Archív noviniek

Organizačno – technické zabezpečenie podujatia Veľtrh práce – Job Expo 2015 a European Job Days 2015

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti APZ za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

RE-PAS

Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií

Služby zamestnanosti

viac

 

Oznámenie o možnosti opätovného prijímania žiadostí NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

V súvislosti s implementáciou projektu NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať, že je opätovne možné prijímanie žiadostí na aktivitu č. 1.Termín posledného predloženia žiadostí na schválenie do hodnotiacej komisie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je 20.2.2015. Uchádzač o zamestnanie alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie musí byť na pracovné miesto, na ktoré bude v tomto období poskytnutý finančný príspevok, umiestnený najneskôr v apríli 2015.

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

NP XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest – 3

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest - 3“.

 

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

Národný projekt „ Podpora zamestnávanie Uchádzačov o zamestnanie“ – Aktivita 2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

Služby zamestnanosti

viac

 

Správa majetku

viac

 

Zámena nehnuteľnosti - Detský domov Harmónia - Bratislava

Správa majetku

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 

Anketa

Z akých oblastí by ste privítali viac informácií?

Trh práce (35%)  Sociálne dávky a príspevky (33%)  Problematika ZP (31%)  Počet hlasov: 397054

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac