Archív noviniek

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

Služby zamestnanosti

viac

 

Posúdenie rovnocennosti štúdia pre sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie štúdiom

Sociálne veci a rodina

viac

 

Informácia pre pracujúcich a študujúcich rodičov k príspevku na starostlivosť o dieťa

Sociálne veci a rodina

viac

 

8. 2. 2016 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2015

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2015

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2015

Služby zamestnanosti

viac

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie pre BSK"

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

viac

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

viac

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania

Služby zamestnanosti

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac