Archív noviniek

Personálny asistent projektového manažéra (asistent pre personálne zabezpečenie projektu) - zamestnanec pri výkone práve vo verejnom záujme (NP DEI NS)

Voľné pracovné miesta

viac

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - manažér riadenia výdavkov Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“

Voľné pracovné miesta

viac

 

ZMENA v evidencii UoZ od 25.5.2018 (novela zákona o službách zamestnanosti)

Služby zamestnanosti

viac

 

Odborník na evaluáciu - DOVP - NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

Voľné pracovné miesta

viac

 

Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie s účinnosťou od 1.5.2018

Služby zamestnanosti

viac

 

Potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok na úradné účely

Sociálne veci a rodina

viac

 

Manažér projektu - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“

Voľné pracovné miesta

viac

 

Národný projekt "Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

viac

 

Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Služby zamestnanosti

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac