Archív noviniek

Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Služby zamestnanosti

viac

 

NP „Podpora zamestnávania UoZ“- Verejné zamestnávanie

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 4

Služby zamestnanosti

viac

 

Národný projekt „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie" – Aktivita č. 1

Služby zamestnanosti

viac

 

Veľtrh práce - Job Expo 2015

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Národný projekt - Rodina a práca (zamestnanci)

Výzva na zapojenie sa zamestnávateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

Služby zamestnanosti

viac

 

Organizačno – technické zabezpečenie podujatia Veľtrh práce – Job Expo 2015 a European Job Days 2015

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

RE-PAS

Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií

Služby zamestnanosti

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 

Anketa

Z akých oblastí by ste privítali viac informácií?

Trh práce (34%)  Sociálne dávky a príspevky (33%)  Problematika ZP (32%)  Počet hlasov: 624225

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac