Archív noviniek

Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2013 - zmena

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2013

Služby zamestnanosti

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

Dĺžka štúdia u vysokoškolákov sa nesleduje a tí, ktorým zanikol nárok na prídavok z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia si môžu opätovne požiadať o prídavok

Sociálne veci a rodina

viac

 

Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Sociálne veci a rodina

viac

 

Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky od 1.1.2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP od 1.1.2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

Stredoeurópska Stratégia pre starnúcu spoločnosť - Zelená kniha

Stredoeurópska Stratégia pre starnúcu spoločnosť - Zelená kniha - slovenská verzia

Myslíte si, že naša spoločnosť stárne? Zaujíma Vás tento problém a príklady jeho riešení z okolitých krajín? prosím neváhajte a pozrite si slovenskú verziu dokumentu vytvoreného projektovým partnerstvom zástupcov zo Slovenska (UPSVaR, RRA Senec-Pezinok), Česka, Nemecka, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Talianska.

Služby zamestnanosti

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 

Anketa

Z akých oblastí by ste privítali viac informácií?

Trh práce (35%)  Sociálne dávky a príspevky (33%)  Problematika ZP (30%)  Počet hlasov: 241760

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac