Archív noviniek

Rekvalifikácia ako príležitosť na spoluprácu uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začína od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Služby zamestnanosti

viac

 

NP XXXVII „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK“

Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v zmysle národného projektu XXXVII.

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

NP XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest – 3

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest - 3“.

 

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

Maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Správa majetku

viac

 

Zámena nehnuteľnosti - Detský domov Harmónia - Bratislava

Správa majetku

viac

 

Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2013 - zmena

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2013

Služby zamestnanosti

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 

Anketa

Z akých oblastí by ste privítali viac informácií?

Trh práce (35%)  Sociálne dávky a príspevky (33%)  Problematika ZP (31%)  Počet hlasov: 385674

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac