Archív noviniek

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2014

Služby zamestnanosti

viac

 

NP „Podpora zamestnávania UoZ“- Verejné zamestnávanie

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 2

Služby zamestnanosti

viac

 

Národný projekt - Rodina a práca (zamestnanci)

Výzva na zapojenie sa zamestnávateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

Služby zamestnanosti

viac

 

Národný projekt - Rodina a práca (zamestnávatelia)

Výzva na zapojenie sa zamestnávateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Služby zamestnanosti

viac

 

Organizačno – technické zabezpečenie podujatia Veľtrh práce – Job Expo 2015 a European Job Days 2015

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

NP „Podpora zamestnávania UoZ“ - Verejné zamestnávanie

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 1

Služby zamestnanosti

viac

 

RE-PAS

Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií

Služby zamestnanosti

viac

 

Oznámenie o možnosti opätovného prijímania žiadostí NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

V súvislosti s implementáciou projektu NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať, že je opätovne možné prijímanie žiadostí na aktivitu č. 1.Termín posledného predloženia žiadostí na schválenie do hodnotiacej komisie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je 20.2.2015. Uchádzač o zamestnanie alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie musí byť na pracovné miesto, na ktoré bude v tomto období poskytnutý finančný príspevok, umiestnený najneskôr v apríli 2015.

Profil verejného obstarávateľa

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 

Anketa

Z akých oblastí by ste privítali viac informácií?

Trh práce (34%)  Sociálne dávky a príspevky (33%)  Problematika ZP (32%)  Počet hlasov: 588201

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac