- poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,

- poskytovania náhradného výživného,

- poskytovania štátnych sociálnych dávok a

- základné informácie o podmienkach poskytovania dávky v nezamestnanosti.

 

V rámci Oddelenia služieb pre občana bola na prízemí ÚPSVR Bratislava na Vazovovej ul. zriadená RECEPCIA, ktorá poskytuje základné  informácie v oblasti:

-          služieb zamestnanosti,

-          pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného a

-          štátnych sociálnych dávok.

Na recepcii sú k dipozícii všetky tlačivá potrebné k podaniu príslušných žiadostí.

Recepcia vydáva potvrdenia o dĺžke evidencie uchádzača o zamestnanie, poskytovaní štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného.

 

Oddelenie služieb pre občana ÚPSVR Bratislava je zriadené pre:

-   Bratislava I, II a III - Vazovová 7/A, na 1. a 3. poschodí,

-   BRATISLAVA IV -  Karloveská 6/,C, na 6 . poschodí  a

-  BRTISLAVA V-  Kutliková 17, na 3. Poschodí.   

Klienti si nájdu príslušného referenta v kontaktoch ÚPSVR Bratislava podľa začiatočného písmena svojho priezviska.

 

Oznamy úradu a novinky

zoznam žiadostí september 2015
28. 09. 2015, Odbor služieb zamestnanosti viac
zoznam žiadostí august 2015
02. 09. 2015, Odbor služieb zamestnanosti viac
zoznam žiadostí júl 2015
14. 08. 2015, Odbor služieb zamestnanosti viac
PLÁN 2016 BA vykonávania opatrení SPODaSK
07. 07. 2015, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
zoznam žiadostí jún 2015
29. 06. 2015, Odbor služieb zamestnanosti viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac