Archív noviniek

Burza práce „Chyť sa príležitosti“

23. a 24. februára 2016 v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2015

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2015

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2015

Služby zamestnanosti

viac

 

8. 2. 2016 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020

viac

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie pre BSK"

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

viac

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

viac

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania

Služby zamestnanosti

viac

 

Národný projekt "Úspešne na trhu práce"

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

viac

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania

Služby zamestnanosti

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Tlačiť

 

Anketa

Z akých oblastí by ste privítali viac informácií?

Trh práce (34%)  Sociálne dávky a príspevky (33%)  Problematika ZP (32%)  Počet hlasov: 654061

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac